Sonu MURİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "muri" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu muri ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında muri olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde muri olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MURİ

Polen ya da yumurta gibi herhangi bir yapı üzerindeki süsleri birbirinden ayıran çıkıntılı yapı.

  -   -   -  

Anlamında MURİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MURİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MANSIP

Makam, yüksek dereceli memuriyet.

DİYASTOMİYELİ

Omurilik'te doğuştan uzunluğuna yarık bulunuşu.

SOĞANCIK

Yalın kat yaprakla sarılı, besin bakımından zengin küçük soğan. Beyinle omurilik arasında kalan son bölge. Sarımsak dişi.

ANAKONDA

Boğagillerden, tropikal Güney Amerika'da yaşayan, 8-10 metre uzunluğunda, avını sararak ve sıkarak öldüren bir tür yılan (Eunectes murinus).

MÜNHAL

Boş olan, açık bulunan (memuriyet vb.), boş, açık. Erir, eriyebilen, çözülen.

AKİLİK

Omurilik. Beyaz düğme.

AMİYELİK

Omuriliği bulunmayan.

EKSİTOTOKSİTİTE

Serebrovasküler hastalıklara veya beyin veya omurilik yaralanmalarına bağlı serebral veya spinal iskemi ve serebral iskemiye bağlı inme sırasında iskemik bölgedeki sinir uçlarından aşırı miktarda aspartat salıverilmesi sonucu, N-metil- D- aspartat (NMDA) almaçlarının aşırı uyarılmasıyla almaçlara bağlı iyon kanallarından nöronların içine aşırı miktarda Ca++ girmesi sonucu oluşan nöronlardaki nekroz.

MEMURLUK

Memur olma durumu, memuriyet.

AMİYELENSEFALİ

Omuriliğin ve beynin doğuştan yokluğu.

AMİYELİ

Omuriliğin doğuştan yokluğu.

OMURGA

Sırt boyunca uzanarak vücuda destek sağlayan, kemikten, kıkırdaktan veya her ikisinden oluşan, içinde omuriliği barındıran kemik yapı. Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, belkemiği, esas.

ENDOMENİKS

Beynin ve omuriliğin iç zarı.

ADAÇAYI

Yapısında eterli uçucu yağlar, tanenler, triterpenoitler, flavonlar ve östrojenler içeren ve halk arasında kramplar, omurilik rahatsızlıkları, bademcik, boğaz, diş, yutak ve ağız boşluğu enfeksiyonları ve ülserlerinde kullanılan bir bitki.

BOS

Boy: Boslarını dorguldurlardı. (Boy) pos - boy bos: boy pos. Beyin omurilik sıvısı.

DİSRAFİ

Embriyonel gelişim esnasında nöral tüpün üst kısmının kapanmasındaki kusur veya yetersizlik nedeniyle orta hat üzerinde, birleşmesi gereken kafatası, beyin, omurilik ve omurga gibi yapıların, arada yarık bırakarak birleşmemesiyle belirgin, doğuştan ve kalıtsal özellikte yapılış bozuklukları, disrafik durumlar, disrafizm.

BROMETALİN

Hayvanlarda oksidatif-fosforilasyon kenetini kırarak etkiyen, beyin ve omurilikte ödeme neden olan ve fare zehri olarak kullanılan dinitroanilin yapıda bir bileşik.

DİPLOMİYELİ

Omuriliğin doğuştan çift oluşu veya uzunluğuna seyreden yarık nedeniyle çiftmiş gibi iki parçalı oluşu.

MURDARİLİK

Omurilik.

HİDROSEFALİ

Beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla, beyin karıncıklarının büyümesine yol açan, bazen de kafatasının büyümesine sebep olan hastalık.