Sonu EKİN ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ekin" olan, toplam 71 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ekin ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ekin olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ekin olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

SUNGURTEKİN, TUĞRULTEKİN, DÖNMEZTEKİN

10 harfli kelimeler

GÜMÜŞTEKİN, SEBÜKTEKİN, SEVÜKTEKİN, MUTLUTEKİN, MENGÜTEKİN, KOŞUKTEKİN, HALMATEKİN, HALHETEKİN, HALBETEKİN, DURANTEKİN, DORUKTEKİN, DENİZTEKİN, DEĞMETEKİN, YEDEKÇEKİN, YAĞIZTEKİN, BULUTTEKİN, BURUKTEKİN

9 harfli kelimeler

YÜCETEKİN, UÇANTEKİN, ONUKTEKİN, OĞULTEKİN, BOĞATEKİN, KAYATEKİN, KARATEKİN, İNALTEKİN, ALTINEKİN, TURATEKİN, EZGÜTEKİN, DURUTEKİN, ENGİLEKİN

8 harfli kelimeler

GÜNTEKİN, DALTEKİN, SAVTEKİN, YELTEKİN, SOYTEKİN, ULUTEKİN, NURTEKİN, EĞRİEKİN, EMİNEKİN, TAŞTEKİN, KIRTEKİN, UCATEKİN, KARTEKİN, ESKİEKİN, GÜLTEKİN, TUĞTEKİN, HIRTEKİN, CANTEKİN

7 harfli kelimeler

UZTEKİN, YELEKİN, İLTEKİN, ÖZTEKİN, HATEKİN, ERTEKİN, AKTEKİN, AYTEKİN, BAŞEKİN

6 harfli kelimeler

AKEKİN, İLEKİN

5 harfli kelimeler

PEKİN, TEKİN, YEKİN, ÇEKİN, DEKİN, LEKİN, MEKİN, REKİN

4 harfli kelimeler

EKİN

Bazı kelimelerin anlamları

EKİN

Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum. Kültür, hars.

SEVÜKTEKİN

Çok sevilen, tek tutulan kimse.

MENGÜTEKİN

Adı ölümsüzleşmiş hükümdar.

GÜMÜŞTEKİN

Dürüst, doğru ve değerli olan.

HALHETEKİN

Bir hayli.

SUNGURTEKİN

Soğukkanlı ve doğan gibi güçlü hükümdar.

HALBETEKİN

Çoktandır.

DURANTEKİN

Dingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdüren hükümdar.

DENİZTEKİN

Deniz adamı, denizci.

DÖNMEZTEKİN

Sözünden dönmeyen, dediğini yapan, azimli, kişilikli hükümdar.

DORUKTEKİN

Başarılı, üstün nitelikli hükümdar.

HALMATEKİN

Kolay kolay: Gittiği yerden halmatekin gelemez.

SEBÜKTEKİN

Hızlı, atak hükümdar.

KOŞUKTEKİN

Bir araya gelmiş hükümdarlar.

MUTLUTEKİN

Mutlu hükümdar.

TUĞRULTEKİN

Gözü pek hükümdar.

  -   -   -  

Anlamında EKİN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EKİN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAROK

MS 1600-1750 yılları arasındaki klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu. Batı edebiyatlarında dengeden çok harekete, düşünceden çok duyuma, biçimlerin serbestçe yaratılmasından duyulan coşkuya önem veren, abartmalı, etkileyici, çelişkiden çekinmeyen edebiyat akımı.

AKTARMA

Aktarmak işi. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. Alıntı. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. Para aktarımı. Arıları bir kovandan ötekine geçirme.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

BAĞLILAŞIK

Biri ötekine bağlı olarak var olan, biri olmadan öteki düşünülemeyen iki şeyin bu ilişki yönünden durumu.

BİÇMEK

Belli bir biçim vererek kesmek. Dikilecek kumaşı belli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. Değer, paha, fiyat belirlemek. Tahmin etmek, kestirmek. Yaylım ateşiyle öldürmek. Ekin, ot vb.ni orakla, tırpanla, makine ile kesmek.

ALİ

Yüce, yüksek. "Kurnazca ve haince düzen" anlamında Ali Cengiz oyunu, "çok zorba" anlamında Ali kıran baş kesen, "bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek" anlamında Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek deyimlerinde geçen bir söz.

ATILGAN

Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan, acar. Girişken.

ALMAŞ

İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe. Birinin doğru olması ötekinin yanlışlığını gerektiren iki önermenin oluşturduğu sistem.

ADAPTÖR

Bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı. Aygıtın kullanabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet, uyarlayıcı.

BEKİNME

Bekinmek işi.

AĞBENEK

Ağ görünüşünde olan, arpa yapraklarına yerleşerek oldukça önemli zararlara yol açan, açık veya koyu kahverengi asklı mantar. Bu mantarın yol açtığı ekin hastalığı.

ASANSÖR

İnsanları, yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren, elektrikle işleyen araç.

AZIKLIK

Azık olarak ayrılan veya hazırlanan yiyecekler. Hemen yemek üzere, harman zamanından önce biçilip savrulan ekin. Azık koymaya yarayan kap veya torba.

BENMARİ

Bir kabı kaynar suya oturtmak yolu ile içindekini ısıtma veya eritme yöntemi.

BİÇERBAĞLAR

Ekini hem biçen hem de bağ durumuna getiren makine.

BAMBUL

Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü, ergin evrede başakları kemiren, kahverengi, kın kanatlı böcek (Anisoplia austriaca).

ANADUT

Ekin ve ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan uzun saplı, üç dişli, ahşap araç.

BULDOK

Köpekgillerden, burnu basık, alt çenesi üsttekinden uzun, iri ve güçlü bir tür köpek (Canis familiaris molosus hibernicus).

BİÇERDÖVER

Ekin biçen, döven, taneleri ayıran, samanı deste veya balya durumuna getiren makine.

ANIZ

Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. Ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla.