Sonu VATO ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "vato" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu vato ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında vato olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde vato olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VATO

Yayvan, sarımtırak, eti yenmeyen bir balık.

  -   -   -  

Anlamında VATO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde VATO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

EKVATORAL

Gök cisimlerinin sağ açıklık ve dik açıklıklarını temel alan kurgu. Ekvator'la ilgili, eşleksel.

TIRPANAGİLLER

Vatoz balığıgiller.

EŞLEK

Ekvator. Yeryuvarı özeğinden, yer eksenine dik geçen düzlemin yeryuvarı ile arakesiti olan ve yeri iki eşit yarımyuvara bölen çember. Yer merkezinde dönme eksenine dik olan düzlemin yeryuvarlağı ile arakesiti, kimi zaman eşlek çemberi denir.

DÖNENCE

Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika.

SELVA

Amerika'da Amazon, Afrika'da Nijer ırmakları gibi Ekvator bölgesindeki büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlar.

BARTONELLOZİS

Bartonella cinsi organizmaların neden olduğu, özellikle Peru'daki Andean vadisinde, Ekvator ve Kolombiya'da insanlarda ve özellikle dalak çıkarılması sonrasında köpek ve kemiricilerde görülen, Oroya ateşi ve verruga peruana olmak üzere iki biçimi bulunan, Oroya ateşi biçimi akut şiddetli hemolitik anemiyle (Bartonella anemisi) belirgin ve son derece öldürücü, verruga peruana biçimi hiperpigmentli sınırlarla çevrili hemangiyom benzeri makulalardan oluşan iyicil deri kabarıklıklarıyla belirgin, Phlebotomus özellikle P. verrucarum türü kum sineklerinin vektörlük yaptığı Bartonella bacilliformis'in neden olduğu enfeksiyon, Carrion hastalığı.

SAVANA

Ekvator kuşağındaki otsu bitkilerle kaplı çayırlar.

İPEKAĞACI

Ekvatoral bölgelerde yetişen, kerestesi ipek görünüşünde, sarı parıltılı, değerli bir mobilya ağacı.

FRAGMOZOM

Bitki hücrelerinde mitoz bölünme sırasında ekvator düzleminde fragmoplâst teşekkülünden önce görülen ve daha sonra burada hücre plâğının meydana geleceği sitoplâzma diski.

GORİL

Afrika'nın Ekvator bölgesinde ormanlarda yaşayan, iri ve güçlü bir tür maymun (Gorilla gorilla). Koruyucu.

KELERGİLLER

Asıl köpek balıklarıyla vatozlar arasında geçit sayılabilecek balıkları kapsayan kemikli balıklar familyası.

MİKROKROMOZOM

Çekirdekte, genellikle metafazda ekvatoryal düzlemde merkezi olarak yer alan diğer kromozomlardan fazlaca küçük olan kromozom.

EŞLEKSEL

Ekvatoral.

ENLEM

Yer yuvarlağı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile Ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi.

PARALEL

Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi, mütevazi. Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel çemberlerden her biri. Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.).

METAFAZ

Kromozomların iğ ipliklerinin ekvator düzlemi üzerine yıldız biçiminde sıralandıkları mitoz ve mayoz bölünmelerinin ikinci evresi. Mitoz bölünmede kromozomların ortada bir düzlem üzerinde toplandığı ve mayoz bölünmenin birinci ve ikinci olgunluk bölünmelerinde de gözlenen ikinci evre. Mitoz ve mayoz bölünmelerinin ikinci evresi; kromozomların iğin ekvator düzlemi üzerinde yıldız biçiminde sıralandıkları evre.

KUTUP

Yer yuvarlağının, Ekvator'dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri. Elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri. Gök küresinin, dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri. Birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri. Bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse. Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri.

JAKO

Guguksular (Cuculiformes) takımının, papağangiller (Psittacidae) familyasından, kanatları kırmızı renkli, Afrika'da yaşayan bir tür. (Psittacus erithacus), Guguksular (Cuculiformes) takımının papağangiller (Psittacidae) familyasından bir kuş türü. Külrengi olup kanatları kırmızıdır. Afrikanın ekvator bölgesinde yaşar.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük