Sonu NAKİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "naki" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu naki ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında naki olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde naki olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NAKİ

Temiz, pak. Çok ince, çok güzel, arif.

KOPANAKİ

El ile bir tür dantel örmek için kullanılan silindir biçimli araç. Bu araç üstünde örülen bir dantel türü.

  -   -   -  

Anlamında NAKİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde NAKİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKTARIM

Aktarma işi, nakil. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.

EKSİKLİK

Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakisa, fıkdan.

ÖZDEĞER

Özel bir denkilemi sınır koşulları uyarınca sağlayan çözüm işlevlerine (özişlevlere) eşlenen değiştirgen. Ürünün ya da hammaddenin taşıdığı özelliklerden kaynaklanan değeri. Bir şirketin gelecekteki nakit akımlarının şimdiki değerinin şirketin veya kesimin sermaye maliyeti ile iskonto edilmiş değeri. A bir dördül dizeyve I birim dizey olmak üzere dizeyinin belirtenini sıfıra eşitleyerek bulunan denklemin köklerinden her biri. Bir özdeğerine karşılık gelen XA=koşulunu sağlayan X yöneyine özyöney ya da gizil yöney denir. anlamdaş gizil değer. Özü değerli olan kimse.

PARA

Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. Kazanç.

NAKLETTİRMEK

Nakil işini yaptırmak, nakledilmesini sağlamak.

GÖÇ

Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret. Taşınma sırasında götürülen ev eşyaları. Evden eve taşınma, nakil. Kuşların, geyiklerin, yarasaların, bazı balık ve böceklerin mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri.

İŞLEM

Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.

NAKLEN

Nakil yoluyla, aktarılarak.

NAKLETMEK

Nakil işini yapmak, bir yerden başka bir yere geçirmek, iletmek. Anlatmak, aktarmak.

DİSPONİBİLİTE

Bankalarda mevcut nakit ve derhâl paraya çevrilebilecek kıymet.

LİKİT

Sıvı. Nakit.

TAŞIT

Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta.

NAGIP

Arapça kökenli nakib: Bir tekkede mürşide yardım eden, onun buyruğu üzerine yerine geçen.

FARNOKİNON

K vitaminleri. Menakinon.

EFEKTİF

Bankacılıkta nakit para. Banknot ve metal para. Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılmış olan ve Türk lirası olarak kurları belirlenen yabancı ülke parası.

AZOTİYOPRİN

Vücuda alınmasından sonra glutatyonun etkisiyle bir pürin analoğu olan merkaptoürine çevrilen ve organ nakillerinde reddin engellenmesi amacıyla kullanılan bileşik.

TRANSPORT

Bir yerden başka bir yere taşıma, iletme, nakil. Taşımacılık, nakliyat.

NEHL

Nakil. Arapça kökenli nakl: nakil.

EKLAMPSİ

Küçük boy köpek ırklarında doğum öncesi veya doğumdan sonra laktasyonun ilk. haftasında, kanda kalsiyum seviyesinin düşmesine bağlı olarak biçimlenen, vücut sıcaklığının yükselmesi, hızlı nabız ve tetani semptomlarıyla seyreden hastalık, puerperal tetani. Kısraklarda tipik olmayan laktasyon tetanisi. Kan kalsiyum ve magnezyum seviyelerinin düşmesine bağlı olarak erken doğum sonrası veya sütten kesilme dönemlerinde; daha çok aşırı yorulma ve uzun süren nakiller sonucu biçimlenen akut seyirli, tedavi edilmezse 24 saatte ölüme neden olabilen metabolik bir hastalık.

HAZİNE

Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet. Kaynak. Gömülü ya da saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü. Değerli şeylerin saklandığı yer. Devlet malının veya parasının saklandığı yer. Devlet malı veya parası. Değerli bir şeyin çok bulunduğu yer. Büyük bağlılık duyulan, değer verilen şey veya kimse. Devletin altın, döviz, bono ve nakit işlemlerini maliye ile birlikte düzenleme görevini üstlenen makam.