Sonu PERİM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "perim" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. Sonu perim ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında perim olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde perim olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

7 harfli kelimeler

GÜPERİM, KEPERİM

5 harfli kelimeler

PERİM

Bazı kelimelerin anlamları

PERİM

Çatal (yemekte kullanılan).

KEPERİM

Güçsüz, beceriksiz.

GÜPERİM

Sağlam ve çalışkan kadın. Becerikli. Gösterişli.

  -   -   -  

Anlamında PERİM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PERİM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DENEYSELCİ

Deneyselcilik öğretisini benimseyen, eksperimantalist.

PAKİMENİNGİTİS

Beyin ve omuriliğin en dış zarı olan duramaterin yangısı, meningitis, perimeningitis.

METRİTİS

Tüm döl yatağı duvarının yangısı. Akut metritis olgularının çoğu tedaviye karşın ölümle sonuçlanır. Ölümle sonuçlanmayan olgularda kronik endometritis, uterus apseleri, parametritis ve perimetritis, salpingitis, pyemi, pyometra ve ender olarak pyelonefritis gibi komplikasyonlar görülür.

DENEYSELCİLİK

Gerçek bilginin ancak deney yoluyla elde edilebileceğini, bilgilerimizin varsayıma dayanan bir nitelik taşıdığını, gerçeğin insan yaşantısının bir ürünü olarak düşünülmesi gerektiğini, değerler ile ahlaklılığın mutlak değil, toplumsal olduğunu ileri süren öğreti, eksperimantalizm. Gerçek bilginin ancak deney yolu ile elde edilebileceğini; bilgilerimizin varsayımsal nitelik taşıdığını, gerçeğin insan yaşantısının bir ürünü olarak düşünülmesi gerektiğini; değerler ile ahlaklılığın saltık değil, görgül ve toplumsal olduğunu ileri süren öğreti. Yaşantıların, ülküler, değerler ve bilgi yöntemlerinin yeterli bir kaynağı olduğuna inanan, gerçeğin insan yaşantılarından oluştuğunu benimseyen görüş.