Sonu AVEL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "avel" olan, toplam 11 adet kelime bulunmaktadır. Sonu avel ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında avel olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde avel olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

ÇAKÇAVEL

7 harfli kelimeler

KARAVEL, CAHAVEL, CİHAVEL, HARAVEL, HORAVEL, SAHAVEL, SAKAVEL, ZAHAVEL

5 harfli kelimeler

KAVEL

4 harfli kelimeler

AVEL

Bazı kelimelerin anlamları

AVEL

Alev. Bön, avanak, şaşkın.

HORAVEL

'Hodah' ların 'kotan' sürerken koro hâlinde söyledikleri türkülere verilen ad.

KARAVEL

Çift motorlu bir uçak türü.

SAKAVEL

Çalı süpürgesi.

SAHAVEL

Çalı süpürgesi.

CAHAVEL

Çalı süpürgesi.

HARAVEL

Türkü.

CİHAVEL

Çalı süpürgesi.

KAVEL

Yeşil kabuğu soyulmuş ceviz. Kaval.

ZAHAVEL

Ahır süpürmekte kullanılan uzun süpürge.

ÇAKÇAVEL

Geveze, dedikoducu.

  -   -   -  

Anlamında AVEL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AVEL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MÖGEVELE

Arapça kökenli mukavele: mukavele.

SÖZLEŞMESİZ

Sözleşmeye dayanmayan, sözleşme yapılmamış olan, mukavelesiz, kontratsız. Sözleşme yapılmayarak, sözleşme olmaksızın.

MAKYAVELCİLİK

Politikada, amaca ulaşmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü aracı hoş gören anlayış, Makyavelizm.

AKİD

sözleşme (Eski Roma töresindeki "contractus" ile "pactum" ayırımından değişik olarak, bugün "akid" ile "mukavele" terimleri aynı kavramı anlatmak için kullanıldığından, her ikisine de karşılık diye, töre dilimize iyice yerleşmiş ve yayılmış bulunan '"sözleşme" terimi benimsenmiş, ayrıca "akid" karşılığı diye "bağıt" terimine yer verilmemiştir). -yapma va'di: sözleşme kurma sözvermesi (bk. ön akid). sözleşen.

MAKYAVELİST

Makyavelci.

SÖZLEŞMELİ

Sözleşmeye dayanan, sözleşme yapılan, mukaveleli, kontratlı. Sözleşme yapılarak.

KONUŞUK

Sözleşme, mukavele. Konuşma, sohbet etme. Zühre yıldızı. Fazla soğuk yapan cemreler. Konuşma, söz, lakırtı.

SÖZLEŞME

Sözleşmek işi. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat.

MAKYAVELİZM

Makyavelcilik.

DAVUŞTU

Ses, hafif gürültü, hışırtı, tıkırtı. Ayak sesi. Mukavele, sözleşme. Arkadan konuşma, söz etme.

NEŞİR

Yayma, dağıtma, saçma. Yayım. yayım. -mukavelesi: yayım sözleşmesi.

ARDİYYE

ambar. -mukavelesi: ambar sözleşmesi.

SÖZLEŞİMSEL

akdi, mukavelevi (bk. sözleşmeli).

GARAVELLİ

Boş sözler: Başında garavelli ohuma. Güldürücü küçük fıkra.

MAKYAVELCİ

Makyavelcilik yanlısı olan, Makyavelist.

DÜBEL

Vidanın daha sağlam yerleşmesi için duvarlarda açılan deliğe önceden çakılan plastik yuva. Çapları 4-20 milimetre olan, uçları yarık ve tırtıllı, baş tarafı uca doğru daralan delikli, orta sert veya sert plastikten yapılmış özel kavela.

FINDIK

Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun genel olarak Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen, boyu 6-7 metre, yaygın tepeli bir ağaççık (Corylus avellana). Bu ağaççığın sert bir kabuk içinde bulunan yağlı, nişastalı ürünü. Hileli zar.

ÇAVALYE

Çavela.