Sonu RUH ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ruh" olan, toplam 62 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ruh ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ruh olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ruh olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

GAHIRGUHURRUH

10 harfli kelimeler

BOYUNDURUH, HASILÇARUH

9 harfli kelimeler

GILGUYRUH

8 harfli kelimeler

BANDURUH, CUNGURUH, ÇILDURUH, GAYNARUH, BONTURUH, BONDURUH, BONDORUH, KAKMURUH

7 harfli kelimeler

YUMURUH, LALERUH, OSSURUH, PUSARUH, SAMARUH, GAYIRUH, ŞIMARUH, GABARUH, TUTURUH, UYDURUH, AVHURUH

6 harfli kelimeler

CORRUH, MECRUH, MEKRUH, ŞAHRUH, SAVRUH, ABARUH, METRUH, AHURUH, KAYRUH, KAĞRUH, GÜLRUH, ÇOMRUH, GANRUH, DOMRUH, FERRUH

5 harfli kelimeler

BORUH, YARUH, GÜRUH, CORUH, ŞORUH, DARUH, SURUH, DORUH, AHRUH, DURUH, KORUH, CARUH, BÜRUH, HARUH, GARUH, GURUH, GORUH, GIRUH, AYRUH, BURUH

4 harfli kelimeler

ARUH, URUH, ERUH

3 harfli kelimeler

RUH

Bazı kelimelerin anlamları

RUH

Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu. Esans. En önemli nokta, öz. Duygu. Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.

BONDURUH

Boyunduruk. Eski türkçe boyunduruk: boyunduruk.

YUMURUH

Yumruk.

BONDORUH

Boyunduruk.

CUNGURUH

Yükseklik ifade eden nesnelerin en yüksek noktası (Çayağzı).

BANDURUH

Boyunduruk.

KAKMURUH

Balgam.

BOYUNDURUH

Boyunduruk.

OSSURUH

Osuruk.

GAYNARUH

Kaynamaya yakın.

HASILÇARUH

Özel olarak yapılan bir çeşit çarık.

ÇILDURUH

Çıldırmış kişi.

LALERUH

Lâle yanaklı, yanağı lâle gibi kırmızı olan.

GILGUYRUH

Dedikoducu kadın. Çok gezen kadın.

BONTURUH

Boyunduruk.

GAHIRGUHURRUH

İlkbaharda yağ ve peynirin az olması: Bu gahırguhurruhda ne pişirem.

  -   -   -  

Anlamında RUH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RUH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ATARAKSİYA

Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği, acıya olduğu kadar kıvanca karşı da ilgisizlik.

BERZAH

Kıstak. Dinî inanışlara göre ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yer.

CANAVAR

Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan. Herhangi bir şeye çok düşkün olan. Kurt, domuz vb. cana kıyan yaban hayvanı. Köpek balığı. Acımasız, kötü ruhlu, zalim (kimse). Haşarı, yaramaz çocuk.

BASTIRIM

Ruh dünyasında oluşan tepkimelerin bilinç dışına yansıması.

DEKORATÖR

Tiyatro, opera vb. dekorlarını tasarlayan sanatçı. Bir alanı kullanım ve estetik bakımından ele alıp insanın fiziksel ve ruhsal özelliklerine uygun olarak tasarlayan kimse. İç mimar.

AKTARIM

Aktarma işi, nakil. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.

AMONYAK

Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3). İçinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su, nişadır ruhu.

ÇATLAMAK

Parçaları ayrılıp dağılmayacak bir biçimde yarılmak. Ses pürüzlü, bozuk çıkmak. Aşırı yemekten, içmekten, yorgunluktan, ağlamaktan ölecek duruma gelmek veya ölmek. Sıkıntı, sevinç, yalnızlık, heyecan, sabırsızlık, kıskançlık vb. ruhsal durumları aşırı derecede duymak. Bir yüzeyde kırışıklar, çizgiler oluşmak.

ÇIRPINTI

Çırpınma. Aşırı uykusuzluk, huzursuzluk, titreme, silkinme durumu. Suların ufak ve oynak dalgalarla kaynaşması. Ruhsal gerginliğin dışa vurulması, ajitasyon.

CİSMANİ

Cisimle, bedenle ilgili. Dinî bir inanışla ilgili düşüncelere bağlı olmayarak yalnız maddi temellere dayanan, ruhani karşıtı.

BAZOFOBİ

Sinirsel veya ruhsal bozukluktan ileri gelen yürüyememe hastalığı. Yürürken düşme korkusu.

ARINMA

Arınmak işi, temizlenme. Duyguların sanat yoluyla arı duruma getirilmesi. Ruhun tutkulardan temizlenmesi.

ÇÖKKÜN

Çökmüş olan. Vücut, akıl ve ruhça gücü azalmış olan.

BASKI

Bir eserin basılış biçimi veya durumu. Bası sayısı. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres. Bir eserin tekrarlanarak yapılmış olan baskı işlemlerinden her biri, edisyon. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

ÇAĞIRIM

Çağırma işi. Ruh çağırma sırasında seans.

CANLICILIK

Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm. Çocukta bir düşünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğuna inanma. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş. Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatın ilkesi olduğunu ileri süren öğreti.

AJİTASYON

Körükleme. Duygu sömürüsü yapma. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma. Çırpıntı.

DERİNTİ

Toplantı. Gelişigüzel toplanmış eşya. İnsan kalabalığı, güruh.

BUNALIM

Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz. Tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginlik, buhran, kriz. Uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak karamsarlığın, umutsuzluğun güçlenmesiyle ortaya çıkan ruhsal bozukluk, ruhsal çöküntü, depresyon. Bir hastalıkta iyileşme veya ölümle sonuçlanan, birdenbire ortaya çıkan fizyolojik değişiklik, kriz. Çöküntü.

COŞKU

Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu. Bir düşünceyle, bir duyguyla dolarak yücelme, ruhun kendini aşıp yücelmesi, heyecan. Sevinç gösterileriyle beliren güçlü heyecan. Salgı bezleri ve dinamik etkinliklerle kendine özgü ilişkileri bulunan iç veya dış uyaranların kamçıladığı güçlü duygu durumu.