Sonu MEDULLA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "medulla" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu medulla ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında medulla olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde medulla olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MEDULLA

Bir organ ya da dokunun merkezi kısmı, korteksin iç kısmı. Bir organ veya dokunun merkezi kısmı, korteksin iç kısmı. İlik, öz.

  -   -   -  

Anlamında MEDULLA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MEDULLA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GANGLİYONÖROM

Çoğunlukla beyin ve kranyal sinir gangliyonları, böbrek üstü bezinin medullası veya otonom gangliyonlardaki çok kutuplu gangliyon hücrelerinden köken alan genellikle köpeklerde görülen iyicil tümör.

SİRİNGOBULBİ

Medulla oblangata ve ponsta sıvıyla dolu boşlukların bulunması.

KSANTOMATOZİS

Başta Ayrshire inekleri olmak üzere sığırlarda, böbrek üstü bezi medullasında, böbreğin distal tubuluslarında, iskelet ve kalp kasında sarı-kahveden bronz renge değişen, varlığı hayvanın sağlığı için zararlı olmayan, fagolizozomlardan salınan indirgenmiş lipitlerden oluşan ve yaşlılık pigmentinden ayırt edilemeyen bir pigmentin birikimi.

NORADRENALİN

Böbrek üstü bezinin medullasından salgılanan ve adrenaline çok benzeyen, sempatik sinir uçlarından iç organlara çıkarılarak nörotransmitter görevi de yapan katekolamin. Norepinefrin. Adrenerjik sinir uçlarında L-trozinden başlayarak üretilen nöromedyatör madde. Sempatik sistemini uyarıcı ilaçların katekolaminler grubuna dâhil olan ve adrenalinin, azot atomundaki metil grubunu içermeyen bir türevi.

DOPA

Böbrek üstü bezi medullasında, beyin ve sempatik sinir uçlarında tirozinden epinefrin ve norepinefrinin üretimi sırasında ve de epidermisin altında kromatofor hücrelerinde tirozinin melanine dönüşmesi sırasında meydana gelen ara metabolit, levodopa, L-dopa. Tirozin hidroksilaz enzimi ile adrenal medulla, beyin ve sempatik sinir uçlarında tirozinden epinefrin ve norepinefrin sentezi sırasında, epidermisin altında kromatofor hücrelerinde tirozinin melânine dönüşmesi sırasında meydana gelen ara metabolit.

MİYELENSEFALON

Beyin gelişiminde ortaya çıkan rhombensefalonun arka beyin keseciği. Bu oluşumdan medulla oblongata ve üst kısmında ventrikulus kuartus biçimlenir.

EKSTRAMEDÜLLER

Medulla oblangata'nın dışında bulunan. Kemik iliğinin dışında bulunan.

SOĞANİLİK

Omuriliğin öne doğru genişlemiş biçimi, medulla oblongata.

KUNEAT

Yaprak ayasının ya da petalin tabana doğru gittikçe incelerek dar üçgen biçimini alması. Ön medulla oblongata'da yer alan boz madde çekirdeği.

NÖROBLASTOM

İstemsiz sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve böbrek üstü bezinin medullasında görülen, nöroblastlara farklılaşmakta olan nöroepiteliyal hücrelerden gelişen, nadir görülen, mikroskobik olarak medullablastoma benzeyen kötücül tümör.

PİYONEFROZİS

İdrar kanallarında tam veya kısmi tıkanmaya bağlı olarak korteks ve medulla kısımlarının incelerek böbreğin irinle dolu bir kese görünümü alması.

JUKSTAMEDULLAR

Böbrek medullasına yakın veya onun kenarında olan.

KATEKOLAMİN

Adrenal medulla.

ANENSEFALİ

Beynin bulunmaması. Beynin bulunmaması biçiminde görülen yavru gelişim anomalisi. Tam biçimine seyrek olarak rastlanır, genellikle medulla oblongata ve orta beyin gelişimi vardır.

FEOKROMOSİTOM

Böbrek üstü bezinin medullasındaki veya sempatik paragangliyonlardaki kromaffin hücrelerden köken alan, loplu ve kapsüllü, çoğunlukla sığır ve köpeklerde görülen, genellikle tek taraflı iyicil tümör, feokromoblastom, meduller kromafinom, meduller paragangliom, kromafin hücre tümörü.

DOPAMİN

Yokluğu ya da eksikliği Parkinson hastalığına sebep olan, L-dopanın karboksilasyonu ile oluşan, tirozin metabolizmasının ara ürünü olan, merkezi sink sisteminin bir nörotransmitteri; 3,4-dihidroksifenilamin ya da hidroksitiramin. Kimi otonom sinirlerinin ganliyonlarında, beynin bazı bölgelerinde sinir hücrelerinin uçlarından ve az miktarda böbrek üstü bezi medullasından salınan nörotransmiter madde, hidroksitiramin, 3,4-dihidroksifeniletilamin. Kalp kasının kasılma gücünü artırmasından dolayı özellikle dolaşım şokunun tedavisinde kullanıla ilaç.