Sonu TİZA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "tiza" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tiza ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tiza olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tiza olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TİZA

Kene.

İKTİZA

Gerekli olma, gerekme.

İNTİZA

İntizar, beddua.

  -   -   -  

Anlamında TİZA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TİZA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GENSORU

Türkiye Büyük Millet Meclisinde başbakana veya bakanlardan birine, milletvekilleri tarafından açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah.

PARTİZANCA

Partizana yakışan. (partiza'nca) Partizana yakışır bir biçimde.

DUYGUDAŞ

Bir konuda duyguları diğer bir kişiyle aynı olan kimse. Üyesi olmadığı hâlde bir partinin, bir kuruluşun görüşlerini benimseyen veya bir görüşü, bir öğretiyi, bir akımı tutan kimse, sempatizan.

TİTREŞMEK

Her yanı titremek. Titreşim durumunda olmak, ihtizaz etmek.

DÜZENSİZLİK

Düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlık.

KESENEK

Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para. Fabrika, çiftlik vb. gelir kaynaklarının gelirini satın alma işi, iltizam.

UYUMLU

Uyumu olan, ahenkli, mevzun, imtizaçlı.

BAĞDAŞMAK

Anlaşmak, uzlaşmak, uymak, imtizaç etmek. Bağdaş kurup oturmak. Çocuk oyunlarında arkadaş olmak.

GEREKLİK

Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza.

BAĞDAŞMA

Bağdaşmak işi, imtizaç.

KARIŞIK

Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş. Düzensiz, dağınık, intizamsız. Dolu. Karışmış. Saf olmayan. Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık.

DÜZENSİZ

Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam, aritmik. Sistemsiz.

TİTREŞİM

Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz, vibrasyon, rezonans. Bir noktanın gözün göremeyeceği kadar kısaca kımıldanışı, ihtizaz.

GEREKMEK

Bir şeyin yapılabilmesi veya gerçekleşmesi bazı nesne, fiil vb.ne bağlı olmak, gerek olmak, lazım olmak, icap etmek, iktiza etmek.

KESENEKÇİ

Keseneği alan kimse, iltizamcı, kesimci, mültezim.

PARTİZANLIK

Partizan olma durumu. Particilik. Partizanca davranma.

TERTİPSİZ

Dağınık, düzene konmamış, düzensiz. Düzensiz bir biçimde. Savruk, dağınık, intizamsız (kimse).

PARTİCİLİK

Bir partiden yana olma, fırkacılık, partizanlık.

GEREKME

Gerekmek işi, iktiza, istilzam.

GÖZLEMEK

Bir şeyin olmasını veya bir kimsenin gelmesini beklemek, intizar etmek. Korumak, kollamak. İncelemek, araştırmak. Dikkatle bakmak, gözlemlemek, tarassut etmek. Gizlice bakmak, gözetlemek.