Sonu PERİFER ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "perifer" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu perifer ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında perifer olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde perifer olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PERİFER

Dış yüzey, kenar, etraf.

  -   -   -  

Anlamında PERİFER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PERİFER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MONOPLEJİ

Bir bacağın felç olması. Belli bir kas veya kas grubunun felci. Çoğunlukla perifer bir felçtir.

KROMATOLİZİS

Sinir hücresinin sitoplazmasındaki serbest ribozom ve endoplazmik retikulumdan oluşan Nissl cisimciklerinin silinmesi veya kaybolması. Sinir hücresinin zedelendiğini gösterir. Hücrenin merkezinde veya periferinde oluşmasına göre merkezi ve periferal kromatolizis olarak adlandırılır. Hücre çekirdeğinde kromatinin parçalanması ve erimesi.

EPİNERYUM

Omuriliğe bağlı spiral sinirlerden periferik sinirin tümünü kuşatan en dıştaki bağ dokusu.

ÇEVRE

Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Yağlık. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit.

KIYI

Kara ile suyun birleştiği yer. Issız, tenha yer. Kenar, periferi. Sahil.

KLOROFENİLALANİN

Merkezi sinir sistemi ve periferdeki hücrelerde triptofan hidroksilaz enzimini baskılayarak üretimini azaltıp dokudaki konsantrasyonunu düşüren ilaç.

EPİNÖRYUM

Demetler hâlinde bulunan sinir tellerinin gözle görülebilecek kadar kalın sinirleri teşkil etmek üzere bir araya gelmesiyle oluşan yapıyı bir arada tutan, içinde uzunluğuna yer alan kollagen teller ve hücreler bulunan bağ dokusu. Perifer sinir sisteminde sinir teli demetlerini dıştan saran kollajen ve elastik ipliklerle kan ve lenf damarlarını içeren bağ doku katmanı.

MEZAKSON

Miyelin kılıfı meydana getirmek üzere aksonun etrafında Schwann hücre zarlarının karşılaştıkları yerde meydana getirdikleri boyun şeklindeki yapı. Aksona doğru olan iç mezakson, Schwann plazma zarına doğru olan dış mezaksonu oluşturur. Perifer sinirlerin miyelinleşmesinde aksonun Şıvan hücresi sitoplazmasına birleştiği başlangıç bölümü.

Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası. Dış kenar, periferi. Bir şeyin kenarı. Kurşun kalemlerde yazmayı sağlayan kömürden yapılmış olan madde. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, ekstrem. Bir şeyin başı, tepesi. Türk devletlerinde genellikle sınır boylarındaki eyalet ve sancak. Bir uzaklığın son noktası. Bir şeyin baş veya son noktası.

POLİNÖROPATİ

Birden fazla periferal sinirin aynı anda hastalığı.

KARBİDOPA

Levadopanın periferde yıkımlanmasını azaltmak ve böylece merkezi sinir sistemine daha yüksek oranda girmesini sağlamak için L-amino asit dekarboksilaz enzimini inhibe eden ve levadopayla birlikte kullanılan ilaç.

NÖROTEMEZİS

Periferal sinir bütünlüğünün tam olarak bozulması.

NÖROARTROPATİ

Merkezi veya periferal sinir sistemindeki patolojik değişimlerden kaynaklanan eklem hastalığı.

PERİFERİYAL

Periferal.

EKSTRİNZİK

Dışarda. Bir organ ya da bir parçasının içinde olmayan kas. 3.Hücre zarının dışında ya da kısmen dışarı doğru bulunan proteinler. Periferal proteinler.

GİNKGOLİD

Ginkgo biloba ağacının yapraklarından elde edilen ve yapısında birçok flavonid ve terpen bulunan, tıbbi olarak merkezi sinir sistemi ve perifer kan akımını düzenlemek ve ayrıca mental işlevlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılan madde.

PERİFERAL

Etrafa ait, çevreye ait, periferiyal.

NÖROPATİ

Periferal sinir sisteminde işlevsel veya yangısal özellikteki her türlü patolojik değişim. Periferal sinir sisteminde yangısal özellikte olmayan her türlü patolojik değişim.

MONONÖROPATİ

Tek bir periferal siniri kapsayan lezyon.

PERİNÖRYUM

Epinöryüm içinde bulunan sinir hücresi grubunu dıştan örten, yassı epitel karakterinde hücresel ve lifli elemanların bulunduğu örtü. Perifer sinir sisteminde bir sinir teli demetini çevreleyen ve içerisinde düz kas hücrelerinin de bulunduğu bağ dokusu.