Sonu BUKA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "buka" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. Sonu buka ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında buka olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde buka olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BUKA

Kelepçe. Hayvanların ayağına takılan köstek. Kaçmaması için hayvanların ayağına takılan zincir, demir köstek. Kilit. Hayvanların ayağına bağlanan, kelepçeye benzeyen bir araç. (Yenikent Aksaray Niğde).

TARBUKA

Darbuka.

DARBUKA

Toprak veya madenden yapılan, bir yanı açık, vurmalı çalgı.

  -   -   -  

Anlamında BUKA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BUKA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BINANIK

Hayvanların ayağına bukağı takılacak yer, bilek.

BUKAĞILAYABİLMEK

Bukağılama imkânı veya olasılığı bulunmak.

BICILGAN

Kadınların meme uçlarında, çocukların ayaklarında, hayvanların ayak parmaklarıyla bileklerinde ter, pislik, çamur v.s. sebeplerden ileri gelen sulu yara. Bir çeşit at hastalığı. Bukağılık deri yangısı. Hayvanların ayaklarında hasıl olan yara, çatlak.

DÜMBELEK

Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir tür çalgı, dümbüldek. Anlayışsız, sersem.

TABLA

Satıcı vb.nin kullandığı tahtadan tepsi. Ağaçtan veya ağaç ürünlerinden hazırlanmış, büyük yüzeyli düzgün parça. Genellikle Hindistan, Pakistan'da kullanılan, darbukaya benzer bir çalgı türü. Bir şeyin düz ve geniş bölümü. Makaraların yüzlerini oluşturan dış bölümleri. Soba, mangal vb. şeylerin altına konulan metalden veya tahtadan yapılmış olan tepsiye benzer altlık. Küllük.

BUKAĞILAYABİLME

Bukağılayabilmek işi.

BUKAĞILANMAK

Hayvanın ayağına bukağı takılmak.

BUKAĞILI

Ayağında bukağı bulunan. Bilekleri beyaz olan (hayvan).

BUKAĞILAMA

Bukağılamak işi.

BUKAĞILIK

Hayvanların ayağına bukağı takılacak yer, bilek.

BUĞA

Yerden 5-10 santim yükselen başı top ince bir bitki. Boğa. Buna. Eski türkçe buka: boğa. Buna (işaret zamiri yaklaşma hâli).

DARBUKACILIK

Darbukacının işi veya mesleği.

BUKALEMUN

Bukalemungillerden, 20-30 santimetre boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü bir tür sürüngen, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon). Davranışını, görüşünü çıkarına göre değiştiren kimse.

TIKIMLANMAK

Eline geçeni çok çabuka yemek.

BUKALEMUNGİLLER

Sürüngenler sınıfının renklerini bulundukları yerin rengine uyduran, hareketleri yavaş, bukalemun türlerini içine alan bir familyası.

DARBUKACI

Darbuka çalan kimse.

BUKALEMUNLUK

Bukalemun olma durumu.

BUKAĞILANMA

Bukağılanmak işi.

BUKAĞILAMAK

Hayvanın ayağına bukağı takmak.

ACEMKELERİ

Bukalemun.