Sonu BE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "be" olan, toplam 318 adet kelime bulunmaktadır. Sonu be ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında be olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde be olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

ESBABIMUCİBE, TENZİLİRÜTBE

11 harfli kelimeler

BİLMÜNASEBE, MÜTEGALLİBE, BAŞMUHASEBE, KEDİKÜLÜMBE, TAKATÜLÜMBE

10 harfli kelimeler

HIYARŞEMBE

9 harfli kelimeler

DULCANEBE, GÖTÜGÖMBE, MİREMGÖBE, REABSORBE

8 harfli kelimeler

İSTİNABE, MUDAREBE, MUHAREBE, MUHASEBE, MURAKABE, MUSAHABE, MÜNAVEBE, PERŞEMBE, PESPEMBE, PORTBEBE, TOZPEMBE, CİYLENBE, GÜLPEMBE, HERLEMBE, HÜLLEMBE, İNSİBABE, MEHEREBE, MIHASEBE, PERŞENBE, SARIKEBE, TERLEMBE, TERLENBE, ZERZEMBE

7 harfli kelimeler

ABSORBE, DEBDEBE, GELEMBE, İŞKEMBE, MAHBUBE, MENKIBE, MERTEBE, MEVHİBE, SEYYİBE, TECRÜBE, ABAKEBE, BEZİMBE, BÜRÜMBE, CEBCEBE, CENGEBE, CEPCEBE, ÇERÇİBE, GELENBE, GERİYBE, GÖKGEBE, GÖLÜMBE, GÜLEMBE, GÜREYBE, HASGEBE, HENGEBE, İNOSİBE, İSGEMBE, İSKEMBE, KOLLABE, KOLÜMBE, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ALFABE, CAZİBE, EKSİBE, ENGEBE, FLAMBE, GALEBE, GARİBE, GÖÇEBE, HARABE, HİTABE, KİTABE, KÖREBE, KULÜBE, MESABE, RAHİBE, RAKİBE, SAHABE, SAHİBE, TALEBE, VECİBE, AKCEBE, AKRIBE, DEREBE, DILEBE, DİLEBE, ELEMBE, ENKEBE, FERİBE, FÜLÜBE, GALABE, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ACİBE, ACUBE, AKABE, BOMBE, CELBE, CEZBE, CÜBBE, DARBE, DEBBE, HABBE, HARBE, HAYBE, HEYBE, HUTBE, İZABE, KÖMBE, KUBBE, NEDBE, PEMBE, RÜTBE, ŞAİBE, TÖVBE, TÜRBE, UCUBE, ACEBE, AKEBE, AKİBE, ARABE, BEBBE, BÖMBE, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

BEBE, CEBE, GEBE, HİBE, İZBE, KEBE, SOBE, ŞUBE, ARBE, BABE, BIBE, CİBE, ÇABE, DÜBE, EBBE, EĞBE, EMBE, ERBE, FİBE, GÖBE, GÜBE, HABE, HEBE, HÜBE, İRBE, KABE, KİBE, KÖBE, LEBE, LİBE, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

EBE, ABE, İBE, ÖBE

2 harfli kelimeler

BE

Bazı kelimelerin anlamları

BE

Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu. Berilyum elementinin simgesi. "Ey, hey" anlamlarında bir seslenme sözü.

MUDAREBE

Bir yandan sermaye, öte yandan emek konularak kurulan şirket.

İSTİNABE

Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme tarafından ifadesinin alınması.

MUHAREBE

Savaşta yapılmış olan çarpışmalardan her biri. Güçlü tartışma.

MİREMGÖBE

Böreğe konulan bir çeşit ot.

MÜTEGALLİBE

Zorba.

ESBABIMUCİBE

Gerekçe.

TAKATÜLÜMBE

Kırık dökük nesne.

REABSORBE

Yeniden emilme.

GÖTÜGÖMBE

Baharda kuzuları barındırmak için yapılan üstü kapalı alçak yer. Yeni doğan kuzu ve oğlakların korunduğu üstü dal ve toprakörtülü çardak. (Darıveren Acıpayam Denizli).

HIYARŞEMBE

Baklagillerden, siyah renkte olan meyvelerinin içinde çekirdeklerden başka hekimlikte kullanılan bir öz bulunan bitki, Hint hıyarı (Cassia fistula).

DULCANEBE

Her söze, her işe karışan kişi.

TENZİLİRÜTBE

Rütbe indirimi.

BİLMÜNASEBE

Sırası gelince, sırası düşünce.

BAŞMUHASEBE

Osmanlı maliyesinde, bugünkü Sayıştayın işini yapan daire.

KEDİKÜLÜMBE

Şekerleme, bir çeşit kurabiye.

  -   -   -  

Anlamında BE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACEMİLEŞMEK

Beceriksizlik göstermek.

ABONELİK

Abone olma durumu. Belirli sayıda abonesi olan.

ABDESTLİK

Abdest alınacak yer. Abdest alınırken giyilen ve kolsuz hırkaya benzeyen bir giyecek türü.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

ACIKTIRMAK

Açlık duymasına sebep olmak. Aç bırakmak.

ACIMSI

Acıyı andıran, acıya benzeyen, acı gibi, acımtırak. Dokunaklı.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

ABESLİK

Abes olma durumu.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ABACI

Aba yapan ya da satan kimse. Asalak. Bedavacı. Abadan giyecek yapan veya satan kimse.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ACEMİCE

Toyca, beceriksizce, acemicesine.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ACITMAK

Acılık vermek. Ağrı, sızı duyulmasına sebep olmak.

ABECE

Alfabe. Başlangıç.

ACEMİ

Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen. Saraya yeni alınmış cariye. İşinde, mesleğinde yeni olan, toy. Bir yere, bir şeye yabancı olan.

ABECESEL

Alfabetik.