Sonu ENK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "enk" olan, toplam 150 adet kelime bulunmaktadır. Sonu enk ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında enk olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde enk olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

ORNİTORENK, ASKIÇELENK

9 harfli kelimeler

MÜHRESENK, MÜRDESENK, ŞEKERRENK, KIRIKRENK, PENEVRENK, RENGARENK, SAĞIRRENK, TAHTEBENK, TAHTIBENK, TİMURLENK

8 harfli kelimeler

FELEMENK, PELESENK, PEZEVENK, BEDİRENK, DELİSENK, ENGİBENK, HELEŞENK, HOZELENK, KEPEZENK, YEKAHENK

7 harfli kelimeler

NARDENK, PERSENK, PÖHRENK, BEDLENK, BİRVENK, BÖHRENK, CEHRENK, ÇİĞRENK, DELBENK, FERZENK, GEVLENK, GÜLBENK, GÜLRENK, GÜRDENK, HIRSENK, HİRSENK, KETLENK, KEVSENK, KÖRSENK, KÜRDENK, KÜRZENK, MEFRENK, NELBENK, NERDENK, ÖDÜRENK, PARHENK, PEHRENK, PERŞENK, POĞRENK, POHRENK, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ÇELENK, FİLENK, HEVENK, KEPENK, MİHENK, PELENK, AYDENK, BELENK, BEŞENK, BEZENK, BÖDENK, BÜVENK, CELENK, CİRENK, CÜLENK, DÖLENK, DÜHENK, DÜŞENK, ETRENK, FELENK, FERENK, FİRENK, FİŞENK, GEŞENK, GÜVENK, HAPENK, HAVENK, HEPENK, HERENK, HÖPENK, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AHENK, EBENK, EFENK, EĞENK, EHENK, ENENK, EYENK, FRENK, İLENK, İRENK, İYENK, SEENK

4 harfli kelimeler

CENK, DENK, RENK, ÇENK, GENK, HENK, KENK, LENK, PENK, ŞENK, TENK, VENK, ZENK

3 harfli kelimeler

ENK

Bazı kelimelerin anlamları

ENK

Parmağın ek yeri, eklem. Çene kemiklerinin birleştiği yer.

TAHTEBENK

İçine odun, kömür konulan, üstü düz bir çeşit dolap.

SAĞIRRENK

(Resim) Saydam olmayan, mat, esmer renk.

ORNİTORENK

Gagalı memeli.

MÜRDESENK

Doğal kurşun oksit (PbO).

PENEVRENK

Kadınların giydiği abadan yapılmış don.

RENGARENK

Çeşitli renkleri olan, renk renk.

MÜHRESENK

Balgam taşı. Süsleme nakışlarını ve yaldızları mührelemekte kullanılan araç.

FELEMENK

Bugünkü Hollanda, Belçika ve Kuzeydoğu Fransa'ya eskiden verilen ad.

TİMURLENK

"Bir ayağının aksak olması nedeniyle "Aksak Timur" anlamındaki bu adla anılan Timurlular Hanedanı'nın kurucusu ve ilk hükümdarı (1336-1405).".

PEZEVENK

Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden kimse, dümbük, godoş, muhabbet tellalı, kavat, astik, dasnik. Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden anlamında kullanılan sövgü sözü.

ŞEKERRENK

Sarıya çalan renk. Bu renkte olan. İki kişi arasında dostluk ilişkilerinin bozuk olması.

ASKIÇELENK

(Süsleme) Yaprak, çiçek, meyve örgelerinden yapılan ve iki yanından asılı olarak gösterilen kabartma yapı süsü.

KIRIKRENK

(Resim) Kendi ailesinden olmayan bir renkle karıştırılarak aslından uzaklaştırılmış renk.

PELESENK

Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine. Konuşurken gereksiz tekrarlanan söz, persenk. Pelesenk ağacından elde edilen değerli kereste.

TAHTIBENK

İçine odun, kömür konulan, üstü düz bir çeşit dolap.

  -   -   -  

Anlamında ENK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ENK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKDUT

Beyaz renkte olan dut.

AHENKLEŞTİRME

Ahenkleştirmek işi.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

AHENKLİLİK

Ahenkli olma durumu, uyumluluk.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

AK

Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı. Bu renkte olan. Sıkıntısız, rahat. Dürüst. Beyaz leke. Temiz.

AHUDUDU

Gülgillerden, böğürtleni andıran, çalı görünümünde, dikenli bir bitki (Rubus idaeus). Bu bitkinin duta benzeyen, kırmızı renkli, sulu ve kokulu yemişi, ağaç çileği, frambuaz.

AKÇIL

Rengi atmış, ağarmış. İçinde ak renk bulunan.

AHENKLEŞTİRMEK

Ahenk sağlamak.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

AKBALIKÇIL

Leyleksilerden, bataklık, ırmak ve göl kıyılarında yaşayan, oldukça büyük, ak renkli bir tür kuş (Egretta alba).

AKİDE

İnanç. Şekerin kaynatılarak katılaşması yolu ile yapılan, renkli ve kokulu, ağızda güç eriyen şeker, akide şekeri.

AÇELYA

Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron).

ACEMBORUSU

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams).

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

AKLI

Beyazı bulunan, beyaz renkli.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

AHENKTAR

Ahenkli.

AĞAÇKESEN

Zar kanatlılardan, kurtçukları en çok gül fidanları üzerinde yaşayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma).

AKİK

Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük