Sonu OFİS ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ofis" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ofis ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ofis olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ofis olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OFİS

İş yeri, daire, büro.

TÜRKOFİS

Yurt ürünlerinin dış sataklarda sürümünü kolaylaştırma, dış ülkelerin tecimsel durum ve tutumları üzerinde bilgi toplama, tecimsel sözleşmelerle benzeri bilimsel konulara eğilerek gereken işlemleri yapma amacıyla meydana getirilen ve bugün kaldırılmış bulunan örgüt.

  -   -   -  

Anlamında OFİS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OFİS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BİLGİCİ

Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.), sofist.

AKANTOLİZ

Epidermisteki keratinositler arasındaki hücreler arası bağlantının parçalanması ve genellikle veziküllerin oluşması, malpighi tabakası atrofisi.

ZENKERNEKROZU

Sadece çizgili kas dokusunda oluşan ve hiyalin dejenerasyonunu takiben meydana gelen bir çeşit pıhtılaşma nekrozu. En tipik olarak kuzu, buzağı ve oğlakların enzootik kas distrofisinde görülür.

HİDRONEFROZİS

Böbrek pelvisinin ve kalikslerin idrar birikmesi nedeniyle genişlemesiyle böbreğin ilerleyici atrofisi, kistik genişlemesi ve tıkanmayla belirgin patolojik değişim. İdrar yollarındaki tıkanmaya rağmen, glomerüler filtrasyonun sürekli olarak devam etmesinden kaynaklanır.

GLİOZİS

Beyin veya omurilikte herhangi travmatik, toksik, viral veya iskemik nedenlerle meydana gelmiş hasar bölgesinde, miyelini ortadan kaldırmak üzere nöroglia hücrelerinin hipertrofisi, hiperplazisi veya her ikisiyle belirgin odaklar hâlinde veya yaygın olarak görülebilen özgün olmayan hücresel reaksiyon.

MİYATROFİ

Kas atrofisi.

MEGAKOLON

Egzersiz yetersizliği, prostat hipertrofisi ve beslenme bozuklukları sonucu, kolonun normal dışı biçimde genişlemesi ve büyümesi. Kolon agangliyonozisi.

YAPMACIK

İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, sahte, suni, zahirî, sofistike.

SOFİSTLİK

Sofist olma durumu.

GERODERMA

Üreme organları ve derinin distrofisi sonucu ihtiyarlıkta olduğu üzere derinin kırışması ve kalınlaşması.

YANILTICI

Yanıltma özelliği olan, sofistike.

OSTEOPOROZİS

Kemik rezorpsiyonunun yapımından fazla olması sonucu iskelette veya iskeletin bir kısmında mineral yoğunluğunun azalması, kemiklerin sünger gibi bir hâl alıp boşalması ve zayıf, kırılgan ve kemik hacminin küçülmesiyle belirgin patolojik değişim, kemik atrofisi. Özellikle çiftlik hayvanlarında fosfor yetersizliği, protein-kalori yönünden beslenme bozukluğu veya kalsiyum yetersizliğinden kaynaklanır.

HİPERKERATOZİS

Boynuzsu tabakanın kısmen veya tamamen kalınlaşması veya bu histolojik bulguyla belirgin hastalık. Hiperkeratoziste hücreler çekirdeklerini kaybetmişlerse buna hiperkeratotik veya ortokeratotoik hiperkeratozis, hücre çekirdekleri kaybolmamışsa buna da parakeratotik hiperkeratozis veya parkeratozis denir. Gözde korneanın hipertrofisi.

DERMATOSEL

Deri ve deri altı dokuların hipertrofisi sonucu derinin bu gevşek kıvrımlar arasında sarkık görünümüyle belirgin bozukluk.

KARDİYOMEGALİ

Kalbin büyümesi, hipertrofisi.

KVAŞİYORKOR

Tüm organ ve dokuların atrofisi, kemik iliği hipoplazisi, hafif anemi ve retikülositopeniyle belirgin şiddetli protein-kalori eksikliğinden kaynaklanan insanlarda çocukluk çağında ortaya çıkan hastalık tablosu.

KARMAŞIK

İçinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine az çok aykırı birçok şeyden oluşan, mudil. Anlaşılması güç olan (durum), sofistike. Çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan (iyon veya birleşik), kompleks. Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, komplike. Üstün teknolojisi olan, sofistike.

SOFİSTİK

Sofistlere özgü. Safsatalı, yanıltmalı.

CUSHİNGSENDROMU

Böbrek üstü bezi kabuğundan aşırı miktarda kortizol salgılanmasıyla ortaya çıkan idrar çokluğu, susuzluk hissi idrarda fazla glikoz bulunması, kan glikoz düzeyinde artma, karın sarkması, kıl dökülmesi, hâlsizlik, kas atrofisi, zayıflık, karın sarkması, enfeksiyonlara duyarlılık artışı ve kıl dökülmesiyle belirgin bir grup klinik hastalık belirtisi. Adenohipofiz tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri veya hiperplazisi, aşırı dozlarda glikokortikosteroitlerin kullanımı ve ektopik ACTH üreten tümörlerden kaynaklanır. Köpeklerde, daha az oranda olarak yaşlı atlarda ve nadiren de diğer hayvan türlerinde görülür.

GONİYODİSGENEZİS

İridokorneal açıyı dolduran mezenkimin atrofisi veya ligamentum pektinatumu oluşturan ipliklerdeki yoğunlaşma yetersizliğinden kaynaklanan gözün filtrasyon açısının yapılış bozukluğu. Kimi köpek ırklarında baskın, kalıtsal ailevi bir bozukluk olarak görülür.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük