Sonu TEZ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "tez" olan, toplam 27 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tez ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tez olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tez olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

PERİKARDİYOSENTEZ

12 harfli kelimeler

ANTRPARANTEZ, AMNİYOSENTEZ, TORAKOSENTEZ

11 harfli kelimeler

OSTEOSENTEZ, PLÖROSENTEZ

10 harfli kelimeler

FOTOSENTEZ, KEMOSENTEZ, PARASENTEZ

9 harfli kelimeler

İZOSENTEZ

8 harfli kelimeler

PARANTEZ, TİRANTEZ

7 harfli kelimeler

ANTİTEZ, HİPOTEZ, METATEZ, TAMATEZ, TOMATEZ

6 harfli kelimeler

PROTEZ, SENTEZ, CANTEZ, ÇENTEZ, ELİTEZ

5 harfli kelimeler

KETEZ, KÖTEZ, ORTEZ, PETEZ

3 harfli kelimeler

TEZ

Bazı kelimelerin anlamları

TEZ

Çabuk olan, süratli. Sav. Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eser. Süratli bir biçimde.

PLÖROSENTEZ

İğneyle göğüs boşluğuna girilerek sıvı çekme, plöra punksiyonu, plörasentezis.

METATEZ

Göçüşme.

PARASENTEZ

Parasentezis.

OSTEOSENTEZ

Kırık kemik uçlarının metalik, sentetik veya organik araçlarla, değişik yöntemlere göre birleştirilip tespit edilerek kemik bütünlüğünün sağlanmasına yönelik yapılan ameliyat.

ANTRPARANTEZ

Söz arasında, sırası gelmişken. Ayrıca.

FOTOSENTEZ

Yeşil bitkilerin ışıkta basit birleşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller üretmesi.

ANTİTEZ

Karşı sav.

TİRANTEZ

Titiz, temiz, süslü giyinen.

PARANTEZ

Ayraç. Konunun dışında kalan söz ve yazı.

KEMOSENTEZ

Organik bileşiklerin biyosentezi; bazı bakterilerde, biyosentez için enerji kaynağı olarak inorganik bileşiklerin oksidasyonunun kullanılması. Bakterilerin yükseltgenmesi ile oluşan kimyasal tepkime. Bazı bakterilerin, güneş ışınları olmadan, inorganik maddeleri oksitlemek suretiyle, kendileri için gerekli organik maddeleri elde etmeleri.

PERİKARDİYOSENTEZ

Genellikle kalp kesesinde sıvı toplanıp toplanmadığını anlamak için kalp kesesine yapılan punksiyon, perikardiyal punksiyon.

TORAKOSENTEZ

Göğüs duvarını delerek sıvı boşaltma.

AMNİYOSENTEZ

Hamileliğin ilk aylarında fetüsün bulunduğu amniyon sıvısından alınan örneklerde, kromozom ve biyokimyasal analizler yapılarak, doğacak çocuğun hem cinsiyetinin hem de genlere bağlı kusurların belirlenmesi metodu. Transabdominal yolla uzun bir kanül kullanarak amniyon kesesinden amniyon sıvısı örneği alma işlemi.

HİPOTEZ

Varsayım.

İZOSENTEZ

Dallanmış hidrokarbon elde etmek için, toryum oksit katalizörü üzerinden, hidrojen ve karbon monoksit karışımının reksiyona girdiği işlem.

  -   -   -  

Anlamında TEZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANTAGONİZMA

Tezat.

ARGÜMAN

Kanıt. Tez, iddia, sav. Bir çıkış kümesinin değişkeni. Bir denklem, bir eşitsizlik veya bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir elemanın bağlı bulunduğu belli bir değer. Bir cetvelde diğer bir sayıyı bulmak için yararlanılan sayı.

AYAKÇIN

Dokuma tezgâhlarında atkı ipliklerini hareket ettirmek için ayakla basılan tahta ayaklık.

BASMA

Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Gübre, tezek. Basılmış, matbu. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Bu kumaştan yapılan.

ANTİBİYOTİK

Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin vb. maddelerin ortak adı.

AYRAÇ

Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay veya köşeli biçimde işaret, parantez. Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası, bellik.

AYAKÇAK

Merdiven, merdiven basamağı. Çocukların, cambazların ayaklarına takıp yürüdükleri çifte sırık. Dokuma tezgâhı ayaklığı, ayaklık.

ARTIRILMAK

Artırma işine konu olmak, çoğaltılmak, tezyit edilmek.

ATKILAMAK

Dokuma tezgâhlarında mekikle atkı atmak, argaçlamak.

BANKO

İş yerlerinde üzerine eşya koymaya elverişli, iş takibi için gelen kişiyle görevli arasına konulmuş tezgâh. Talih oyunlarında ortada toplanan paranın hepsine oynandığını anlatan bir söz. Talih oyunlarında, oyunu yönetenin ortaya koyduğu para. Talih oyunlarında oyunu yöneten kimse. Su altı tepeliği. Kesinlikle.

ANESTEZİYOLOJİ

Anestezi bilimi.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.

AYRICA

Ayrı olarak, başkaca, antrparantez. Bundan başka. Ayrı bir önem verilerek.

ANESTEZİST

Anestezi uzmanı.

AŞAĞISAMAK

Bir kimseyi veya bir şeyi aşağılık ve değersiz göstermek, hafife almak, hafifsemek, tezyif etmek.

BELİRMEK

Önce belli veya görünür olmayan bir şey ortaya çıkmak, tezahür etmek. İyice görünür ve anlaşılır bir durum almak, tebarüz etmek. Bir düşünce veya durum kesin bir biçim almak, tebellür etmek.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

ATKI

Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü, bürgü. Büyük yaba. Dokuma tezgâhlarında mekikle enine atılan iplik, argaç. Bazı kadın ayakkabılarında ve çocuk patiklerinde ayağın üstünden geçen, yandan iliklenen ince uzun parça. Kapı ve pencerelerin yapımında üst tarafa konan ağaç, taş veya beton destek, üst eşik.

AŞAĞILANMA

Aşağılanmak durumu, tezellül.

ANESTEZİYOLOJİK

Anestezi bilimsel.