Sonu GOC ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "goc" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu goc ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında goc olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde goc olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GOC

Yün ve kıldan yapılmış, topa benzer çocuk oyuncağı. Üzerinde satırla et dövmeye yarayan kütük.

  -   -   -  

Anlamında GOC bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GOC geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GOCUNDURMAK

Gocunmasına sebep olmak.

KOCUK

Gocuk, içi kürklü kaput. Midye. Bakla, nohut ve benzerleri bitkilerin çift çenetli kabukları. Lahana sapı.

GOCUKSUZ

Üzerinde gocuk olmayan. Gocuğu olmadan.

GOCUNMA

Gocunmak işi.

ERLİŞİYOZİS

Ehrlichia cinsi bakterilerin neden olduğu insan, köpek, sığır, koyun, keçi ve atlarda kenelerle bulaşan ateşli bir hastalık. Enfekte bireylerde ateş, baş ağrısı, anoreksi, kırgınlık, lökopeni, trombositopeni, miyozitis ve ara sıra ölüm görülebilmektedir. İnsan enfeksiyonlarına neden olan önemli türler Ehrlichia chaffeensis, Anaplasma phagocytophilum ve Ehrlichia ewingii'dir. Koyun, sığır, kedi ve köpeklerde ise Ehrlichia canis, Haemobartonella felis ve Anaplasma türleri enfeksiyona neden olmaktadır.

INGILDAMAK

Kımıldamak, hareket etmek, sallanmak. Üstüne alınıp telaşa düşmek, gocunmak. Huysuzlanmak.

GARLANGOP

Paldır küldür: Gosgoca dengi garlangop arabaya yüklettik.

KARGOCULUK

Kargocunun yaptığı iş.

GOCU

Küçük kardeş. Büyükanne. Arpa yarmasından yapılan bir çeşit çorba. Kocaman. Kocaman, bk. gocuman.

ZANGOÇLUK

Zangocun yaptığı iş.

KOÇUK

Gocuk, içi kürklü kaput.

GADO

Manda yavrusu; 'gedeyh' in bir yaş büyüğü, bk. gociyh.

GEDEH

Gocih'den bir yaş küçük, süt emen manda yavrusu. Arapça kökenli kadeh: kadeh.

GOCUNGAÇ

Alıngan kimse: Çoh gocungaç adamsın.

GOCURGANMAK

Gocunmak, alınmak.

KARAKSGİLLER

Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kemik destekli keseliler (Ostariophysi) alt takımından, dişleri keskin, yırtıcı, Afrika ve Amerika tatlı sularında yaşayan türleri olan bir familya. Kemikli balıklardan, dişleri keskin, yırtıcı, Afrika ve Amerika tatlı sularında yaşayan türleri olan bir familya. (Characinidae), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının kemikdesteklikeseliler (Ostariophysi) alt-takımına giren bir familyası. Keskin dişleri vardır. Yırtıcıdırlar. Afrika ve tropik Amerikada tatlı sularda yaşarlar. Basızı süs balığıdır. Piraya (Pygocentrus piraya), haymora (Macrodon trahira), neon balığı (Hyphessobrycon innesi) türleri iyi bilinirler.

GOCUH

Elbise. Gocuk.

ABDASLIK

Palto, gocuk. Aptes alınan, el yüz yıkanan yer.

GOCUNDURMA

Gocundurmak işi.

GOCUKLU

Üzerinde gocuğu bulunan.