Sonu SEKİLER ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "sekiler" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. Sonu sekiler ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında sekiler olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde sekiler olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SEKİLER

Kastamonu şehri, Tosya ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

HACISEKİLER

Antalya ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

KÜÇÜKSEKİLER

Kastamonu kenti, Tosya ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

  -   -   -  

Anlamında SEKİLER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SEKİLER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAŞMAKLIK

Camide ayakkabı konulan yer. Padişahın anne, kız kardeş, kız ve hasekilerine bağlanan ödenek, has.

PAŞMAKLIK

Padişahların anne, kızdardeş, kız ve hasekilerine bağlanan haslara verilen ad.

KUŞÇU

Süs kuşları yetiştirip satan kimse. Saraylarda şahin, doğan vb. avcı kuşların bakımıyla görevli kimse. Suç işleyen saray hasekilerini cezalandırmak ve yola getirmekle görevli haseki subayı.

SEKİLEMEK

Bir yamacı ağaçlandırmak için sekiler (I) yapmak, teraslamak.

TEKMEN

Büyük kayalıkların ve taşlık yerlerin önündeki set set çıkıntılar, sekiler. Çorum şehri, Osmancık ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. İçel ili, Bozyazı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Sivas ili, Gemerek belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

BAŞHASEKİ

Bostancı hasekileri ağasının sanı. Yeniçeri ocağındaki dört hünkâr hasekisinin en eskisi.