Sonu Lİ ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "li" olan 11 harfli toplam 133 adet kelime bulundu. Sonu li ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında li olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde li olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ESATMÜMİNLİ

Kırıkkale şehri, Keskin ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

EHEMMİYETLİ

Önemli.

MAHMUTBEYLİ

Çorum kenti, Sungurlu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Samsun ili, Kavak ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

FORMALİTELİ

Formalitesi olan.

YARIBİÇİMLİ

Bakışım derecesinin eksilmesi yoluyla, bakışım ekseni ucay olan kristal biçimi.

HAYDARBEYLİ

Yozgat şehri, Musabeyli nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

YAZIBEYDİLİ

Adıyaman kenti, Çakırhüyük bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

MUKAVEMETLİ

Dayanıklı, güçlü, dirençli.

KIRIKKALELİ

Kırıkkale ilinden olan kimse.

GÖRELİKHALİ

Kelimeye "bir şeye göre" fikrini katan ve dilimizde -ce ekiyle yapılan hal: Bence, Sanatça gibi.

MÜNASEBETLİ

İlişiği olan, ilişkili. Uygun, yakışık alan.

ÇAYIRGÜZELİ

Buğdaygillerden bir bitki (Erogrostis major).

KAHRAMANELİ

Sinop şehri, Gerze ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

BÜYÜKCAMİLİ

Ankara ilinde, Balâ ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Çorum şehri, Alaca belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ETKİLEŞİMLİ

Etkileşimi olan, interaktif.

İKİNCİLİKLİ

Karar veremeyen, kararsız. Kuşkulu, kararsız kimse. Çözümlenmemiş, bitmemiş, sonuçlanmamış (iş için).

KURTAHMETLİ

Samsun şehri, Çarşamba ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

YERMERKEZLİ

Yer merkezine göre kurulan, düzenlenen ya da ölçülen.

DİZANTERİLİ

Dizanteriye yakalanmış olan (kimse).