Sonu LATİF ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "latif" olan, toplam 7 adet kelime bulunmaktadır. Sonu latif ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında latif olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde latif olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

CİNSİLATİF, SPEKÜLATİF, ABDÜLLATİF

9 harfli kelimeler

KÜMÜLATİF

7 harfli kelimeler

ABLATİF, RÖLATİF

5 harfli kelimeler

LATİF

Bazı kelimelerin anlamları

LATİF

Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan.

ABDÜLLATİF

Bağışta bulunan Tanrı'nın kulu.

KÜMÜLATİF

Kümeli.

CİNSİLATİF

Güzel, alımlı, hoşa giden kadın.

SPEKÜLATİF

Kurgusal. Saptırıcı.

RÖLATİF

Göreceli.

ABLATİF

Çıkma durumu.

  -   -   -  

Anlamında LATİF bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde LATİF geçen kelimeler listesi verilmiştir.

LATİFUNDİACILIK

Latifundia sistemi ile geniş tarım alanlarını işletme yöntemi veya biçimi.

HORATALAŞMAK

Şakalaşmak, birbiriyle latife yapmak.

LATİFÇE

Latif, hoş.

LATİFECİLİK

Latifeci olma durumu.

BERCESTE

Güzel, latif. Sanat değeri yüksek olan dize. Seçilmiş, seçme.

LETİF

Latif. Arapça kökenli lâtif: latif.

LATİFLİK

Latif olma durumu.

GÖRECELİ

Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, bağıntılı, izafi, nispi, rölatif.

LETİFE

Arapça kökenli lâtife: lâtife; latife.

RAHİME

Acıyan, acıyıp esirgeyen, merhametli. Hafif sesli, latif sözlü kız.

İLGİLİK

Madem ki, şöyle ki, okadar ki gibi bağlaç öbeklerini meydana getiren üyelerden ikincisi. Birincisine İLGİLİK EŞİ (Corrélatif) denir.

KESME

Kesmek işi. Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı, kat. Kesme işareti. Teneke, sac vb.ni kesmek için kullanılan makas. Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi. İki çekimin birbirine doğrudan doğruya bağlanmasından, iki ayrı çekimin birbirini izlemesinden doğan durum. Kesin, değişmez, maktu. Lokum. Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan, yuvarlak tepeli, 5 metre kadar boylu, her dem yeşil, yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme (Phillyrea latifolia). Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan.

KÜMELİ

Kümesi olan. Birikmiş, katılmış, kümülatif.

KALAMİA

Kalamia latifolianın yaprakları, dağ defnesi, koyun defnesi.

LEZİZ

Tadı güzel, lezzetli. Hoş, güzel, zevkli, latif.

İLLİPE

Bassia latifolia yağı. Borneo mum yağı.

KURGUSAL

Kurgu ile ilgili, düşüntülü, spekülatif.

SAPTIRICI

Saptıran, sapmaya yol açan, sapmaya sebep olan kimse. İleride doğabilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak gelir sağlama, spekülatif.

ŞAKACI

Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, latifeci.

HORATA

Şaka: Arkadaşlar horatadan doğuştu. Güldürücü oyunlar. Eğlendirici, maskara. Eğlence. Dedikodu. Sohbet toplantısı. Laf, söz, sohbet. Gülüşme. Şaka. Söz, konuşma. Karşılıklı görüşme. Söz; lâf; dedikodu. Laf, söz. Şakacıktan. Alay, şaka, latife, eğlence.