Sonu MİYA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "miya" olan, toplam 5 adet kelime bulunmaktadır. Sonu miya ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında miya olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde miya olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MİYA

Tembel. Sirke ve benzerleri ekşi şeylerde olan küçük sinekler.

KSANTOKROMİYA

Deri ve omurilik sıvısının sarımsı renkte boyanması, sararma veya deri sarılığı.

LÖKEMİYA

Lökositleri ve kan yapan organları etkileyen, doğuştan ya da kanserden dolayı ortaya çıkan bir tür hastalık.

SOMİYA

Fransızca kökenli sommier: somye.

YOMİYA

Yevmiye.

  -   -   -  

Anlamında MİYA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MİYA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MİYAVLAMAK

Kedi “miyav” diye ses çıkarmak.

MAVIKLAMAK

Yaşlanmak. Çiftleşmek isteyen kedi bağırmak, miyavlamak. Köpek can acısıyla bağırmak.

MAVILAMAK

Çiftleşmek isteyen kedi bağırmak, miyavlamak.

AMİYANELİK

Amiyane olma durumu.

CYCLORRHAPHA

Küçük veya orta boyda, kısa üç segmentli bir antene sahip, son anten segmentinde arista adı verilen tüy benzeri bir organeli bulunan, maksiller palpleri küçük, çapraz damarlı kanatlara sahip, hem erkek hem de dişileri hayvanlarda parazitlenen, ancak grubun birçok üyesi parazit olmayan, rudimenter veya emici ağız organelleri bulunan sinek alt takımı. Kimi türler ise larva dönemlerinde zorunlu parazit olup insan ve hayvanlarda zorunlu miyazis etkenidirler.

AYIRAÇ

Maddeleri kimyasal birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirlemede kullanılan bileşikler, belirteç, miyar, reaktif.

MIRNAV

Miyavlama sesi.

DERMATOMİYAZİS

Miyazis linearis.

ETNOGRAFYA

Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim, budun betimi, kavmiyat.

CHRYSOMYİA

Afrika, Avustralya ve Asya'nın belirli bölgelerinde bulunan, yumurtalarını yaralara bırakarak deri miyazisine neden olan Calliphoridae ailesinden sinekler.

BAYAĞI

Aşağılık, pespaye. Gerçekten. Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade. (ba'yağı) Hemen hemen, âdeta. Basit, adi, amiyane, banal. Oldukça, epey.

ASCARİDOİDEA

Nematodların Ascarididae ve Heterakidae ailelerinin içeren ağzının etrafında belirgin üç çift dudağın bulunmasıyla ayırt edilen polimiyaryan nematodların üst ailesi.

HYPODERMATİDAE

Sığır ve keçilerde zorunlu deri miyazisine neden olan Hypoderma ve Przhevalskiana cinslerine bağlı türleri içine alan sinek ailesi.

MİYAVLAMA

Miyavlamak işi.

FANNİA

Muscidae ailesinde bulunan insanlarda bağırsak ve üreme organlarında miyazise neden olan, kimi sınıflandırma sistemlerinde Anthomyiidae ailesine ait olduğu belirtilen sinek cinsi.

HELOPHİLUS

Syrphidae ailesinde bulunan "sıçan kuyruklu" larvaları burun ve bağırsak miyazisine neden olabilen sinek cinsi.

HİPODERMOZİS

Konak dokularında göç eden Hypoderma bovis ve Hypoderma lineatum larvalarının sığırlarda neden olduğu deri miyazisi, nokra, okra, imiç, Halk dilinde hokra.

ÇIHMAK

Çıkmak. Çıkmak, başlamak; gazan gaynamiya çıhmadi.

MİYAVLATMA

Miyavlatmak işi.

DERMAMİYAZİS

Miyazis linearis.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük