Sonu GAT ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "gat" olan, toplam 44 adet kelime bulunmaktadır. Sonu gat ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında gat olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde gat olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

BOCURGAT, MANAVGAT, TEBLİGAT, KOLTUGAT, KONJUGAT, MAHRUGAT, MIZIRGAT, YALINGAT

7 harfli kelimeler

BELAGAT, DEBAGAT, FERAGAT, AFLAGAT, KARAGAT, OBLİGAT, PARAGAT, TERİGAT, URUSGAT

6 harfli kelimeler

YOZGAT, ABIGAT, ABUGAT, ÇARGAT, DİGGAT, EBİGAT, GIRGAT, HIRGAT, HİLGAT, İBEGAT, MAKGAT, RAZGAT, SAVGAT, SIRGAT, SİRGAT, TIGGAT, TİGGAT, YIRGAT, YOSGAT

5 harfli kelimeler

IRGAT, LÜGAT, ISGAT, İRGAT, LAGAT, MAGAT, VAGAT

3 harfli kelimeler

GAT

Bazı kelimelerin anlamları

GAT

Huzur makam. Elbise; gat geymek. Kat.

BOCURGAT

Ağır yükleri çekmek için manivela ile döndürülen ve döndürüldükçe çekilecek şeyin bağlı bulunduğu urganı kendi üzerine saran çıkrık.

MAHRUGAT

Arapça kökenli mahruk-at: Ateş yakmaya yarayan odun, kömür gibi yakacaklar.

KOLTUGAT

Boyun ve koltuk altından geçen fişeklik.

KARAGAT

Havlican denilen kök.

DEBAGAT

Sepicilik.

AFLAGAT

Avukat.

FERAGAT

Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme.

MIZIRGAT

Hardal tohumu.

TEBLİGAT

Bildirim.

MANAVGAT

Antalya iline bağlı ilçelerden biri.

BELAGAT

İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği. Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı, retorik. Bir şeyde gizli olan derin anlam. Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün anlatma sanatı.

KONJUGAT

Eşli, eşit iki parçadan oluşan. İmmunoflouresan veya immünoperoksidaz boya yöntemlerinde olduğu üzere, antijenin tespiti için floresan veya enzim gibi bir belirteç proteiniyle birleştirilmiş antikor molekülünün antijenle birleştirilmesi.

PARAGAT

Paraketa.

OBLİGAT

Zorunlu.

YALINGAT

İğreti. Ustura. Tek kat, hafif, ince.

  -   -   -  

Anlamında GAT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GAT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ELEKTRON

Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

EKSİ

Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs. Eksiklik. Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayı), negatif, nakıs, artı karşıtı.

IRGATLIK

Irgat olma durumu, rençperlik.

ARAP

Fotoğrafın negatifi. Koyu esmer. Fellah. Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse.

BATİSFER

Su üstü araçlarına çelik kablo ile bağlanmış, negatif yüzebilirliği bulunan dalış küresi.

BİLDİRİM

Bildirme işi. Yazılı olarak yapılmış olan açıklama, tebligat. Bu açıklamanın yapıldığı kâğıt, ihbarname.

ÇANDIR

Karışık, melez. Aşılanmamış, yaban. Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

IRGATBAŞI

Irgatlardan sorumlu kimse.

KADIŞEHRİ

Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

BELAGATLİ

Belagati olan.

BELİĞ

Belagati olan, belagatli. Anlaşılır.

AYDINCIK

Kendini aydın sanan kimse. Yozgat iline bağlı ilçelerden biri. Mersin iline bağlı ilçelerden biri.

AKDAĞMADENİ

Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

KALOTİP

Yarı saydam durumdaki kâğıt üzerinde fotoğraf negatifleri elde etme yöntemi.

ÇEKEREK

Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

ANYON

Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin.

BOĞAZLIYAN

Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

IRGAT

Tarım işçisi, rençper. Yapı işçisi. Gemilerde ve yapılarda yatay kollarla ve birkaç kişi tarafından çevrilen bocurgat.

ÇAYIRALAN

Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

HOROZBİNA

Horozbinagillerden, kıyılara yakın alglerin içinde yaşayan, sırt yüzgeci tek parça ve uzun, burun ucu yuvarlak, en büyüğü 5 santimetre kadar olan küçük bir balık (Blennius gattorugine).