Sonu AGO ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ago" olan, toplam 9 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ago ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ago olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ago olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AGO

Baba. Büyük erkek kardeş. Serbest enerji değişimi. Standart serbest enerji değişimi.

GAGO

Ağabey, bk. gego, kako.

İMAGO

Bir böceğin gelişimindeki son evre, erişkin.

LUMBAGO

Soğuğun etkisiyle veya kasın ani kasılması sonucunda bel bölgesinde birdenbire beliren ağrı.

MAGO

bak berber maymunu.

OTURAGO

Oturup bekle.

CİLAGO

Küçük soğan: Buyul kuruh tan doğanlar hep cilago oldi.

KARTİLAGO

Kıkırdak.

FİBROKARTİLAGO

İpliksel kıkırdak.

  -   -   -  

Anlamında AGO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AGO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KASA

Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap. Birbiri üzerine istif edilerek yüksekliği ayarlanabilen atlama aracı. Ticarethanelerde para alınıp verilen yer. Basımcılıkta dizgi harflerinin konulduğu gözlerden oluşan tabla. Bazı oyunlarda oyunu yönetme veya para karşılığında fiş verme işi. Kapı ve pencerelerin sabit olarak tutturulduğu asıl çerçeve. Varlıklı kişinin harcamalarını yapan kimse. Tahta veya sentetik maddelerden yapılmış, dört köşe, sağlam ambalaj parçası, sandık. Vagon, kamyon veya traktörün yük taşımak için şasiye bağlanmış üst bölümünü oluşturan parça.

LOKOMOTİF

Tren vagonlarını çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine.

HODAN

Hodangillerden, çiçekleri hekimlikte kullanılan ve kökü kavrularak yenilen, bir yıllık ve otsu bir bitki (Borago officinalis).

KOMPARTIMAN

Yolcu trenlerinde vagonların bölmelerle ayrılmış bölümlerinden her biri.

DEMAGOGLUK

Demagog olma durumu.

LAHOS

Lagos.

KONDÜKTÖR

Yolcu trenlerinde biletleri denetleyen ve vagon işlerine bakan görevli.

EĞİTİMSEL

Eğitimle ilgili, eğitsel, terbiyevi, pedagojik.

DÜŞMANLIK

Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm.

ADAMOTU

Patlıcangillerden, geniş yapraklı, mavi çiçekli, meyveleri sarı, çok yıllık bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis).

FURGON

Yolcu katarlarına eklenen yük vagonu.

ÇEVİRMEN

Konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, tercüman, dragoman. Herhangi bir metni bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, mütercim.

DÜŞMAN

Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse. Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).

AGOP

"Aptal aptal bakmak" anlamındaki Agop'un kazı gibi bakmak deyiminde geçen bir söz.

KARAMUK

Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago). Vücutta kara renkli kabarcıklara sebep olan bir hastalık. Koyunlarda görülen bir hastalık türü.

EJDERHA

Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejder, dragon.

HAVRA

Sinagog. Çok gürültülü yer.

KÖŞEGEN

Bir çokgende ardışık olmayan veya birçok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal.

KARABUĞDAY

Karabuğdaygillerden, tohumları için yetiştirilen, bir yıllık bitki (Fagopyrum).

GARDIFREN

Trenlerde vagon frenlerini işleten kimse.