Sonu HO ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ho" olan, toplam 20 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ho ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ho olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ho olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

7 harfli kelimeler

GIRMOHO

6 harfli kelimeler

GELEHO

5 harfli kelimeler

CILHO, TOLHO

4 harfli kelimeler

ÇAHO, ECHO, HAHO, HOHO, MIHO, MUHO, PİHO, SAHO, ŞAHO, TIHO, YAHO, YOHO

3 harfli kelimeler

AHO, MHO, OHO

2 harfli kelimeler

HO

Bazı kelimelerin anlamları

HO

Şu, o. Ey. Öküze seslenme ünlemi. Hoş, aslında, sanki, bk. hom. 0, şu. Bir seslenme ünlemi: hey. Holmiyum elementinin simgesi.

SAHO

Palto, pardösü. Ceket.

ÇAHO

Bahçe süpürgesi. İskofri balığı.

YAHO

Dikkat ifade eden bir ünlem, bk. yahu, yav, yâv.

TIHO

Sövgü sözü.

PİHO

Aptal.

GELEHO

Sığırları çağırma ünlemi.

HAHO

İhtiyar ve adaletsiz kimse.

ŞAHO

Ceket (Ç. Çiftliği).

ECHO

Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses.

HOHO

Çocuk dilinde umacı. Çocukları korkutmak için söylenir, korkunç yaratık. Öcü, umacı.

MUHO

'Muhammed' isminin kısaltılmışı.

CILHO

Sade, arı, yalnız.

MIHO

Mahmut.

GIRMOHO

Kedilerde çiftleşme isteği belirtisi.

TOLHO

Yalın, gösterişsiz yaşama yanlısı, kalender.

  -   -   -  

Anlamında HO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALENGİRLİ

Acayip, tuhaf. Hoş. Karmaşık.

ANLAYIŞ

Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Hoş görme, hâlden anlama. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

AKKAVAK

Söğütgillerden, yapraklarının altı beyaz olan bir tür kavak, akçakavak, Hollanda kavağı (Populus alba).

AMANSIZCA

Öldürücü bir durumda, acımasız olarak, amansızcasına. Hoşgörüsüz olarak, amansızcasına.

ANLAYIŞSIZ

Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi. Hoşgörüsüz.

ANLAYIŞSIZLIK

Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik. Hoşgörüsüzlük.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AĞIRBAŞLI

Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddi, hoppa karşıtı. Gösterişli. Değeri çok olan, ağır.

AMANSIZ

Aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim, biaman.

AKIŞMA

Akışmak işi. Bir sıraya gelen ses, hece veya kelimelerin birbirleriyle uyuşarak kulağa hoş ve dile kolay gelen bir bütün oluşturması.

ALÇALTI

Yüksekliği az olan alan. Küçük düşürme, hor görme.

AFFETMEK

Bağışlamak. Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek. Birinin sorumluluğundaki bir görevden veya işten çıkmasına izin vermek.

ARABESKÇİ

Arabesk müzik sanatçısı. Arabesk müzikten hoşlanan kimse.

ANIK

Hazır. Ballıbabagillerden, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki, dağ reyhanı (Ziziphora).

ANDROPOZ

Erkeklerde, er bezlerinin salgıladıkları hormon miktarının giderek eksilmesi sonucu cinsel gücün azalması, yaş dönümü.

AÇELYA

Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron).

AĞBENEKLİLİK

Arpada görülen mantar hastalığı (Pyrenophora).

ALIÇ

Hünnapgillerden, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, sert odunlu bir ağaç, gövem eriği, geyik dikeni, akdiken (Crataegus monogyna). Bu ağacın mayhoş yemişi.

ANLAYIŞLI

Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki. Hoşgörülü bir biçimde. Hoşgörülü.

ALKOLLÜ

Alkolden yapılmış. Sarhoş, içki içmiş (kimse).