Sonu HA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ha" olan, toplam 209 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ha ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ha olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ha olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

CHAETOGNATHA, CYCLORRHAPHA, GASTROTRİCHA, NEMATOMORPHA

11 harfli kelimeler

HIFZISSIHHA, CHİLOGNATHA, KİNORHYNCHA, YUKARIÇULHA

10 harfli kelimeler

AŞAĞIÇULHA, ŞEYHZELİHA

9 harfli kelimeler

GİRANBAHA, DEĞİNDİHA, DÖRTHIRHA, HARİKATHA, KARAÇULHA

8 harfli kelimeler

MURABAHA, MÜSAMAHA, SERLEVHA, AHANCIHA, BOYUNSHA, FABİRİHA, HABİREHA, KARABAHA, KARAÇUHA, MUSAMAHA, TAHATUHA, YENİYAHA

7 harfli kelimeler

EJDERHA, KAHKAHA, LENDUHA, MEMLEHA, MEZBAHA, MÜNTEHA, AGNATHA, ÇAHÇAHA, ÇIRAPHA, ÇİRAKHA, DARBUHA, DENDİHA, DESBAHA, DEYYAHA, DINNAHA, EKETOHA, ENIİRHA, GAHGAHA, GAVIRHA, HABIRHA, KENNAHA, MEMDUHA, MINTIHA, PALAŞHA, RÜVEYHA, ŞAHŞUHA, TABBAHA, ÜNBERHA, YEMLİHA, ZÜLEYHA

6 harfli kelimeler

CERİHA, FATİHA, İNTİHA, İŞTİHA, KARİHA, LAYİHA, MESAHA, RAYİHA, SABAHA, SAFİHA, AFDAHA, DEDAHA, FERİHA, HALAHA, HEYYHA, ISPAHA, İNNAHA, İSVAHA, MEDİHA, MELİHA, NASİHA, ODURHA, OĞURHA, OMURHA, ONURHA, ÖKŞOHA, PUKAHA, RASİHA, SABIHA, SABİHA, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

CÜNHA, ÇULHA, FETHA, KARHA, KEMHA, LEVHA, NEFHA, NÜSHA, SAFHA, SAYHA, ŞERHA, TENHA, BAŞHA, CILHA, CİLHA, CULHA, CÜLHA, DANHA, DARHA, DEEHA, DEHHA, FEYHA, GIRHA, GISHA, HAHHA, HAOHA, HELHA, HEYHA, HIRHA, HOYHA, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ÇUHA, DAHA, DEHA, İMHA, İNHA, PAHA, REHA, SAHA, VAHA, YUHA, AHHA, ALHA, ARHA, AVHA, BAHA, BOHA, CUHA, ÇAHA, ÇİHA, ÇOHA, DİHA, DOHA, DUHA, EYHA, GAHA, HAHA, ILHA, ISHA, KAHA, KOHA, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

AHA, OHA, BHA, DHA, EHA, RHA

2 harfli kelimeler

HA

Bazı kelimelerin anlamları

HA

İstek uyandırmak için kullanılan bir söz. Evet. (ha:) Dikkati çekmek, uyarmak için kullanılan bir söz. Tekrarlanarak kullanıldığında eşitlik anlamı veren bir söz. (ha:) Şaşma anlatan bir söz. (ha:) Soru bildiren bir söz. Hahniyum elementinin simgesi. Bazen tekrarlanan bir emir kipinin tekrarları arasında yer alarak fiil ile anlatılan işin uzadığı ve bundan bıkıldığı bildirilir. (ha:) Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını anlatan bir söz.

CHİLOGNATHA

Diplopoda sınıfında bulunan kırkayak takımı.

ŞEYHZELİHA

Şanlıurfa şehri, Akziyaret nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KARAÇULHA

Muğla ilinde, Fethiye belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

GİRANBAHA

Pahada ağır, değerli.

HIFZISSIHHA

Sağlıklı yaşamak için alınması gerekli önlemlerin bütünü. Sağlık bilgisi, hijyen.

KİNORHYNCHA

Denizlerde çamurlu zeminlerde yaşayan,boyları 1 mm olabilen 13-14 segmenti bulunan, vücudu kütiküla ile örtülü plaklarla kaplı, ömürleri bir yıl olan bir şube.

NEMATOMORPHA

Kıl kurtları. Kıl solucanı.

DEĞİNDİHA

Haydi anlamında kışkırtma, isteklendirme için kullanılır.

GASTROTRİCHA

Karnıkıllılar. Aschelminthes şubesinde bulunan, oldukça küçük akuatik hayvanların yer aldığı sınıf.

DÖRTHIRHA

Başağında dört sıra arpa taneleri bulunan bir arpa çeşidi.

YUKARIÇULHA

Sivas şehri, İmranlı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

AŞAĞIÇULHA

Sivas şehrinde, İmranlı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

CYCLORRHAPHA

Küçük veya orta boyda, kısa üç segmentli bir antene sahip, son anten segmentinde arista adı verilen tüy benzeri bir organeli bulunan, maksiller palpleri küçük, çapraz damarlı kanatlara sahip, hem erkek hem de dişileri hayvanlarda parazitlenen, ancak grubun birçok üyesi parazit olmayan, rudimenter veya emici ağız organelleri bulunan sinek alt takımı. Kimi türler ise larva dönemlerinde zorunlu parazit olup insan ve hayvanlarda zorunlu miyazis etkenidirler.

CHAETOGNATHA

Ok solucanları.

HARİKATHA

Hindistan'da öykü anlatıcılara verilen ad.

  -   -   -  

Anlamında HA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

ABAŞO

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. Altta, aşağıda bulunan, alttaki.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ACIMA

Acımak durumu. Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet.

ABANDIRMAK

Bir kimsenin bir yere veya bir kimseye yaslanmasını sağlamak. Bir hayvanı yere çöktürmek.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ACAYİPLİK

Acayip olma durumu, yabansılık, gariplik, tuhaflık.

AB

Su. Avrupa Birliği'nin kısaltılmış hali.

ABANDONE

Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması. Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ABAZA

Abhaz.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ACEMLEŞMEK

Kültür ve medeniyet bakımından İran halkını örnek almak veya etkisi altında kalmak.

ACIMAK

Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak. Başkasının uğradığı veya uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek. Merhamet etmek. Acılı, ağrılı olmak.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ABAT

Bayındır. Şen, rahat.

ABAZACA

Abhazca.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük