Sonu LİRA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "lira" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu lira ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında lira olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde lira olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LİRA

Yüz kuruş değerinde Türk para birimi, teklik. Yedi gram ağırlığında altın sikke, sarı lira. Bazı ülkelerin para birimi.

  -   -   -  

Anlamında LİRA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde LİRA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TEKLİK

Tek, bir olma durumu. Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, tekil, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: öğrenci-y-im, ev-i-m, gel-di-m vb. Lira.

APOLLON

Yunan mitologyasında ışığın ve usun Tanrısı. Diyonizos coşkuyu, Apollon ise usu yansıtır. Simgesi telli bir çalgı olan liradır. bk. Diyonizos.

BEŞLİK

Beşi bir arada olan. Beş birimden oluşan para. Beş para, beş kuruş veya beş lira değerinde olan akçe. Beş tane alabilen.

LİRALIK

Herhangi bir lira değerinde olan. Lira.

ONLUK

On birimden, on parçadan oluşan. On para, on kuruş, on lira veya on bin lira değerinde olan para. On üzerinden tam not alan.

ŞİLİN

Avusturya para birimi. Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Kenya, Somali ve Uganda para birimi. İngiliz lirasının yirmide biri olan para.

KURUŞ

Liranın yüzde biri değerinde Türk parası. Kurma işi.

BAHARİ

Toptan alınan herhangi bir mal: Şu kadar liraya bir bahari aldım.

İKİBUÇUKLUK

Top toplayıcı. Kadınların süs için takındıkları, iki buçuk altın lira değerinde olan altın, gremse.

KAİME

Buyruk, resmî kâğıt, ferman. Kâğıt para, kâğıt lira, kayme.

EVLEK

Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri. On liralık kâğıt para. Tarlalarda suyun akması için açılan su yolu. Dönümün dörtte biri kadar olan alan ölçüsü.

YÜZLÜK

Yüz lira değerinde olan para. On kuralına göre yazılmış bir tam sayıda sağdan sola doğru üçüncü basamak. Yüzü, yüz tanesi bir arada olan.

DİNAR

Bahreyn, Cezayir, Irak, Karadağ, Kuveyt, Libya, Sırbistan, Tunus ve Ürdün kullanılan para birimi. Eski Yugoslavya'da kullanılan para birimi. Altın liranın yaklaşık dörtte biri değerinde olan eski bir para. Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri.

BAYINMAK

Bayılmak: Akşam bizim çocuk bayındı. Uyumak. Kendini bir şeye vermek, dalmak. Hasta kendinden geçmek. Tahammül etmek: Burası çok sıcak hiç bayınamıyorum. Vermek, ödemek (argo): Bu tabancaya 250 lira bayındım. Büyümek, boylanmak. Bayılmak.

EFEKTİF

Bankacılıkta nakit para. Banknot ve metal para. Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılmış olan ve Türk lirası olarak kurları belirlenen yabancı ülke parası.

ELLİLİK

İçinde elli tane bulunan. Elli kuruş veya elli lira değerinde para. Elli yaşında olan.

BANGUNUT

Lira. Kâğıt para.

OTUZLUK

Yaşı otuz civarında olan. İçinde otuz adet bulunan. Otuz lira değerinde olan.

YİRMİLİK

İçinde yirmi tane bulunan. Yarım kuruş değerinde para, yirmi para. Yirmi yaş ile ilgili, yirminci yaşa özgü. Yirmi lira değerinde kâğıt para.

PAPEL

Bir liralık kâğıt para. Para.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük