Sonu MİLİAR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "miliar" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu miliar ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında miliar olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde miliar olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MİLİAR

Darı tanesi büyüklüğünde.

  -   -   -  

Anlamında MİLİAR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MİLİAR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

NOKTİLUKA

Bir hücrelilerin (Protozoa), kamçılılar (Flagellata) sınıfından, küre biçiminde, çok iri ve karışık yapılı, denizlerde yaşayan ve yakamoz meydana getiren bir cins. Noctiluca miliaris türü iyi bilinir. Bir hücrelilerin (Protozoa), kamçılılar (Flagellata) sınıfından, küre biçiminde, çok iri ve karışık yapılı, denizlerde yaşayan ve yakamoz meydana getiren türleri de bulunan bir cins. (Noctiluca), Birgözeli hayvanlardan kamçılılar (Flagellata) sınıfına giren bir tür. Küre biçiminde, çok iri ve karışık yapılıdır. Denizlerde yaşar ve yakamoz meydana getirir. N. miliaris türü iyi bilinir.

KÖPEK

Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsi olan, çok iyi koku alan, sadık, bekçilik ve avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris): "Onun vaktiyle pek sevdiği küçük, sırtı siyah ve göğsü beyaz, oynak bir köpeği varmış." -A. Ş. Hisar. Aşağılık niyetlerle yaltaklanan veya davranışları kötü olan kimse için kullanılan bir sövgü sözü. Köpekgiller familyasından görünüş ve büyüklükleri farklı üç yüzden fazla evcil ırkı olan hem etçil hem de otçul olan hayvan. (Canis familiaris) Etçiller (Carnivora) takımının köpekgiller (Canidae) familyasından bir memeli türü. Soyu bugün bilinmeyen yaban türlerden evcilleştirilmiştir. En anlaklı hayvanlardan biridir. 94 ırkı vardır. İyi koku alır. Buldok (Canis familiaris molossus hibernicus), tazı (C. familiaris grajus hibernicus), senbernar (C. familiaris extrarius st. bernardi) bunların en iyi bilinenridir.

TAZI

Genellikle tavşan avında kullanılan, uzun bacaklı, çekik karınlı, çok çevik bir tür köpek (Canis familiaris grajus hibernicus).

SENBERNAR

(Canis familiaris extrarius st. bernardi) İsviçre Alplerindeki Saint Bernard misafirhanesinden adını alan iri bir hayvan olup ev köpeğinin bir ırkıdır. Dağlarda yolunu şaşırmış yolculara olan yardımiyle ün salmıştır.

BULDOK

Köpekgillerden, burnu basık, alt çenesi üsttekinden uzun, iri ve güçlü bir tür köpek (Canis familiaris molosus hibernicus).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük