Sonu AGU ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "agu" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. Sonu agu ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında agu olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde agu olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AGU

Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses.

SAGU

Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği. Ağıt.

KAZAGU

Bel ve küreğin çamurlarını kazımaya yarayan ucu demirli sopa, sıyırgı.

BAGU

Baykuş.

HULAGU

Kula tüylü at. İlhanlılar Devletinin kurucusu olan hükümdar.

TALAGU

Halk dilinde Şarbon.

  -   -   -  

Anlamında AGU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AGU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AGUTİGİLLER

Memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımının, yalın dişliler (Simplicidentata) alt takımının, oklu kirpimsiler (Hystricomorpha) bölümünden, uzun bacaklı ve küçük kulaklı, kuyrukları küt, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan türleri olan bir familya. (Agoutidae İsp. agouti = bir tip kemirici), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kemiriciler (Rodentia) takımının yalın-dişliler (Simplicidentata) alt-takımının oklu-kirpimsiler (Hystricomorpha) bölümüne giren bir familyası. Uzun bacaklı ve küçük kullaklıdırlar. Kuyrukları küttür. Kahverengi-esmer derili kara hayvanlarıdır. Orta ve Güney Amerikada yaşarlar. Aguti (Dasyprocta aguti), paka (Agouti paca) iyi bilinen türleridir.

ASETİLKOLİN

Otonomik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir telciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmitter bir madde. Otomotik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir iplikciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmiter bir madde. Kolinerjik sinir uçlarında, kolin asetiltransferaz enzimi ileasetilkoenzim A'dankoline, asetil grubunun aktarılmasıyla oluşan, otonom sinir sisteminin tüm pregangliyoner nöronları, parasempatik sistemin postgangliyoner nöronları, sempatik sistemin bazı postgangliyoner kolinerjik nöronları, sinir-kas kavşaklarındaki sinir uçları ve beynin birçok bölümünden salgılanan, muskarinik ve nikotinik iki tip almacı bulunan küçük moleküllü nörotransmitter madde, ACh. Çoğunlukla uyarıca etkisi olmasına karşın, kalpte vagus sinirleriyle inhibitör etkiye sahiptir. Sinir dokusunda raslanan bir kimyasal madde olup sinir uyarmalarını ileten en önemli madde olarak düşünülür.

ADVENTİSYA

Özofagusun, idrar kesesinin ve kan damarlarının dış bağ dokusu tabakası. Özefagusun, idrar kesesinin ve kan damarlarının dış kısmındaki bağ dokusu. Organ, kan damarı veya diğer yapıların en dışını saran bağ doku tabakası.

AGULAMA

Agulamak işi.

ACARİDAE

Acarina takımında bulunan, Acarus ve Tyrophagus cinslerini içeren küçük bir akar ailesi. Türler genellikle hububat ve un depolarında bulunmaktadır.

AGUTİ

Bazı kemirici hayvanların üzerinde koyu ve açık renkli kılların oluşturduğu bantların birbirini izlemesi ya da gri, siyah bantların arasında sarı renkli bantların oluşmasından sorumlu olan genlerin adı. Kemiriciler (Rodentia) takımının, agutigiller (Agoutidae) familyasından, 45 cm kadar uzunlukta, bacakları uzun ve kuyruğu küt, eti yenen, Guyana ve Brezilya'da yaşayan bir memeli türü. (Dasyprocta agouti), Kemiriciler (Rodentia) takımının agutigiller (Agoutidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 45 cm. Bacakları uzun ve kuyruğu küttür. Eti yenir. Guyana ve Brezilya'da yaşar.

NİKARAGUALI

Nikaragua halkından olan kimse.

KAYIN

Kayıngillerin örnek bitkisi olan, 30-40 metre boyunda, 2 metre çapında, kışın yapraklarını döken, kerestesi beyaz ve değerli olan bir orman ağacı (Fagus orientalis). Kadın veya kocaya göre birbirlerinin erkek kardeşi, kayınbirader, ini. Bu ağaçtan yapılmış.

GUARANİ

Paraguay para birimi.

PARAGUAYLI

Paraguay halkından olan kimse.

KUŞKONMAZ

Zambakgillerden, uç dalları yapraksı görünüşte, toprak altı kök saplarından çıkan taze sürgünleri yenen bir bitki (Asparagus officinalis). Aynı familyadan, saksılarda yetiştirilen, uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisi (Asparagus plumosus).

ANTİTRAGUS

Kulak kepçesinde tragusun karşısındaki çıkıntı.

AGULAMAK

Bebek "agu" diye ses çıkarmak.

AĞITÇI

Ölüye ağıt söylemek için tutulan kimse, ağlayıcı, sagucu, mersiyehan.

AĞITÇILIK

Ağıtçının yaptığı iş, ağlayıcılık, saguculuk, mersiyehanlık.

KUCAK

Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm, aguş. Açık kollarla göğüs arasına sığabilen miktarda olan. Herhangi bir durumun veya şeyin sınırlarının arası, iç. Ortam, ocak.

AĞIT

Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi. Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi. Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye.

ANDROMETODOKSİN

Kimi Fundagiller ailesindeki bitkilerde bulunan ve geviş getirenlerde salya artışı, sancı, kusma, ayakta duramama, sendeleme, kollaps ve ölümle belirgin olan öncelikli "vagus" uyarımını sağlayan, sonra ise hem bu siniri hem de çizgili kaslardaki sinir uçlarını felce uğratan bir bitkisel zehir, greyonotoksin.

ALAGUŞLUK

Öğleden evvelki zaman: Alaguşluk çıktık, öğleye vardık. Sabahla öğle arası.

ANTİLOPLAR

Geviş getiren memeli hayvanların bir familyası. Memeliler (Mammalia) sınıfının, geviş getirenler (Ruminantia) alt takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, boynuzları yukarı ve geriye doğru kıvrık, iyi koşan, Afrika'da yaşayan türlere sahip bir alt familya. (Antilopinae), Memeli hayvanlardan geviş-getirenler (Ruminantia) alt-takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasının bir alt familyası. Kara antilop (Antilope cervicapra), keseli antilop (Antidorcas marsupialis), kaya antilopu (Oreotragus oreotragus), boğa antilopu (Taurotragus oryx), bozkır antilopu (Saiga tatarica), dört-boynuzlu antilop (Tetracerus quadricornis), cüce antilop (Neotragus pygmaeus), ceylân (Gazella dorcas), İran ceylânı (G. subgutturossa), Hint ceylânı (G. bennetti), inek antilopu (Bubalis buselaphus), addaks (Addax nasomaculata), kaama (Bubalis camaa), kudu (Strepsiceros strepsiceros), gnu (Connochaetes gnu), orongo (Pantholops hodgsoni) gibi gerçek antilopları içine alır. Vücutları zarif olup boynuzları yukarı ve geri doğru kıvrıktır. İyi koşarlar. Afrikada boldurlar.