AY ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ay" olan, toplam 720 adet kelime bulunmaktadır. ay ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ay olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ay olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

RADYOİMMÜNOASSAY, YUKARIYAHYASARAY

15 harfli kelimeler

YENİKERVANSARAY

14 harfli kelimeler

YUKARITAŞLIÇAY

13 harfli kelimeler

ARPACIKARAÇAY, KINDIRIBUĞDAY, MENCEKİBUĞDAY, YUKARIDURUÇAY, YUKARIKARAÇAY

12 harfli kelimeler

AŞAĞIDARIÇAY, AŞAĞIDURUÇAY, KUYUMCUSARAY, ŞEHİRKURUÇAY, ÜVEYİKBUĞDAY, YAZLIKBUĞDAY

11 harfli kelimeler

GENELKURMAY, KERVANSARAY, DEĞİRMENÇAY, GELİNBUĞDAY, İMMÜNOASSAY, KELLEMANGAY, MİSLİBUĞDAY, SÜTLÜBUĞDAY, YALMANSARAY, YALNIZSARAY, YUKARIDOLAY, ZERİNBUĞDAY, ZİNCİRLİÇAY

10 harfli kelimeler

BAHÇESARAY, KARABUĞDAY, KENARORTAY, AHMETSARAY, AŞAĞIDOLAY, BALIKLIÇAY, BALLISARAY, ÇOBANSARAY, DELİBUĞDAY, DİNEKSARAY, DOĞANSARAY, DORUKSARAY, ENGİNTALAY, GEDİKSARAY, GÖKÇESARAY, GÜNEYSARAY, HAMAMLIÇAY, HATUNSARAY, KIZILSARAY, MİLLİSARAY, NARLISARAY, SARIBUĞDAY, SELKİSARAY, SIRÇASARAY, SIRTLANTAY, TOPUZSARAY, YAYLASARAY

9 harfli kelimeler

JAKETATAY, SULUSARAY, AĞAÇSARAY, AKINCIBAY, ALABUĞDAY, BUYRUKBAY, ESKİSARAY, HACILIÇAY, HILAPULAY, KAYASARAY, KIYIORTAY, KONGURTAY, KURUSARAY, ÖRNEKOLAY, ÖRNEKUZAY, SARICABAY, SEKİZUCAY, SUNGURBAY, UĞURLUBAY, ÜRÜNDÜBAY, YALAZABAY, YUVASARAY

8 harfli kelimeler

AÇIORTAY, AKBUĞDAY, ASTSUBAY, ÇALIŞTAY, KURULTAY, TABANVAY, TAŞLIÇAY, ÜSTSUBAY, AHBUĞDAY, ALAKITAY, ALİSARAY, ALTINBAY, ALTINÇAY, AYDINBAY, BADEMÇAY, BAĞLIÇAY, BAĞSARAY, BALLIÇAY, BAŞAKÇAY, BAŞTUGAY, BAYKUTAY, BELENÇAY, BEŞSARAY, BİLGEBAY, BİLGETAY, BİLGÜTAY, BORANBAY, BULGUBAY, BURUKBAY, BÜYÜKÇAY, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AKSARAY, ARPAÇAY, AZDAVAY, DOLUNAY, İLÇEBAY, KAMUTAY, KARATAY, MİRALAY, MONORAY, SAMURAY, ŞİNANAY, TRAMVAY, AKARÇAY, AKÇABAY, AKÇAÇAY, AKTALAY, ALANBAY, ALTINAY, ALTUZAY, ANÇIBAY, AŞKINAY, ATAMBAY, AYDINAY, AYSUNAY, BABAÇAY, BAKANAY, BATURAY, BERİHAY, BERKSAY, BETÜLAY, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AYBEAY, BUĞDAY, DOMBAY, HAYHAY, KAYKAY, KURMAY, OTORAY, TUĞBAY, TURGAY, VİTRAY, YARBAY, ABUDAY, ACABAY, ACATAY, AÇILAY, ADAÇAY, AĞABAY, AKABAY, AKANAY, AKATAY, ALABAY, ALAÇAY, ALANAY, ALATAY, ASUTAY, ATABAY, ATALAY, ATASAY, AYORAY, BAŞBAY, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ALBAY, AZVAY, DADAY, DETAY, DOLAY, GİRAY, HALAY, HANAY, HATAY, İLBAY, KALAY, KIRAY, KOBAY, KOLAY, NANAY, NOGAY, ORTAY, SARAY, SUBAY, TUGAY, YANAY, YAPAY, YATAY, AKBAY, AKÇAY, AKPAY, AKSAY, AKTAY, ALGAY, ALTAY, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ADAY, ALAY, EMAY, OLAY, ONAY, URAY, UZAY, ABAY, AKAY, ANAY, ATAY, AYAY, AZAY, BAAY, ERAY, EŞAY, GRAY, İLAY, İNAY, OKAY, OMAY, ORAY, OTAY, ÖNAY, ÖZAY, SUAY, UCAY, UÇAY, ULAY, UMAY, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

BAY, ÇAY, FAY, HAY, KAY, PAY, RAY, SAY, TAY, VAY, YAY, DAY, GAY, LAY, MAY, NAY, ŞAY, ZAY

2 harfli kelimeler

AY

Bazı kelimelerin anlamları

AY

Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz. Dünya'nın uydusu olan gök cismi, kamer, mah, meh. Yılın on iki bölümünden her biri. Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre. Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre.

AŞAĞIDARIÇAY

Samsun şehrinde, Mezraa bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

YUKARITAŞLIÇAY

Ağrı ilinde, Taşlıçay belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ÜVEYİKBUĞDAY

Ekmeği lezzetli, sert buğday.

ŞEHİRKURUÇAY

Çorum ili, İskilip belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

AŞAĞIDURUÇAY

Gümüşhane kenti, Şiran belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

YUKARIKARAÇAY

Denizli şehrinde, Serinhisar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KUYUMCUSARAY

Çorum şehrinde, Alaca ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

YUKARIYAHYASARAY

Yozgat ilinde, Çayıralan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

YAZLIKBUĞDAY

İlkbaharda ekilen, küçük taneli, sert bir çeşit buğday.

MENCEKİBUĞDAY

İri taneli ve başağı kırmızı bir çeşit buğday.

YUKARIDURUÇAY

Gümüşhane şehri, Şiran ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KINDIRIBUĞDAY

Yeğlenen bir çeşit buğday.

ARPACIKARAÇAY

Tokat kenti, Sulusaray ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

RADYOİMMÜNOASSAY

Bir biyomolekülün eser miktarlarını belirlemek için kullanılan ve özgül antikoruyla birleşen molekülün radyoaktif biçimini belirleme esasına dayanan duyarlı ve kantitatif bir yöntem, RİA.

YENİKERVANSARAY

Sivas kenti, Karayün bucağına bağlı bir bölge.

  -   -   -  

Anlamında AY bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AY geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABANDIRMAK

Bir kimsenin bir yere veya bir kimseye yaslanmasını sağlamak. Bir hayvanı yere çöktürmek.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABES

Gereksiz, yersiz, boş. Akla ve gerçeğe aykırı. Gereksiz bir biçimde.

ABDESTLİK

Abdest alınacak yer. Abdest alınırken giyilen ve kolsuz hırkaya benzeyen bir giyecek türü.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABARTI

Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ABAJURSUZ

Abajuru olmayan.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ABLAK

Yayvan ve dolgun (yüz).

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABONELİK

Abone olma durumu. Belirli sayıda abonesi olan.

ABANDONE

Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması. Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme.

ABAZAN

Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek). Karnı aç olan (kimse).

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

ABAT

Bayındır. Şen, rahat.

ABAŞO

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. Altta, aşağıda bulunan, alttaki.