Sonu BAZ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "baz" olan, toplam 112 adet kelime bulunmaktadır. Sonu baz ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında baz olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde baz olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

YUKARICAMBAZ

11 harfli kelimeler

AŞAĞICAMBAZ, YUVARLAKBAZ

10 harfli kelimeler

CURCUNABAZ, DAVULUMBAZ, PERENDEBAZ

9 harfli kelimeler

DAVLUMBAZ, BADRAMBAZ, ÇEGANEBAZ, ÇEMBERBAZ, DAVLAMBAZ, DAVLANBAZ, DAVLIMBAZ, DAVLUNBAZ, MATRAKBAZ, MAYMUNBAZ, PLASTİBAZ, RİSMANBAZ, RUBENTBAZ, ŞEMŞİRBAZ, ŞUBEDABAZ, ŞUBEDEBAZ

8 harfli kelimeler

CİLVEBAZ, DÜZENBAZ, HAYALBAZ, HOKKABAZ, KUMARBAZ, KÜFÜRBAZ, MADRABAZ, SİHİRBAZ, ARVATBAZ, AVLUMBAZ, AVRATBAZ, BEYZABAZ, CERGEBAZ, ÇERGEBAZ, DAVULBAZ, GULUMBAZ, HIRLIBAZ, HİLLEBAZ, HUMARBAZ, KILIMBAZ, KUKLABAZ, LOBETBAZ, LUBETBAZ, MATRABAZ, MÜHREBAZ, PAÇLEBAZ, SURETBAZ, ŞADRABAZ, TAKLABAZ, TAVULBAZ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ATEŞBAZ, ÇENEBAZ, DİYABAZ, HİLEBAZ, İNKIBAZ, OYUNBAZ, AYARBAZ, AYAZBAZ, ÇEHEBAZ, GUDUBAZ, GÜRZBAZ, KASEBAZ, KİLOBAZ, KUZEBAZ, MEGABAZ, ORTABAZ, SİNİBAZ, ŞİŞEBAZ, TOTABAZ

6 harfli kelimeler

CAMBAZ, DİLBAZ, KILBAZ, KUŞBAZ, SERBAZ, ŞAHBAZ, TOMBAZ, CANBAZ, CİNBAZ, CONBAZ, ÇOLBAZ, ÇOMBAZ, DALBAZ, DOMBAZ, GAZBAZ, HAMBAZ, HUMBAZ, KAMBAZ, KAYBAZ, KAZBAZ, PAKBAZ, ŞEBBAZ, ŞOHBAZ, TARBAZ, TASBAZ, TUMBAZ, ZORBAZ, ZURBAZ

5 harfli kelimeler

YOBAZ, ABBAZ, AHBAZ, APBAZ, ARBAZ, AŞBAZ, HABAZ, ŞOBAZ

4 harfli kelimeler

ABAZ

3 harfli kelimeler

BAZ

Bazı kelimelerin anlamları

BAZ

Temel. Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde.

AŞAĞICAMBAZ

Ardahan ilinde, Çıldır ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ÇEGANEBAZ

Çegâne adı verilen zilli maşalar çalan kimse.

DAVLUNBAZ

Davul, kös.

PERENDEBAZ

Türk seyirlik oyunlarında çeşitli taklalar atarak beceri gösteren sanatçı. Takla atarak hüner gösteren oyuncu.

DAVLIMBAZ

Davlumbaz.

YUVARLAKBAZ

Türk seyirlik oyunlarında nesneleri gözbağcılık ve el çabukluğuyla yok edip yeniden ortaya çıkarabilen becerili kişi. Yuvarlak cisimleri yok edip tekrar çıkararak el çabukluğu ve göz bağcılığı gösteren oyuncu.

CURCUNABAZ

(Ortaoyunu) Curcuna içinde dans edip soytarılıklar yapan sivri külahlı, bazen yüzleri maskeli oyunculara verilen ad. Orta Oyunu terimi.Curcuna içinde dans eden ve gösteriler yapan sivri külâhlı, bazen yüzleri maskeli oyuncular.

DAVLAMBAZ

Davlumbaz.

DAVULUMBAZ

Davlumbaz.

MATRAKBAZ

Matrak oyununa katılanlara verilen ad. Tahta kılıçlar ve kalkan yerine yuvarlak yastıklarla yapılan bir spor ve dans gösterisi olan matrak oyununu yapanlara verilen ad.

YUKARICAMBAZ

Ardahan şehri, Çıldır belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

BADRAMBAZ

Yağmursuz mevsimlerde yağmur yağdırmak için çocukların birbirini ıslatarak oynadıkları bir oyun.

DAVLANBAZ

Dümbelek denilen çalgı.

DAVLUMBAZ

Dumanı ve kokuları toplayıp bacaya vermeye yarayan çıkıntı. Yandan çarklı vapurların çarklarını örten yarım daire biçimindeki kapak.

ÇEMBERBAZ

Çemberlerin arasından atlayıp geçen oyuncu.

  -   -   -  

Anlamında BAZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BAZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABAZANLIK

Abazan olma durumu.

AKROBAT

Cambaz.

AMBAR

Genellikle tahıl saklanan yer. Kum, çakıl vb. yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 santimetre olan küp ölçek. Genellikle tahılın çok üretildiği yer, bölge. Geminin yük koymaya ayrılmış yeri. Yiyecek ve bazı eşyanın saklandığı yer. Eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

AMONYAKLAMAK

Bazı yemleri amonyak veya bir amonyum bileşiği ile karıştırmak, doyurmak.

AJAN

Casus. Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci.

AKŞIN

Doğuştan boya maddesi bulunmadığı için kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde ak olan (hayvan veya insan), çapar, albinos.

AMİTOZ

Amip, akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğalma.

AKROBATLIK

Cambazlık.

AMA

Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin, velakin. Uyarma veya şartlı bir ifade niteliğinde olan bir cümleyi, başka bir cümleye bağlamaya yarayan bir söz. Bir yargıyı veya bir buyruğu pekiştirmek için de kullanılan bir söz. Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağlayan bir söz. Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilen bir söz.

AĞA

Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan. Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san. Ağabey. Cömert, eli açık. Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san. Koca.

ALGARİNA

Ağır bir şeyi denizden çıkarma veya denize indirme işinde kullanılan büyük vinçli deniz teknesi. Bazı gemilerin baş veya kıç tarafından eğik olarak uzatılmış bulunan makaralı, kısa ve kalın dikme.

AĞIL

Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç. Hale. Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ALIN

Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü. Bir ocakta her türlü ayak, galeri, baca, kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi. Karşı. Bazı şeylerin önü, ön yüzü.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

AMBER

Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde. Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı.

AKROBASİ

Cambazlık.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük