Sonu ERİ ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "eri" olan 4 harfli toplam 17 adet kelime bulundu. Sonu eri ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında eri olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde eri olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CERİ

Canlı, becerikli, eli çabuk. Kuvvetli, güçlü, keskin.

ŞERİ

İslam hukukuyla ilgili.

NERİ

İki yaşından büyük erkek keçi, teke.

YERİ

Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti.

DERİ

İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. Bu tabakadan yapılmış. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Toplantı, düğün.

PERİ

Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık. Çok güzel, alımlı, becerikli kadın.

ZERİ

Sarımsı.

TERİ

Karşı, yönünce,- e doğru : Bugün ablam şehere teri gidiyordu. Giysi. Deri. Eğerin arka kısmı. (Senirkent Isparta).

SERİ

Herhangi bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi. Hızlı bir biçimde. Hızlı.

VERİ

Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done. Bilgi, data. Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi. Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey. Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları. Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler.

KERİ

Eşek, sıpa. Sonra, geri. ötürü, dolayı. Koyun sürüsü. Saman taşımak için kağnıya gerilen kilim, harar. Karı, eş. Yaşlı kadın. Sonra. Kere, defa.

ÇERİ

Asker.

MERİ

Geçerli.

BERİ

Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı. Bu uzaklıkta bulunan. -den bu yana.

GERİ

Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı. "Geri dön, geri git!" anlamında bir söz. Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval. Aptal, anlayışsız. Eksik gösteren (saat). Hayvanda boşaltım organının dışı. Bir şeyin sona kalan bölümü. Son, sonuç. Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş. Geriye doğru. Geçmiş, mazi.

FERİ

Sarı akrep. Çabuk. Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan. İkinci dereceden. Asılla ilgili olmayıp ikinci derecede olan, ayrıntılı.

HERİ

Seslenme ünlemi. Ağır, yavaş. Sincap.