Sonu BU ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "bu" olan, toplam 49 adet kelime bulunmaktadır. Sonu bu ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında bu olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde bu olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

TEREZECABU

8 harfli kelimeler

ORUNCABU, GÖKKUTBU

7 harfli kelimeler

AMBERBU, ZOPZOBU, GARTUBU, TETEBBU

6 harfli kelimeler

ORUSBU, MARABU, KARİBU, İNAMBU, URUSBU, USTUBU, GİREBU

5 harfli kelimeler

METBU, BAMBU, TOMBU, TONBU, JAMBU, HOMBU, ULUBU, GÜLBU, MATBU, DOMBU, DİLBU, CUMBU, VOYBU, BUPBU, BUMBU, MEŞBU

4 harfli kelimeler

ÜŞBU, YABU, ZEBU, ZOBU, TABU, SEBU, SABU, KOBU, HOBU, HABU, İŞBU, CİBU, CABU, BUBU, BOBU

3 harfli kelimeler

OBU, EBU, ABU

2 harfli kelimeler

BU

Bazı kelimelerin anlamları

BU

Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

MARABU

Leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, leylekgiller (Ciconiidae) familyasından, 160 cm kadar uzunlukta, çok obur, Afrika'nın sulak alanlarında yaşayan bir tür. (Leptoptilus crumeniferus) Leyleksiler (Ciconiiformes) takımının leylekgiller (Ciconiidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 160 cm. Çok oburdur. Tropik Afrikada sulak yerlerde yaşar.

GÖKKUTBU

Gök ekseninin gökküresini deldiği iki noktadan her biri. (bk. şekil G. 68).

İNAMBU

Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünün, tinamular (Tinamiformes) takımının, tinamugiller (Tinamidae) familyasından, 42 cm kadar uzunlukta, Peru ve Arjantin'de yaşayan bir tür. (Rhynchotus rufescens) Tinamular (Tinamiformes) takımının tinamugiller (Tinamidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 42 cm. Eti çok beğenilir. Peru, Arjantin arasında yaşar.

KARİBU

Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, geyikgiller (Cervidae) familyasından, 180 cm kadar uzunlukta, sırtı kahverengi, yanları ve karnı ak, boynuzları çok büyük ve dallı, Amerika'da ormanlık bölgelerde yaşayan bir tür. (Rangifer caribou ), Çift-parmaklılar (Artiodatyla) takımının geyikgiller (Cervidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 180 cm. Sırtı kahverengi, yanları ve karnı ak olur. Boynuzları çok büyük ve dallıdır. Amerikanın kuzey bölgelerinde ormanlık yerlerde yaşar.

URUSBU

Kötü yolda olan kadın.

METBU

Kendisine bağlanılan.

ORUNCABU

Yatak çarşafı.

ORUSBU

Erkeklerle para karşılığında cinsel ilişki kuran kadın.

TETEBBU

Bir şeyi iyice inceleme, onunla ilgili bilgi edinme, araştırma.

GİREBU

Küçük otsu bitkileri kesmeye yarayan ucu kanca gibi bir çeşit küçük balta.

GARTUBU

Patates.

USTUBU

Ketenin çöpü, işe yaramayan bölümü.

ZOPZOBU

Beceriksiz.

AMBERBU

Hindistan'da, İran'da yetişen, piştiğinde güzel bir koku veren, iri ve uzun taneli bir pirinç türü.

TEREZECABU

Perde.

  -   -   -  

Anlamında BU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ABULLABUTLUK

Abullabut olma durumu.

ACİLEN

Çabucak.

Yemek yemesi gereken, tok karşıtı. Karnı doymamış olarak. Yiyecek bulamayan. Çok istekli, hevesli. Gözü doymaz, haris.

ACUR

Kabakgillerden, kabuğu çizgili ve tüylü, yeşil veya sarımtırak, üzeri yeşil lekeli, irice bir meyve (Cucumis flexuosus).

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ABAŞO

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. Altta, aşağıda bulunan, alttaki.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

ACEMCE

Farsça. Bu dille yazılmış olan.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

ABLALIK

Abla olma durumu. Yakın ve koruyucu davranışta bulunma.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.

ABAZAN

Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek). Karnı aç olan (kimse).

ACELELEŞTİRME

Çabuklaştırma.

ACELELEŞTİRMEK

Çabuklaştırmak.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ACUL

Aceleci. Hızlı, çabuk.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.