Sonu SAT ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "sat" olan, toplam 64 adet kelime bulunmaktadır. Sonu sat ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında sat olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde sat olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

MAKROİKTİSAT, MİKROİKTİSAT, TRİMETREKSAT

11 harfli kelimeler

METOTREKSAT, NÖROİKTİSAT

10 harfli kelimeler

MUHASSASAT, MUKADDESAT, MÜSELLESAT, ÇALHAPUSAT, MÖGEDDESAT

8 harfli kelimeler

TAHSİSAT, TEDRİSAT, TENKİSAT, DEKUSSAT, INTELSAT

7 harfli kelimeler

İKTİSAT, TESİSAT, HADİSAT, SÜRÜSAT, TESESAT

6 harfli kelimeler

ARASAT, BATSAT, BİLSAT, FIRSAT, MAKSAT, RUHSAT, SAMSAT, SÜRSAT, YAPSAT, BASSAT, GITSAT, HUSSAT, MAHSAT, MASSAT, PIRSAT, SORSAT, SURSAT, TUTSAT

5 harfli kelimeler

FESAT, HASAT, İFSAT, KESAT, MASAT, PUSAT, RASAT, VASAT, VÜSAT, BASAT, BISAT, BİSAT, GASAT, HESAT, IRSAT, İSSAT, KISAT, KOSAT, NESAT, PISAT, POSAT, SISAT, USSAT

4 harfli kelimeler

ESAT, İSAT

3 harfli kelimeler

SAT

Bazı kelimelerin anlamları

SAT

1.Yalın, yalnız, tek. 2.Tüm, bütün. Bile, üstelik, hatta : O kadar canı sıkıldı sat ağladı. Et tahtası. Saat. Yalnız, yalın, tek. Set.

NÖROİKTİSAT

Nöroloji, iktisat, psikolojiden etkilenerek iktisadi karar birimlerinin borsa oyunları, işbırakımları, tasarruf eğilimleri, tüketim tercihleri gibi davranışlarında beyin dalgalarının oynadığı role dikkatleri çekerek, özellikle reklâmcılıkta başvurulan bir çözümleme yöntemi.

TEDRİSAT

Öğretim.

METOTREKSAT

Folik asidin 4-amino n10-metil analoğu, antimetabolit etkili bir ilaç.

MAKROİKTİSAT

Büyüme oranı, fiyatlar genel düzeyi, işlendirme, dış ödemeler dengesi gibi makro büyüklükleri kullanarak ulusal ekonomiyi bir bütün olarak çözümleyen iktisat dalı.

MÖGEDDESAT

Arapça kökenli mukaddesât: mukeddesat.

DEKUSSAT

Her nodyumda karşılıklı olarak bir çift yaprak bulunması hâlinde ve alt alta gelen çiftlerin çapraz yapacak şekilde olması ile oluşan durum.

TAHSİSAT

Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek.

TENKİSAT

Azaltmalar, eksiltmeler.

TRİMETREKSAT

Güçlü bir dihidrofolat redüktaz baskılayıcısı olan ve kemik iliği üzerine güçlü süpresif etkisi olan antiprotozoal bir ilaç.

MUHASSASAT

Bir kimseye maaş, tayın vb. olarak verilmiş şeyler. Devlet bütçesinde devlet kuruluşları için ayrılmış paralar, ödenekler.

MÜSELLESAT

Trigonometri.

MİKROİKTİSAT

İktisadi karar birimlerinin davranışlarından hareketle mal, hizmet ve faktör piyasalarında fiyatın nasıl oluştuğunu ve oluşmuş bir fiyatın nasıl değiştiğini inceleyen iktisadın bir alt dalı.

MUKADDESAT

Kutsal sayılan inanç ve davranışlar.

ÇALHAPUSAT

Serseri, berduş, kabadayı.

INTELSAT

Uluslararası Irakiletişim Konsorsiyumu. Bu örgütün uzaya gönderdiği ırakiletişim uydularının genel adı.

  -   -   -  

Anlamında SAT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SAT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKIŞKANLIK

Akışkan olma durumu. Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü, likidite. Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlıklar, likidite.

ABAJURCU

Abajur yapan veya satan kimse.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

AĞIZLIKÇI

Ağızlık yapan veya satan kimse.

AKSESUARCI

Aksesuar satan kimse. Aksesuar kullanmasını seven kimse. Aksesuarı hazırlayan kimse.

AKARYAKITÇI

Akaryakıt satan kimse.

ALICI

Satın almak isteyen kimse, müşteri. Almaç. Azrail. Kendisine bir şey gönderilen kimse. Kamera.

AKSATIŞ

Aksatma işi.

AÇMAK

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yakışmak, güzel göstermek. Engeli kaldırmak. Savaşla almak, fethetmek. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Birbirinden uzaklaştırmak. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. Ayırmak, tahsis etmek. Yarmak. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Yapmak, düzenlemek. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek. Alışverişi başlatmak. Görünür duruma getirmek. Geçit sağlamak. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Ferahlık vermek. Bir konu ile ilgili konuşmak. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek. Rengin koyuluğunu azaltmak. Beğenmek. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. Alanını genişletmek.

AÇMAZ

Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. İçinden zor çıkılır durum.

AKTAR

Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân. İğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. satılan dükkân.

ALİVRE

Önceden satış.

AÇMACI

Açma yapan veya satan kimse.

AKTARİYE

Aktarın sattığı şeyler.

ALACAKLANDIRMAK

Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını alacaklandırıcı adı verilen finansal kuruluşlara devretmek.

ALACAKLANDIRICI

Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını devralan finansal kuruluş.

ABACI

Aba yapan ya da satan kimse. Asalak. Bedavacı. Abadan giyecek yapan veya satan kimse.

AKSATMA

Aksatmak işi.

AĞIZLIK

Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer. Kuyu bileziği. Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç. Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılmış olan kapak. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm. Huni. Bir şeyin başladığı yer. Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer.

ALIŞVERİŞ

Satın alma ve satma işi, alım satım, iş, muamele, ahzüita, aksata, pazar. İlişki, münasebet.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük