Sonu SOLE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "sole" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu sole ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında sole olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde sole olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SOLE

Tuz.

  -   -   -  

Anlamında SOLE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SOLE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KERATOSEL

Korneanın desement katının (Lamina elastika interna) göz içi basınçla, korneadaki bir yara veya ulkustan dışarı çıkıntı yapması. Solea ungulae'nin iç yüzünde büyüyen ve corium soleae'ye basınç yapan tırnak tümörü, kerasel.

ATLEP

Halk dilinde Ayak anatomisinde solea ungulae olarak tanımlanan bölge.

ENGEREKGİLLER

Örneği engerek olan zehirli yılanlar familyası. Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) yılanlar (Ophidia) alt takımının, oluklu zehir dişliler (Solenoglypha) bölümünden, başları üçgen biçiminde, kuyrukları kısa, doğurarak çoğalan, çok zehirli bir familya. (Viperidae),türleri iyi bilinirler.

YANYÜZERGİLLER

Asalakbilimde, yaprak solucan arakonakçısı türleri dolayısıyle adı geçen, yaygın, vücudu bakışımsız, kemikli balıklar familyası. Balıklar (Aves) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, yumurtadan çıkan yavruların vücuttan simetrili, büyüyünce gözün biri yukarı doğru yer değiştiren ve vücut yassılaşarak simetrisiz bir yapı gösteren, kuma gömülen ve gözlerinin bulunduğu bölge üste gelen, dünyanın her tarafına yayılmış, dil balığı (Solea vulgaris) ve kalkan balığı (Rhombus maximus) türleri iyi bilinen bir familya.

SÜLİNE

Dar ve uzun kavkılı bir deniz yumuşakçası, denizçakısı (Solen).

SİMPORT

Zarda bulunan taşıyıcı moleküller aracılığı ile bir molekül ya da iyon içeri taşınırken aynı anda beraberinde başka bir molekülün ya da iyonun da içeri taşınması; memeli bağırsak epitelinde glikoz molekülünü sitosole taşıyan enzim aynı anda iki sodyum iyonunu da beraberinde sitosole taşır. Birlikte taşınım.

YILANLAR

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımından omuz ve kalça kemikleri olmayan, ayaksız, derileri pullarla örtülü, dilleri çatallı olup bir kınla kaplı, üst çenede bulunan sivri dişler zehirli olan türlerde zehir bezleri ile bağlantılı, deri değiştiren, etçil, işitme organları olmayan türlere sahip bir alt takım. (Ophidia), geniş-başlılar (Amblycephalidiformia) ve oluklu-zehirdişliler (Solenoglypha) olmak üzere 5 bölümüme ayrılırlar. Bartın ili, Kumluca bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

BIRAKILMIŞ

Artık kullanılmıyan (kelime). (BIRAKILMIŞLIK, Obsoletisme).