Sonu ER ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "er" olan 5 harfli toplam 428 adet kelime bulundu. Sonu er ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında er olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde er olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÜPER

Nitelik, nicelik ve derece bakımından üstün olan. Belli bir normun üstünde olan.

EKBER

En büyük, çok büyük.

NAZER

Ne gezer, ne arar.

DEGER

Eski türkçe tegir: değer.

ASGER

Asker. Asker, bk. âsker, esger, esker.

KÖÇER

Göçebe, yörük.

LASER

İzgenin görünür ışık ya da buna yakın bölümünde çalışan, dalga uzunlukları mikronla ölçülen, güçlü, son kertede yöneltilebilir, tek renkli ve bağdaşık bir ışık demeti oluşturan, bu özelliklerinden dolayı işleyimde ve ırakiletişimde kullanılan bir maser, yani optik maser. (Laser sözcüğü light amplification by stimulated emission of radiation = uyarılmış ışınım yayınıyla ışık güçlendirme sözcüklerinin ilk harflerinden türetilmiştir).

İSTER

Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum. Cümledeki görevleri aynı olan kelimelerin ayrı ayrı her birinin başına getirilerek herhangi birinin onanmasında sakınca olmadığını anlatan bir söz.

ÇİNER

İri gözlü kalbur. Nefret etme (hk.). Hububat eleği. Doğru, dürüst, namuslu kimse.

GÜNER

Tan vakti. Çamfıstığı.

NÖKER

Bir erkekle evli iki kadın, ortak. Erkek hizmetçi, uşak. Erkek hizmetçi. Hizmetkâr. Maiyet memuru, hizmetçi. Kuma.

ŞANER

Ünlü kimse.

ZEMER

Karakış ayı.

SEMER

At, eşek, katır vb. hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan araç. Hamalların yük taşırken kullandığı deriden sırt yastığı, arkalık. Yukaç.

RUBER

Kırmızı.

DİMER

İki monomerden oluşan moleküler yapı. Basit iki özdeş molekül biriminin bir araya gelmesi ile oluşan bir molekül.

DÜVER

Yapılarda kullanılan kalın ağaç, direk, mertek.

TOKER

Gözü tok kimse.

AHTER

Yıldız. Talih, şans, uğur.

ESMER

Siyaha çalan buğday rengi. Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan (kimse), yağız. Bu renkte olan. Kurşuni renk.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük