Sonu TİST ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "tist" olan, toplam 12 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tist ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tist olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tist olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

ANTİSEMİTİST, PERİPATETİST

11 harfli kelimeler

İRREDANTİST

10 harfli kelimeler

PRAGMATİST, TERAPÖTİST

8 harfli kelimeler

NEPOTİST

7 harfli kelimeler

AMETİST, BAPTİST, PROTİST

6 harfli kelimeler

ARTİST

5 harfli kelimeler

OTİST

4 harfli kelimeler

TİST

Bazı kelimelerin anlamları

TİST

Yarım küre biçiminde büyük kazan.

BAPTİST

Protestan mezhebine bağlı kimse.

ARTİST

Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr. Eğlence yerlerinde gösteri yapan kimse. Olduğundan başka türlü görünen, yapmacık ve abartılı davranan kimse.

PERİPATETİST

Aristotelesçi.

OTİST

İçine kapanık, psikolojik sorunları olan kimse.

ANTİSEMİTİST

Antisemitizm yanlısı.

TERAPÖTİST

Tedavi uzmanı.

AMETİST

Süs taşı olarak kullanılan, mor renkte bir kuvars türü.

PRAGMATİST

Pragmacı.

İRREDANTİST

Kurtarımcı.

NEPOTİST

Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran kimse.

PROTİST

Herhangi bir tek hücreli organizma.

  -   -   -  

Anlamında TİST bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TİST geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SAYIMLAMA

İstatistik. Sayımlamak işi, sayılama.

ANTİSEMİTİSTLİK

Antisemitist olma durumu.

DEĞİŞKEN

Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil. Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre.

HIRVAT

Hırvatistan Cumhuriyeti'nde yaşayan bir halk ve bu halkın soyundan olan kimse.

SİNİZM

İnsanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan bütün gereksinmelerden sıyrılarak kendi kendine erişebileceğini savunan Antisthenes'in öğretisi, kinizm.

PRAGMACI

Pragmacılığı kendine öğreti olarak kabul eden, pragmatist.

İSTATİSTİKÇİ

İstatistik uzmanı, istatistikle uğraşan kimse, sayımlamacı.

BAN

Osmanlı Devleti'nde Macaristan ve Hırvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan.

YILLIK

Bir yıl için, senelik, senevi. Bir yılda verilen ücret. Yılda bir yapılan. Bir yıl içinde olan. Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap. Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan. Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak. Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname.

AKTÜER

İstatistiklere dayanarak sigorta primlerini, risklerini hesaplayan kimse.

AKTÜERYAL

Sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan.

ENTROPİ

İstatistik kurallarına göre yönlendirilen bir haber kaynağının haber içeriklerinin oranı.

BALKANLAR

Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya'yı içine alan bölge.

SANATÇI

Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist. Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse.

ARTİSTÇE

Artiste benzer bir biçimde.

ARTİSTLİK

Artistin işi. Olduğundan başka türlü görünme, kendini başka türlü gösterme. Artist olma durumu.

İSTATİSTİKİ

İstatistiksel.

SAYIMLAMACI

İstatistikçi.

İSTATİSTİKÇİLİK

İstatistikçi olma durumu.

ARİSTOTELESÇİ

Aristotelesçilik yanlısı olan, Aristocu, gezimci, peripatetist.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük