Sonu BANA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "bana" olan, toplam 18 adet kelime bulunmaktadır. Sonu bana ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında bana olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde bana olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

DOKUNMABANA

8 harfli kelimeler

GÖZEBANA

7 harfli kelimeler

İKEBANA, ACABANA, ARABANA, CARBANA, CIRBANA, CİBBANA, ÇIBBANA, GAYBANA, KAYBANA, TARBANA, ZORBANA

6 harfli kelimeler

KABANA, CABANA, SABANA

5 harfli kelimeler

ABANA

4 harfli kelimeler

BANA

Bazı kelimelerin anlamları

BANA

Ben zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi.

CIRBANA

Gelişmemiş, cılız çocuk. Pörsük et.

CARBANA

Yağsız ince (et hakkında).

TARBANA

Hasta hayvanın eti.

KABANA

Genellikle otelin ana binasının dışında, plaj veya havuz kıyısında bir oda.

ZORBANA

Tahterevalli.

İKEBANA

Belli kurallara göre yapılmış olan çiçek düzenlemesi.

ARABANA

Araba. Kertenkeleden büyük sürüngen bir hayvan. Dervişlerin çaldıkları tef.

CABANA

Böreğe konulan bir çeşit ot.

DOKUNMABANA

Kanser.

GAYBANA

Miras kalan eşya. Kötü, biçimsiz, yakışıksız (insanlar için). Kimseye faydası olmayan şey. Biber, patlıcan ve benzerleri bitkilerin tohumu.

CİBBANA

Alkış.

ÇIBBANA

Alkış.

ACABANA

Acaba.

KAYBANA

Ölünün arkada bıraktığı sahipsiz eşya ya da hayvan. İşe yaramaz, kötü eşya. Miskin, tembel. Cimri. Pis, uğursuz kimse. Beceriksiz. Yaramaz şey; uğursuzluk getiren nesne. Uğursuz, işe yaramaz.

GÖZEBANA

Gözaydına gelenlere verilen şeker ve benzerleri şeyler: Erkek çocuğun dünyaya geldi, gözebana isteriz.

  -   -   -  

Anlamında BANA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BANA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

NE

Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma veya abartı bildiren bir söz. Her şey. "Sana ne, bana ne" gibi sorularda "ne ilgisi var" anlamına gelen bir söz. Neon elementinin simgesi. Nasıl. Neden. Soru biçiminde şaşma bildiren ünlem. Hangi şey. Birçok şey.

LOLO

"Bir sözün, bir tutumun veya davranışın gerçek ve geçerli olmadığını, başkalarının söz konusu olayda aldanabileceğini ancak söz sahibinin aldanmayacağını, aldatılamayacağını" belirten bana da mı lolo deyiminde geçen bir söz.

ABANIK

"Samit" kelimesinden çevirme olan "sessiz" teriminin dilbilim bakımından yanlış olduğu bilinmektedir. Esasen sesli ve sessiz kelimeleri voisé ve invoisé terimlerinin tam karşılığıdır. (bk. Sesli ve Sessiz). Bu sesler, yani samitler, söylenirken ses aygıdmda herhangi bir kısmın başka bir kısma abanarak yolu daraltması veya kapamasıyla meydana geldikleri için fizyolojik olay gözönünde tutulup bunlara "abanık" denilmiştir. Bu bakımdan abanıklar DARALTILI (Constricitive) ve KAPANTILI (Occlusive) diye iki sınıfa ayrılır (bk. Daraltılı ve Kapantılı). Abanıklar boğumlanma noktalarına göre de ayrı bir sınıflamaya uğrarlar: AĞIZDIŞI (Eixtrabuccale), AĞIZİÇİ (Intra - buccale) ve AĞIZARDI (Post - buccale) ; (Bu kelimelere bakınız). Bundan başka dilin boğumlamayı sağlıyan kısmı bakımından bir sınıflama daha yapılıyor. bk. Dilönü, Dilortası ve Dilardı abanığı.

KOŞMAK

Adım atışlarını artırarak ileri doğru hızla gitmek. Bir işle çok ilgilenmek, koşuşturmak. Kovalamak, üstüne düşmek, izlemek. Koşuya çıkmak. Birlikte iş görmesi için bir şeyi başka birinin yanına katmak, arkadaş olarak vermek. Bir yere ivedilikle gitmek. Birini, bir işte görevlendirmek. Hayvanı çekeceği arabaya, sabana vb.ne bağlamak.

BANALLİK

Banal olma durumu.

KANSER

Bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasına bağlı olarak yakın dokulara yayılmasıyla veya uzak dokulara sıçramasıyla beliren hastalık, amansız hastalık, incitmebeni, dokunmabana.

DÖŞEMELİK

Yapılarda tabana döşemek için kullanılan (gereç). Kanepe, koltuk vb.nin kaplanmasına elverişli (kumaş).

KEÇİSAĞAN

Çobanaldatan.

BACAK

Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü. Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak. Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. İskambil kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, oğlan, vale.

ABANABİLME

Abanabilmek işi.

BENCE

Bana göre, benim düşüncemce.

BAYAĞI

Aşağılık, pespaye. Gerçekten. Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade. (ba'yağı) Hemen hemen, âdeta. Basit, adi, amiyane, banal. Oldukça, epey.

GÖKKUZGUNUMSULAR

Gökkuzgunlar, ağaçkakanlar, çobanaldatanlar ve sağanları içine alan kuşlar sınıfından bir takım.

ACAĞACI

At arabasında ön takım makaslarını birbirine bağlayan üstü demirli ağaç. (Kızılcasöğüt Banaz Uşak).

ÇOBANLIK

Çoban olma durumu. Çobana verilen ücret. Çobanın gördüğü iş.

YAHU

"Hey, bana bak, baksana" anlamlarında bir seslenme sözü. Cümlede rica anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz. Üzerine dikkati çekmek için söylenen söze katılan bir kelime.

HU

"Neredesin, bana bak" anlamlarında, genellikle kadınlar tarafından kullanılan bir seslenme sözü. Tanrı. Dervişler arasında kullanılan bir seslenme sözü.

ÇOBANALDATAN

Çobanaldatangillerden, kahverengimsi gri zemin üzerine benekli ve çizgili tüyleri olan, kanatları sivri, kuyruğu uzun, boynu kısa, başı iri ve enli, gagası ufak, kısa ve kancalı bir tür kuş, keçisağan (Caprimulgus europaeus).

HİŞT

"Hey, bana bak, sana söylüyorum" anlamında kullanılan bir seslenme sözü, hiş.

SAPMA

Sapmak işi. Bir ışının saydam bir biçmeden geçtikten sonra giriş doğrultusu arasında oluşturduğu açı. Bazı kelimelerin kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu: Ben-ge bene yerine bana, sen-ge sene yerine sana olması gibi. Serbest bir mıknatıslı iğnenin denge konumundayken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktanın meridyen düzlemi arasındaki açı.