Sonu İA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ia" olan, toplam 160 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ia ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ia olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ia olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

ARCHAEOBACTERİA, STEPHANOFİLARİA, TESTACEALOBOSİA, TRİCHOBİLHARZİA

14 harfli kelimeler

HYMENOSTOMATİA, VESTİBULİFERİA

13 harfli kelimeler

CNİDOSPORİDİA, MİCROSPORİDİA, PSEUDOLYNCHİA, PTEROBRANCHİA

12 harfli kelimeler

AGAMOFİLARİA, AMOEBOTAENİA, BİOMPHALARİA, CERİANTHARİA, HALOBACTERİA, KOİLLONYCHİA, MADREPORARİA, NUDİBRANCHİA, TELADORSAGİA, ZANNİCHELLİA

11 harfli kelimeler

HİSSEİŞAYİA, ADOLESCARİA, COCHLİOMYİA, ESCHERİCHİA, HAEMENTERİA, HİRUDİNARİA, PERİTRİCHİA, PİROPLASMİA, PROTOSTOMİA, PROVİDENCİA, STERCORARİA, STERNBERGİA, UTRİCULARİA, VAHLKAMPFİA, VALLİSNERİA

10 harfli kelimeler

LATİFUNDİA, ACARTOMYİA, APHASMİDİA, CAPİLLARİA, CERİTHİDİA, CESTODARİA, CHRYSOMYİA, CORDYLOBİA, DERMATOBİA, ESHERİCHİA, EUBACTERİA, FİMBRİARİA, HAEMATOBİA, LEİSHMANİA, OSTERTAGİA, RADİOLARİA, RAİLLİETİA, RİCKETTSİA, SAGİTTARİA, SATURNALİA, TURBELARİA

9 harfli kelimeler

ASCARİDİA, ASTROGLİA, BESNOİTİA, BLATTARİA, CHABERTİA, CHLAMYDİA, DAMALİNİA, EHRLİCHİA, FRENKELİA, HAMMONDİA, LUTZOMYİA, NAEGLERİA, PHAENİCİA, PHASMİDİA, PROSTOMİA, REPTANTİA, ROTATORİA, TARTAGLİA, TEGENARİA, THEİLERİA, UNCİNARİA

8 harfli kelimeler

ACERARİA, BORRELİA, CHAGASİA, CNİDARİA, COCCİDİA, COOPERİA, CYNOMYİA, DİONYSİA, DRASCHİA, GAİGERİA, GAMBUSİA, HAMARTİA, İNSOMNİA, LİSTERİA, MANSONİA, MONİEZİA, MYZOMYİA, NATANTİA, NOCARDİA, PANGONİA, PEUCETİA, PLANARİA, REPTİLİA, SERRATİA, STİLESİA, SUCTORİA, SYPHACİA, THELAZİA, TYZZERİA, YERSİNİA

7 harfli kelimeler

AKRANİA, ARTEMİA, BRYOBİA, DAPHNİA, EİMERİA, FİLARİA, GERUSİA, GİARDİA, İGNATİA, KALAMİA, KURTHİA, LUCİLİA, MELANİA, PHORMİA, SETARİA

6 harfli kelimeler

AGİRİA, BRUGİA, FANNİA, HAFNİA, LİTHİA, OBELİA, PİCHİA, RUPPİA, THALİA

5 harfli kelimeler

CAMİA, EMTİA, FACİA, İDDİA, NAFİA, ŞAYİA, VEDİA, AZGİA, BEDİA, BERİA, LAMİA, MANİA, MUTİA, NABİA, OSTİA, RABİA, RAFİA, REBİA, REFİA, SANİA, STRİA, TALİA, VEFİA, ZERİA

4 harfli kelimeler

ALİA

3 harfli kelimeler

ŞİA, EİA, RİA, VİA

Bazı kelimelerin anlamları

HALOBACTERİA

Halobacterium.

TESTACEALOBOSİA

Rhizopoda üst sınıfında, Lobosea sınıfında bulunan Arcellinida ve Trichosida takımlarını içeren ameboyit protozoon alt sınıfı.

ARCHAEOBACTERİA

Peptidoglikandan yoksun prokaryot organizmalar.

HYMENOSTOMATİA

Ciliophora şubesinde, Oligohymenophorea sınıfında bulunan Hymenostomatida, Scuticociliatida ve Astomatida takımlarını içeren genellikle tatlı sularda yaşayan silyumlu protozoon alt sınıfı.

AGAMOFİLARİA

Cinsi ve türü belirlenemeyen, yalnızca immatür evrede olduğu bilinen filaroyit nematodlara verilen ad.

STEPHANOFİLARİA

Filarioidea üst ailesinde bulunan bir nematod cinsi. S. stilesi Amerika Birleşik Devletleri'nde sığırlarda stefanofilariozise neden olmaktadır.

PTEROBRANCHİA

Kanat solungaçlılar.

CNİDOSPORİDİA

Microsporida.

MİCROSPORİDİA

Microsporida.

CERİANTHARİA

Silindir güller.

TRİCHOBİLHARZİA

Schistosomatidae ailesinde bulunan trematod cinsi.

BİOMPHALARİA

Schistosoma mansoni adlı digenetik trematod türünün ara konağı olan planorbid tatlı su salyangozu cinsi.

VESTİBULİFERİA

Ciliophora şubesinde, Kinetofragminophorea sınıfında bulunan, serbest yaşamlı veya omurgalı ve omurgasızların sindirim sisteminde parazitik yaşam süren, Trichostomatida, Entodiniomorphida ve Colpodida takımlarını içeren silyumlu protozoon alt sınıfı.

PSEUDOLYNCHİA

Hippoboscidae ailesinde bulunan parazitik sinekler.

AMOEBOTAENİA

Dipylidiidae ailesinde bulunan sestod cinsi.