Sonu ENS ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ens" olan, toplam 28 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ens ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ens olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ens olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

İNDİFFERENS, İNKONTİNENS, İNSUFİSİENS, İNTERFERENS, MULTİPOTENS, PLURİPOTENS

10 harfli kelimeler

DESSENDENS, KONVERGENS

9 harfli kelimeler

DİVERGENS, KONFLUENS, PREVALENS, REKURRENS

8 harfli kelimeler

ABDUSENS, DEFERENS, DEPONENS, EFFERENS, EMERGENS, İNSİDENS

7 harfli kelimeler

KLİRENS, SİEMENS

5 harfli kelimeler

PRENS, EĞENS

4 harfli kelimeler

LENS, PENS, DENS, HENS, JENS

3 harfli kelimeler

ENS

Bazı kelimelerin anlamları

ENS

Üzüntü, elem.

PLURİPOTENS

Zigot oluşumundan sonra blastomerlerin bölünerek çok yönlü farklılaşabilme gücüne sahip olmaları.

DEPONENS

Latincede edilgenlerin çekimine uyduğu halde anlamca etken olan fiillere denir.

ABDUSENS

Uzaklaştırıcı.

REKURRENS

Geri dönen. Yeniden ortaya çıkma, nüksetme.

İNTERFERENS

Bir hücreyi enfekte eden bir virüsün, bu hücrenin diğer bir virüs tarafından enfekte edilmesini engellemesi, engelleme. Krosing-overler arasındaki etkileşim. Homolog kromozomlar arasında bir krosing over olması bir diğerinin oluşumunu engeller veya artırır. Çoğu organizmalarda krosing-overler arasındaki ara azaldıkça interferans artar.

DİVERGENS

I.Protein ya da nükleotit dizilişindeki sapmalar. Aynı kökenli organizmaların çeşitli etkiler sonucu farklı görünüşte olmaları. 3.Aynı türden ilgili gen ya da proteinlerin ayrılması. Birbirlerinden ayrılmış ve uzaklaşmış.

KONVERGENS

Çeşitli gruplara ait organizmalarda benzer karakterlerin gelişmesi durumu. Çeşitli gruplara ait organizmalarda benzer karakterlerin gelişmesi hali.

İNDİFFERENS

Farksız.

KONFLUENS

Birleşme, kavşak, toplanma yeri.

DESSENDENS

İnen, inici.

İNSUFİSİENS

Yetmezlik.

MULTİPOTENS

Zigot oluşumu sonrası organ ve sistemlerin oluşmasını sağlayan, çok yönlü değişiklik gösteren potansiyel güç. Hücreler değişiklik göstererek potens çözülmesiyle destek, epitel, kas ve sinir dokuları ortaya çıkar.

İNKONTİNENS

Kendini tutamama.

PREVALENS

Yaygınlık.

DEFERENS

Taşıyan, ileten, aşağı doğru götüren, aşağıya ileten.

  -   -   -  

Anlamında ENS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ENS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKILCILIK

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.

ARŞİDÜK

Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan.

AYARSIZLIK

Ayarsız olma durumu. Ölçüsüzlük, düzensizlik.

AYARSIZ

Ayarı yapılmamış, ayarı bozuk, düzensiz. Belli bir ayarda olmayan (altın veya gümüş). Davranışları ölçüsüz.

ARİTMİ

Kalp atışlarındaki düzensizlik ve eşitsizlik.

ANAEROBİK

Oksijensiz yerde yaşayabilen, yetişebilen.

AYNISEFA

Birleşikgillerden, çiçekleri sarı renkli bir kır bitkisi (Calendula arvensis).

ARİTMİK

Ritimli olmayan, düzensiz.

ARŞİDÜŞES

Arşidükün karısı veya kızı. Avusturya hanedanında prenses.

ARAÇÇILIK

Düşünme biçimlerinin, kuramların, mantık ve ahlak biçimlerinin yalnızca hayatın değişik şartlarına uyma araçları olduğunu savunan dünya görüşü, enstrümantalizm.

ATKUYRUĞU

Atkuyruğugillerden, kök sapı ömürlü olan, genellikle nemli yerlerde yetişen ve ilaç olarak kullanılan bir bitki, zemberek otu (Equisetum arvense). Genç kızların saçlarını başlarının arkasına toplayarak uç bölümünü kaldırıp serbest bıraktıkları saç biçimi.

ALTES

Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı. Bu unvanı taşıyan kimse.

AKLIEVVEL

Akıllı geçinen. Densiz, münasebetsiz, sağduyu sahibi olmayan.

AKORTSUZLUK

Ses düzensizliği ya da ayarsızlığı. Radyoda gerçek ayar frekansı ile doğru değeri arasındaki sapma.

AKORTSUZLAŞTIRMAK

Ses düzensizliği veya ayarsızlığı meydana getirmek. Radyoda bir ayar frekansında sapma meydana getirmek.

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü, Kemalistlik, Kemalizm. Bu ilkeye bağlılık.

AHENKSİZ

Uyumsuz, düzensiz. Eğlencesiz.

ALATURKA

Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı. Düzensiz, yöntemsiz. Alaturka saat. Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse).

AHENKSİZLİK

Uyumsuzluk, düzensizlik.

ANLIK

Kısa süren, bir an içinde olan, enstantane. Bir anda oluşan, gelişen, spontane. Anlama gücü, usa vurma, yargılama, müdrike, entelekt. Duyu ve iradeden ayrı olarak düşünülen bilme yetisi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük