Sonu GOD ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "god" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu god ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında god olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde god olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GOD

Tahtadan yapılmış bir çeşit tahıl ölçeği. Madenden yapılmış tahıl ölçeği. Tahıl ölçmek için kullanılan bir çeşit kab. Saçtan yapılmış, tahıl ölçme kabı (Erzincan Merkez). Hububat ölçüsü, kile. Kile. Gazyağı tenekesi büyüklüğünde ağaç hububat ölçeği. (Küllük Iğdır Kars). Genetik olarak değiştirilmiş gıdalar.

PAGOD

(Mimarlık) (Hintçe bhagavati = kutsal ev) Birbiri üzerine konmuş saçaklı katlardan meydana gelme Hint ya da Çin tapınağı.

  -   -   -  

Anlamında GOD bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GOD geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AMORTİ

Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil. Piyangoda bilet değeri kadar kazanılan ikramiye.

SAMAMİKO

(Argo) Karagöz'ün argodaki adı.

SATELLİTOZİS

Zedelenmiş sinir hücresinin çevresinde çok sayıda oligodendrogliya veya mikrogliyanın toplanması. Beynin amigdal, talamus ve derin kortikal katlarında sinir hücresinin çevresinde oligodendrogliyanın bulunması fizyolojik olup satellitozis olarak değerlendirilmez.

GODUK

Arkadaş. Eşek yavrusu, sıpa. Lazımhk, oturak: çocuğun goduğunu getir. Kile demlen tahıl ölçeğinin dörtte biri, şinik. Çocuk.

İKRAMİYE

Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para. Piyangoda bir kimseye çıkan para veya nesne.

GODU

Kapı, ev: Godu godu gezer.

ÖLÇEYH

Ölçek; 1/4 god'luk tahıl ölçüsü.

PEZEVENK

Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden kimse, dümbük, godoş, muhabbet tellalı, kavat, astik, dasnik. Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden anlamında kullanılan sövgü sözü.

NÖROSTEROİT

Beyinde oligodendrosit türü gliya hücreleri tarafından ve ufak ölçüde olmak üzere de nöronlar tarafından kolesterolden üretilerek salıverilen belirli steroit ön maddesi ve metabolitleri.

VİHARA

(Mimarlık) Hindistan'da Budacı manastırı. a. bk. pagod, ştupa.

STRONGYLİDAE

Strongyloidea üst ailesinde bulunan, birçoğu insan dâhil birçok memelide parazitlenen, Chabertia, Oesophagodontus, Oesophagostomum, Strongylus, Ternidens ve Triodontophorus gibi önemli cinsleri bulunan nematodlar.

LARGHETTO

Bir parça largodan çabuk ve hafif çalınarak. Bu biçimde çalınan müzik parçası.

MAKROGLİYA

Astrosit, oligodendrosit, ependim hücreleri gibi bazı nörogliya hücreleri için kullanılan genel bir terim.

ASTROSİT

Merkezi sinir sisteminde bulunan bir nöroglia hücresi tipi. Merkezi sinir sisteminde bulunan, sinir hücrelerinin, oligodendrositlerin ve damarların çevresinde yerleşen, kan ve sinir hücreleri arasında su ve mineral madde alışverişini sağlayan, ektodermal kökenli bir çeşit nörogliya hücresi, astrogliya.

TESELLİ

Avunma, avuntu, avunç. Piyangoda büyük ikramiyeyi kaybeden en yakın numaralara yapılmış olan ödeme.