Sonu YAHUDİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "yahudi" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu yahudi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında yahudi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde yahudi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YAHUDİ

Hz. Musa'nın dinine bağlı olan kimse, Musevi, semitik.

  -   -   -  

Anlamında YAHUDİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YAHUDİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANTİSEMİT

Yahudilik karşıtı olan.

BOLİÇE

Yahudi kadını.

ÇIFITLIK

Yahudilik. Hilekârlık, düzenbazlık.

MUSEVİLİK

Yahudilik.

HAHAMBAŞI

Bir ülkedeki Yahudi topluluğunun dinî başkanı.

DİASPORA

Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer. Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu, kopuntu. Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları, kopuntu.

PERHİZ

Diyet. Hristiyanların ve Yahudilerin belli günlerde et, yağ vb. yiyecekleri yemeden tuttukları oruç.

ANTİSEMİTİK

Yahudi karşıtı olan.

MUSEVİ

Yahudi.

MÜHLİYE

Adana bölgesinde yetiştirilen ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, Yahudi ebegümeci (Corchorus olitorius).

JÜBİLE

Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği. Tevrat'a göre, Yahudilerde, elli yılda bir Tanrı'ya ve dinlenmeye ayrılan yıl. Katoliklerde, Roma'ya hacca gidenlerin, kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı yıl. Bir sanat veya spor dalında uzun süre çalışanların onuruna düzenlenen kutlama töreni.

ANTİSEMİTİZM

Yahudilere karşı düşmanca duygular besleyen ve Yahudilere karşı ayırt edici önlemler alınmasını isteyen görüş.

HAMURSUZ

Hamursuz Bayramı dolayısıyla Yahudilerin yapıp yedikleri bir tür mayasız çörek.

GETTO

Avrupa ülkelerinde Yahudilerin gönüllü olarak veya zorlanarak yerleştirildikleri ve her türlü gereksinimini başka yere gitmeden karşılayabildikleri mahalle, Yahudi mahallesi. Bir yerleşim bölgesinin, aynı şehirden gelen insanların yerleştiği bölümü.

İBRANİ

Eski Yahudilere verilen ad.

MAŞATLIK

Müslüman olmayanların, özellikle Yahudilerin mezarlığı.

SEMİTİK

Yahudi.

HAHAM

Yahudi din adamı.

ÇIFIT

Yahudi. Hileci, düzenbaz.

KABALA

Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma sanatı. Bu öğretinin yandaşlarının tamamı. Götürü, toptan. Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağıza geçen din buyruklarının, İbrani felsefesinin ve efsane yazılarının tamamı.