Sonu SOLO ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "solo" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu solo ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında solo olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde solo olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SOLO

Bir müzik parçasının bir kişi tarafından söylenmesi veya çalınması.

  -   -   -  

Anlamında SOLO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SOLO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KONSOLOSLUK

Konsolos olma durumu. Konsolosun makamı ya da görevi, şehbenderlik. Bu işin görüldüğü daire, konsoloshane.

PEDOGENEZ

Bazı iki kanatlı böceklerde ve aksolotlda olduğu gibi genç veya larva safhasında iken görülen ve partenogenezle olan üreme. Olgunlaşmamış mantarlarda spor teşekkülü. Bazı ikikanatlı böceklerde ve aksolotl'da henüz genç larva evresinde iken görülen bir partenogenezle üreme tipi.

KORKONSÜL

Konsolosluk görevlileri.

BAŞKONSOLOS

En yüksek derecedeki konsolos.

KAVAS

Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli. Banka, patrikhane, otel vb. yerlerde hizmetli veya koruma görevlisi. Elçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi.

AKSOLOTL

İki yaşamlılardan kuyruklu kurbağaların larvasına verilen ad. (karşılık. sukulu, axolotl), Amfibyumların kuyruklular (Urodela) takımının küt-ağızlıgiller (Ambystomidae) familyasına giren türlerin larvasına verilen ad. 20 cm kadardır. Başın iki yanında püskül biçiminde solungaçları vardır. Kuzey Amerika ve Meksikada dağ göllerinde yaşar. Yenir. Lârva evresinde iken erginleşerek aksolotl biçiminde birçok döl verir.

ŞEHBENDER

Konsolos.

BAŞKONSOLOSLUK

Başkonsolos olma durumu. Başkonsolosun yaptığı iş.

SOLOİNG

Gitar solosu çalma.

KONSOLOSHANE

Konsolosluk.

KANÇILAR

Elçiliklerde, konsolosluklarda yazı ve evrak işlerini yürüten görevli.

SOLİST

Bir müzik eserini tek başına çalan, söyleyen sanatçı, solocu.

VİSKONSÜL

Yardımcı konsolos.

SOLİSTLİK

Solistin görevi, soloculuk.

SÖLOMSUZLAR

Gerçek bir solomu olmayan sünger, hidra, medüz, mercan gibi hayvanlar. Asölomatlar. Sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar, asölomatlar.

DİSSEPİMENT

Halkalı solucanlarda, her segmentte bulunan bir çift solom kesesinin arkasından gelen segmenti solom keselerinden ayıran solom epiteline verilen ad. Mercanlarda bir bölmeden diğer bölmeye uzanan kalker perdeler. 3.Birleşik olarak bulunan ovaryumlarda iki ovaryumu ayıran perde. Halkalı solucanlarda, her segmentte bulunan bir çift sölom kesesinin arkasından gelen segmenti sölom keselerinden ayıran sölom epiteli. Mercanlarda bir bölmeden diğerine uzanan kalker perdeler. Birleşik olarak bulunan ovaryumlarda iki ovaryumu ayıran perde. Her segmentde bulunan bir çift sölom kesesinin arkasından gelen segmenti sölom keselerinden ayıran sölom epiteli bölgesine verilen özel bir ad. Mercanlarda bir bölmeden bir bölmeye uzanan kalker perdeler.

ŞEHBENDERLİK

Konsolosun yaptığı iş, konsolosluk. Bu işin görüldüğü daire, konsolosluk.

ORATORYO

Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış, oyun ögesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik eseri.

KANÇILARYA

Elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin çalıştığı yer.

BATTLE

İki veya daha fazla çalgı ustasının, hangisinin çalgıya daha hâkim olduğunu göstermek amacıyla belli bir ritim üzerinde sırayla solo atmalarına dayalı yarışma.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük