Sonu ARPA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "arpa" olan, toplam 9 adet kelime bulunmaktadır. Sonu arpa ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında arpa olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde arpa olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

ERKEKARPA, HASANARPA, KILIÇARPA, TOPUZARPA, YAKUPARPA

6 harfli kelimeler

AKARPA

5 harfli kelimeler

PARPA, SARPA

4 harfli kelimeler

ARPA

Bazı kelimelerin anlamları

ARPA

Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum vulgare). Rüşvet. Bu bitkinin ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen taneleri.

TOPUZARPA

Van kenti, Muradiye ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

YAKUPARPA

Çorum şehri, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

AKARPA

Bir çeşit arpa.

PARPA

Kalkan balığının yavrusu.

ERKEKARPA

Kastamonu ilinde, İnebolu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

HASANARPA

Kayseri şehri, Erkilet bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

SARPA

İzmaritlerden, boyu 35 santimetre kadar olan bir Akdeniz balığı (Boops salpa).

KILIÇARPA

Hayvanlara yedirilen sivri, uzunca bir çeşit arpa.

  -   -   -  

Anlamında ARPA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ARPA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AĞBENEK

Ağ görünüşünde olan, arpa yapraklarına yerleşerek oldukça önemli zararlara yol açan, açık veya koyu kahverengi asklı mantar. Bu mantarın yol açtığı ekin hastalığı.

ARPALIK

Arpa ekilen yer, arpa tarlası. Karşılıksız yarar sağlanılan yer veya kimse, yemlik. Osmanlılarda memurlara görevleri sırasında maaşlarına ek olarak, görevden ayrıldıktan sonra ise bir tür emeklilik maaşı olarak verilen gelir. Hayvanın dişinde bulunan ve hayvan yaşlandıkça silindiği için yaşını belli eden bir nişan. Arpa konulan yer.

BİRA

Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılmış olan bir içki, arpa suyu.

ANATOMİ

İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Beden yapısı, gövde yapısı. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

ANIT

Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide. Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi.

BOZA

Arpa, darı, mısır, buğday vb. tahılların hamurunun ekşitilmesiyle yapılmış olan koyuca, tatlı veya mayhoş içecek.

ARPACI

Arpa alan ve satan kimse.

ARPALAMA

Atların ayaklarında görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalık. Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalığı.

BARSAM

Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir tür çarpan balığı (Trachinus vipera).

ÇALKALAMAK

Sulu bir şeyi sarsarak veya çırparak karıştırmak. İçinde bir şey bulunan bir nesneyi sarsarak sallamak. Bir şeyi içinden su çarparak geçirmek yolu ile temizlemek. Vücudun göbek, kalça vb. yerini sürekli oynatmak. Sağlığının bozulmasına yol açmak. Tahılı sarsarak kalburdan geçirmek, elemek. Kuluçka yumurtalarını çevirmek.

ÇAĞILDAMAK

Sular akarken taşlara, kayalara çarparak "çağıl çağıl" ses çıkarmak.

AĞBENEKLİLİK

Arpada görülen mantar hastalığı (Pyrenophora).

ARPACILIK

Arpacının yaptığı iş.

BARİZ

Açık, göze çarpan, belirgin.

BELİRGİN

Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

CİN

Dinî inanışa göre duyularla kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama yeteneğine sahip, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan yaratık. Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık. Akıllı, zeki, uyanık kimse. Buğday, arpa, yulaf vb.nden elde edilen ve ardıçla kokulandırılan bir alkollü içki türü, ardıç rakısı. Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantolon.

BUĞDAYGİLLER

Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası.

ÇAĞILTI

Suyun, akarken taşlara, kayalara çarparak çıkardığı sesin adı.

ARPAĞAN

Yabani arpa.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük