Sonu AZ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "az" olan, toplam 1087 adet kelime bulunmaktadır. Sonu az ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında az olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde az olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

SIDIKLIKÜÇÜKBOĞAZ

16 harfli kelimeler

ASETİLTRANSFERAZ, FOSFOFRUKTOKİNAZ, KARBOKSİPEPTİDAZ, MİYELOPEROKSİDAZ

15 harfli kelimeler

AMİNOTRANSFERAZ, KREPİDOSTOMİYAZ, SANGUİNİKOLİYAZ, SIDIKLIDARBOĞAZ

14 harfli kelimeler

AÇİLTRANSFERAZ, ASETALDEHİDRAZ, ASİLTRANSFERAZ, DİFİLOBOTRİYAZ, FOSFODİESTERAZ, OKSİDOREDÜKTAZ, PROTRAMBOKİNAZ, TRİPANOZOMİYAZ

13 harfli kelimeler

AMİNOPEPTİDAZ, BAKTERİYOSTAZ, DEKARBOKSİLAZ, DİPLOSTOMİYAZ, HİYALURONİDAZ, HİYALÜRONİDAZ, IHTİYOBODİYAZ, KAPLICABURGAZ, MONOOKSİJENAZ, SAKALOYNATMAZ, SAPROLEGNİYAZ, STREPTODORNAZ, SÜMÜKLÜGENGAZ

12 harfli kelimeler

TANRITANIMAZ, VURDUMDUYMAZ, BALDIRIBEYAZ, ÇAMURABATMAZ, DEHİDROJENAZ, EKZOPEPTİDAZ, ENDOPEPTİDAZ, FİBRİNOJENAZ, GALAKTOKİNAZ, GALAKTOZİDAZ, HEKZAMİTİYAZ, KAPİLLARİYAZ, KARBONHİDRAZ, KAVAKLIBOĞAZ, KOLİNESTERAZ, MİKSOBOLİYAZ, OKSİNİTRİLAZ, OTURURGAHMAZ, PİROFOSFATAZ, STREPTOKİNAZ, ŞİSTOZOMİYAZ, TOPOİZOMERAZ, TRANSALDOLAZ, TRANSKETOLAZ, TRANSKRİPTAZ, TRİKODİNİYAZ, TRİKOFİRİYAZ, YUKARIBURNAZ, YUKARICAMBAZ

11 harfli kelimeler

KAVRANILMAZ, PLAJİYOKLAZ, TÖRETANIMAZ, ALGILANAMAZ, ANİSTREPLAZ, AŞAĞIBURNAZ, AŞAĞICAMBAZ, DARMANTINAZ, DİOKSİJENAZ, EKZONÜKLEAZ, ENDONÜKLEAZ, ENTEROKİNAZ, FERROKSİDAZ, FRUKTOKİNAZ, HELMİNTİYAZ, HEMİSELÜLAZ, HİDROKSİLAZ, KARBOHİDRAZ, KARGAKONMAZ, KAYALIBOĞAZ, KISSAPERDAZ, KIZILKAVRAZ, KRİPTOBİYAZ, KÜÇÜKKAYMAZ, NÖRAMİNİDAZ, NÜKLEOSİDAZ, NÜKLEOTİDAZ, PENİSİLİNAZ, RİBONÜKLEAZ, TENEKTEPLAZ, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ANLAŞILMAZ, ÇAKARALMAZ, DAYANILMAZ, DOKUNULMAZ, ELEKTROSAZ, HACIYATMAZ, KAÇINILMAZ, LÜLEBURGAZ, ABDİÇIKMAZ, ALDIRAYLAZ, ANİSAKİYAZ, AŞAĞIBOĞAZ, BAŞTANIMAZ, CARİSPALAZ, CIRTDANGAZ, CURCUNABAZ, ÇALIBASMAZ, ÇILDIRAYAZ, ÇINGIRAYAZ, ÇİNGİRAYAZ, ÇÖPATLAMAZ, DAMLIBOĞAZ, DARMATINAZ, DAVULUMBAZ, DEĞİRMİSAZ, DEHİDRATAZ, DEMİRBOĞAZ, DERİNBOĞAZ, DEVEBATMAZ, FOSFOKİNAZ, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ADİLCEVAZ, BAĞDAŞMAZ, DAVLUMBAZ, HARFENDAZ, İNANILMAZ, KUŞKONMAZ, KÜLYUTMAZ, OLİGOKLAZ, PASLANMAZ, UMURSAMAZ, YANTUTMAZ, AKILALMAZ, ÇULTUTMAZ, AĞIRBOĞAZ, AĞIRINCAZ, AKÇAKİRAZ, ALAÇARPAZ, ALDIRAYAZ, ANILCAĞAZ, BADRAMBAZ, BAĞIRTLAZ, ÇARIKAĞAZ, ÇATIRAYAZ, ÇEGANEBAZ, ÇEMBERBAZ, ÇİNKEAYAZ, DALKIRMAZ, DAMDIRMAZ, DAVLAMBAZ, DAVLANBAZ, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ALDIRMAZ, ARLANMAZ, BAŞPAPAZ, BEMBEYAZ, BEYNAMAZ, BOŞBOĞAZ, CİLVEBAZ, DİYAKLAZ, DİYASTAZ, DÜZENBAZ, HAYALBAZ, HİPOSTAZ, HOKKABAZ, İSTİKRAZ, KUMARBAZ, KÜFÜRBAZ, MADRABAZ, METASTAZ, PİSBOĞAZ, SIKBOĞAZ, SIKILMAZ, SİHİRBAZ, SONUŞMAZ, TAŞINMAZ, TİRENDAZ, TUTULMAZ, UZLAŞMAZ, ABAŞUMAZ, ABOŞUMAZ, ADAMCUAZ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AKIŞMAZ, ARDUVAZ, ATEŞBAZ, BİYOGAZ, ÇENEBAZ, ÇINAYAZ, DİYABAZ, HİLEBAZ, İHTİRAZ, İHTİZAZ, İMTİYAZ, İNKIBAZ, İNKIRAZ, İTTİHAZ, OYUNBAZ, TURKUAZ, UTANMAZ, YARAMAZ, AKARİAZ, AKBOĞAZ, AKÇASAZ, AKKİRAZ, ALAVGAZ, ALDOLAZ, ALEVNAZ, AMİTRAZ, ANDİRAZ, ARGİNAZ, ARJİNAZ, AŞBOĞAZ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AMİLAZ, BAĞNAZ, BEZZAZ, BURNAZ, CAMBAZ, ÇAPRAZ, ÇIKMAZ, DİLBAZ, DOYMAZ, FEYYAZ, GAMMAZ, HAYLAZ, İLKYAZ, İTİRAZ, KAMKAZ, KILBAZ, KOFÇAZ, KURNAZ, KUŞBAZ, MÜMTAZ, OLAMAZ, PERVAZ, POYRAZ, SERBAZ, ŞAHBAZ, ŞAŞMAZ, ŞEHNAZ, TIKNAZ, TIRKAZ, TOMBAZ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AÇMAZ, AĞRAZ, AHRAZ, AKMAZ, AYMAZ, AYNAZ, AYVAZ, BANAZ, BEYAZ, BİRAZ, BOĞAZ, CEVAZ, CİHAZ, EMRAZ, ENKAZ, GARAZ, HAPAZ, HİCAZ, HONAZ, ILGAZ, İBRAZ, İFRAZ, İHRAZ, İKRAZ, İNFAZ, KAZAZ, KİRAZ, MALAZ, MARAZ, MECAZ, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ALAZ, APAZ, ARAZ, AVAZ, AYAZ, İCAZ, İKAZ, İVAZ, İZAZ, VAAZ, ABAZ, ANAZ, BOAZ, BUAZ, DMAZ, DNAZ, IVAZ, İGAZ, OĞAZ, OMAZ, OVAZ, OYAZ, RNAZ, STAZ, URAZ, UVAZ, UYAZ

3 harfli kelimeler

BAZ, CAZ, DAZ, FAZ, GAZ, HAZ, KAZ, LAZ, NAZ, SAZ, VAZ, YAZ, MAZ, OAZ, ŞAZ, TAZ

2 harfli kelimeler

AZ

Bazı kelimelerin anlamları

AZ

Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı. Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak. Azot elementinin simgesi.

SIDIKLIDARBOĞAZ

Kırşehir ilinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KARBOKSİPEPTİDAZ

Ekzopeptidaz.

KREPİDOSTOMİYAZ

Crepidostomum cinsi trematotların balıklarda neden olduğu bir hastalık.

MİYELOPEROKSİDAZ

Nötrofillerin, miyelosit ve promiyolositlerin, sitoplazmalarındaki birincil granüllerinde bulunan peroksidaz aktitivitesine sahip hemoprotein. Bakterisit, fungisit ve virüsit etki gösterir.

OKSİDOREDÜKTAZ

Bir bileşiğin indirgenmesiyle diğer bileşiğin oksidasyonunu katalizleyen dehidrojenaz, hidroksilaz, oksidaz, oksijenaz, peroksidaz ve redüktaz gibi enzimler, oksidasyon-redüksiyon enzimleri. Bir substrattan diğerine H atomu, O atomu veya elektronların transferini katalize eden enzim. Bu sınıfta dehidrojenazlar, hidroksilazlar, oksidazlar, oksijenazlar, peroksidazlar ve redüktazlar bulunur.

AÇİLTRANSFERAZ

Asiltransferaz.

SANGUİNİKOLİYAZ

Balıkların solungaç kılcal damarlarına yerleşen Sanguinicola cinsine ait parazitlerin neden olduğu bir hastalık.

ASETİLTRANSFERAZ

Genellikle asetil koenzim A' dan asetil gruplarının taşınmasını katalizleyen enzim grubundan bir enzim. Genellikle asetil koenzim A'dan asetil gruplarının taşınmasını katalizleyen transferaz grubundan bir enzim.

FOSFODİESTERAZ

Fosfodiester bağlantısını hidrolize eden bir grup enzim.

SIDIKLIKÜÇÜKBOĞAZ

Kırşehir ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ASETALDEHİDRAZ

Asetaldehitin asetik aside yükseltgenmesini hızlandıran bir enzim.

ASİLTRANSFERAZ

Asil gruplarının taşınmasını katalizleyen herhangi bir enzim grubu, açiltransferaz. Asil gruplarının taşınmasını katalizleyen herhangi bir enzim grubu; asetiltransferaz gibi. Açiltransferaz.

AMİNOTRANSFERAZ

Transaminaz. Amino gruplarının alfa-amino asitlerden alfa-keto asitlere transferini katalize eden enzim, transaminaz.

DİFİLOBOTRİYAZ

Balık şeridi hastalığı.

FOSFOFRUKTOKİNAZ

Glikoliziste fruktoz 6-fosfatı fruktoz 1, 6-difosfata çeviren enzim. Glikolitik yolun çalışma hızını düzenleyen enzimlerden biri.

  -   -   -  

Anlamında AZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABAZA

Abhaz.

ACINMAK

Acıma işine konu olmak. Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek.

ACEMCE

Farsça. Bu dille yazılmış olan.

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ACYO

Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ACIRAK

Az acı, acımtırak.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

Yemek yemesi gereken, tok karşıtı. Karnı doymamış olarak. Yiyecek bulamayan. Çok istekli, hevesli. Gözü doymaz, haris.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABAZANLIK

Abazan olma durumu.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ABAZACA

Abhazca.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük