Sonu MALİYE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "maliye" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. Sonu maliye ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında maliye olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde maliye olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

HAMALİYE, KEMALİYE

6 harfli kelimeler

MALİYE

Bazı kelimelerin anlamları

MALİYE

Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü. Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş. Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı.

KEMALİYE

Erzincan iline bağlı ilçelerden biri.

HAMALİYE

Taşıma ücreti. Hamallık.

  -   -   -  

Anlamında MALİYE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MALİYE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MALİYETLİ

Maliyeti olan, değerli.

SİF

İthalatta bir malın bedeli, sigortası ve navlun giderleriyle birlikte olmak üzere maliyeti.

DEFTERDAR

Bir ilin para işlerini yöneten en üst düzeydeki görevli. Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek yetkilisi veya illerde maliye işleriyle uğraşan görevli.

MALİYETSİZ

Maliyeti olmayan, değersiz.

ALDER

Gürgengillerden, kerestesi kolay işlenebilir ve pür gitar gövdesi olarak kullanılan tonu yalın karakterli orta ağırlıkta ve düşük maliyetli bir ağaç.

BAŞARI

Başarma işi, muvaffakiyet. Bir işi, bir kurulu yöneten, yönetici, başkan: Ahmet başarı olsaydı bu iş böyle karışmazdı. Çocuk oyunlarında ebe olan. Kişinin yetenek ve yetişmeye bağlı olarak gösterdiği ansal ya da eylemsel etkinliklerinin olumlu ürünü. Batman ilinde, Beşpınar bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Diyarbakır şehri, Yoğun bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Erzincan şehri, Kemaliye ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

AGATİS

Maymunağacıgillerden, çoğunlukla Güney Asya civarlarında yetişen, odun yapısı yumuşak, kerestesi kolay işlenebilir ve pür gitarlar gövdesi olarak kullanılan düşük maliyetli, orta ağırlıkta bir ağaç.

ASH

Zeytingillerden, kerestesi sert ve pür gitar gövdesi olarak kullanılan tonu parlak karakterli, orta ağırlıkta ve yüksek maliyetli bir ağaç.

PROJE

Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı. Gerçekleştirilmesi istenen tasarı. Mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir programa göre inşa edilecek bir yapı bütününü, bir makine veya bir kuruluşu plan durumunda gösteren çizim.

APÇAĞA

Erzincan ili, Kemaliye belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MALİYECİLİK

Bir devletin mali işleri. Maliyecinin görevi.

HAMALLIK

Taşıyıcılık. Hamala verilen para, hamaliye. Kaba ve ağır iş. Gereksiz yere yüklenme. Zihni gereksiz bilgilerle doldurma.

MALİ

Mal ile ilgili. Parasal. Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili.

MALİYECİ

Maliye işlerinde uzman olan veya devletin maliye kuruluşlarında çalışan kimse.

MALİYETSİZLİK

Maliyetsiz olma durumu.

AĞILKÖY

Diyarbakır şehri, Salat nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Erzincan ili, Kemaliye belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Gümüşhane ilinde, Kelkit belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Isparta ilinde, Eğirdir belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

BAKIKULU

Osmanlılarda, defterdarlık merkez örgütünde devlet gelirlerini toplayan görevli, maliye müfettişi.

HAZİNE

Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet. Kaynak. Gömülü ya da saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü. Değerli şeylerin saklandığı yer. Devlet malının veya parasının saklandığı yer. Devlet malı veya parası. Değerli bir şeyin çok bulunduğu yer. Büyük bağlılık duyulan, değer verilen şey veya kimse. Devletin altın, döviz, bono ve nakit işlemlerini maliye ile birlikte düzenleme görevini üstlenen makam.

AGATHİS

Maymunağacıgillerden, çoğunlukla Güney Asya civarlarında yetişen, odun yapısı yumuşak, kerestesi kolay işlenebilir ve pür gitarlar gövdesi olarak kullanılan düşük maliyetli, orta ağırlıkta bir ağaç.

ASLANOBA

Erzincan şehrinde, Kemaliye belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.