Sonu KİRA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "kira" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu kira ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında kira olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde kira olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KİRA

Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar. Bu biçimde tutulan taşınmaz. Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para.

TEKİRA

Tekrar.

  -   -   -  

Anlamında KİRA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KİRA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KİRALANMA

Kiralanmak işi.

DEVECİ

Deve sahibi, deve kiralayan kimse. Deve kervanını güden kimse, sarban. Çok sert ve kaba oynayan kimse.

AKAR

Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret. Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir tür canlı. Sıvı, mai, likit.

İCAR

Kira.

ILGINCAR

Kuş kirazı.

FAİZ

İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli.

GELİNFENERİ

Kuş kirazı.

KİRACI

Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir.

KİRALI

Kiralanmış olan.

KATIRCI

Katırlarını kira ile işleten veya katırlarla eşya taşıyan kimse.

KİRALANMAK

Kiraya verilmek. Kira ile tutulmak.

KİRACILIK

Kiracı olma durumu.

DALBASTI

Bir tür iri, aşılı kiraz.

BEYGİRCİ

Beygir besleyen veya kiraya veren kimse.

İŞLETMECİ

Bir fabrikayı veya gelir getiren bir kuruluşu yöneten kimse. Yapımcıdan işletme hakkını alarak filmleri oynatanlara kiralayıp dağıtan kimse.

KİRALAMAK

Kiraya vermek. Birini belli bir ücretle belirli bir süre çalıştırmak. Kira ile tutmak.

KİRALIK

Kiraya verilecek olan.

İSTİCAR

Kira ile tutma, kiralama.

KİRALAMA

Kiralamak işi. Anlaşmaya göre kira süresinin bitiminde mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi durumu. Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının belli bir süre için ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi.

GELİR

Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.