Sonu SUR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "sur" olan, toplam 24 adet kelime bulunmaktadır. Sonu sur ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında sur olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde sur olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

ESKİHÜSNÜMANSUR

8 harfli kelimeler

TANASSUR

7 harfli kelimeler

İÇKUSUR, MAYASUR

6 harfli kelimeler

MAHSUR, MENSUR, MAKSUR, MANSUR, MUNSUR, SANSUR, SONSUR, TAVSUR

5 harfli kelimeler

BASUR, CESUR, KUSUR, UNSUR, FOSUR, GUSUR, KOSUR, KÜSUR, MUSUR, SOSUR, SUSUR

3 harfli kelimeler

SUR

Bazı kelimelerin anlamları

SUR

Kale duvarı. Uğur, alın yazısı, talih. Diyarbakır iline bağlı ilçelerden biri.

MAHSUR

Kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş.

CESUR

Yürekli. Yürekli bir biçimde.

MENSUR

Düzyazı.

TANASSUR

Hristiyanlaşma.

BASUR

Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit.

MAKSUR

Kısaltılmış. Alıkonulmuş. Bir şeye ayrılmış.

MANSUR

Mantar. Tanrı'nın yardımıyla galip, üstün gelmiş.

TAVSUR

Yansılama, taklit.

İÇKUSUR

Yüzeyin altında olan ve görünmeyen yapı kusuru.

ESKİHÜSNÜMANSUR

Adıyaman ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

MAYASUR

Mayasıl hastalığı.

MUNSUR

İcra memuru.

SANSUR

Soğukkanlı, sevimsiz : Amma sansur adam ha!.

KUSUR

Eksiklik, noksan, nakısa. Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmama. Özür. Elverişsiz durum.

SONSUR

Donuk, suratsız (kişi).

  -   -   -  

Anlamında SUR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SUR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AYET

Kur'an surelerini oluşturan kısımlardan her biri.

CESURANE

Cesura yakışan. Cesurca.

AYIPSIZ

Ayıbı, kusuru olmayan.

DEFOLU

Defosu olan, bozuk, özürlü, kusurlu, ayıplı (kumaş, giysi, mal vb.).

AF

Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama. Görevden çıkarılma.

ARILAMAK

Bir şeyde herhangi bir ayıp veya kusur bulunmadığını bildirmek, tenzih etmek.

ASLAN

Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160, kuyruğu 70 santimetre ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memeli, arslan. Zodyak üzerinde Yengeç ile Başak arasında yer alan takımyıldızın adı. Gürbüz, cesur ve yiğit adam.

CÜRÜM

Suç. Yanlışlık, kusur ya da hata.

AYIP

Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış. Kusur, eksiklik. Utanç veren.

CESURCA

Cesura yakışan. (cesu'rca) Cesura yakışan bir biçimde, cesur gibi, cesaretle, yiğitçe, cesurane.

ÇOPUR

Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan, aşırı çiçek bozuğu olan (kimse), işkembe suratlı.

CAHİLLİK

Bilgisizlik. Gençlik, toyluk, deneyimsizlik. Gençlik, toyluk, deneyimsizlik yüzünden işlenen kusur.

DEFO

Kusur, özür, bozukluk.

BIÇKIN

Külhanbeyi, kabadayı. Korkusuz, gözü pek, yürekli, cesur. 1988 yılında çekilen bir Kemal Sunal filmi.

DAYI

Annenin erkek kardeşi. Osmanlı Devleti'nde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici. Kabadayı. Kayırıcı. Cesur, yiğit. Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

AZNAVUR

İri yarı, kırıcı, sinirli, asık suratlı, sert kimse.

AYIPLI

Ayıbı, kusuru olan.

ÇATINMAK

Kaşlarını çatıp surat asmak.

ALAY

Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej. Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma. Hayvan topluluğu. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.

BASURLU

Basuru olan, hemoroitli.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük