Sonu KOTİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "koti" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu koti ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında koti olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde koti olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KOTİ

Lahana sapı.

KEKOTİ

Kekik.

  -   -   -  

Anlamında KOTİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KOTİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TÜTÜN

Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum). Duman. Bu bitkinin kurutulup kıyılarak sigara biçiminde veya pipoyla içilen yaprağı.

DELİTÜTÜN

Yalnız Gaziantep'te yetişen, nikotini çok olduğu için sigara yapılmayan bir çeşit tütün.

MADUROMİKOZİS

Maduromikotik misetom.

HİPOKOTİL

Bitki embriyosunda kotiledonun altındaki gövde bölgesi; kök ile gövde arasındaki dokuları veren yapı.

AKTİNOMİSETOM

Aktinomikotik misetom.

BEAGLEKÖPEĞİ

İngiltere'den köken alan, muhtemelen Harrier ile İngiltere'deki diğer tazıların birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş, gruplar hâlinde, tek tek veya çiftler hâlinde tavşan, sülün ve bıldırcın avlamak için kullanılmış, ufak yapılı, sağlam bünyeli, vücut hatları köşeli ve çok hareketli, kürkü kısa tüylü, kaygan ve bakımı kolay, rengi kızıl ve beyaz, turuncu ve beyaz, sarı ve beyaz olmak üzere üç renk olabilen, düz ve karışık tüylü olmak üzere tüylerinden ayırt edilebilen iki alt tipi bulunan, gözleri kahverengi ve karakteristik bir yalvaran bakışı olan, nazik, tatlı, hayat dolu, meraklı, sosyal, cesur ve akıllı bir yapıda, en popüler koku alan tazılardan olan, av köpeği ve bekçi köpeği olarak yetiştirilen ayrıca mükemmel bir narkotik arama köpeği ve harika bir aile dostu da olabilen, kimi doğuştan ve kalıtsal hastalıkların sıklıkla görüldüğü ve ufak olduğu için tıbbi deneylerde kullanılan köpek ırkı.

KOTİNİN

Nikotinin pirolidin halkasının C ve N atomlarından oksitlenmesiyle oluşan metabolit.

DİHİDROMORFENON

Ağrı kesici etkinliği morfinin 5-6 katı olan narkotik ağrı kesici bir ilaç.

EPİKOTİL

Apikal meristemde sonlanan, bazen bir ya da birkaç genç yaprak taşıyan, kotiledonun üzerinde genç bitki embriyosunun gövdeye benzer ekseni.

ASETİLKOLİN

Otonomik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir telciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmitter bir madde. Otomotik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir iplikciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmiter bir madde. Kolinerjik sinir uçlarında, kolin asetiltransferaz enzimi ileasetilkoenzim A'dankoline, asetil grubunun aktarılmasıyla oluşan, otonom sinir sisteminin tüm pregangliyoner nöronları, parasempatik sistemin postgangliyoner nöronları, sempatik sistemin bazı postgangliyoner kolinerjik nöronları, sinir-kas kavşaklarındaki sinir uçları ve beynin birçok bölümünden salgılanan, muskarinik ve nikotinik iki tip almacı bulunan küçük moleküllü nörotransmitter madde, ACh. Çoğunlukla uyarıca etkisi olmasına karşın, kalpte vagus sinirleriyle inhibitör etkiye sahiptir. Sinir dokusunda raslanan bir kimyasal madde olup sinir uyarmalarını ileten en önemli madde olarak düşünülür.

CANNABİS

Hint keneviri. Ağrı kesici ve yatıştırıcı olarak kullanılan ve tetra hidrokannabiol, kannabinol, Kannabidiol içeren, Esrar, kenevir, kendir. Narkotiktir. Cannabis sativa L., Moracea bitkisinin dişi çiçeklerini taşıyan dal uçları.

KARBAKOL

Kolinesterazlara dayanıklı ve muskarinik etkileri yanında nikotinik etkileride bulunan parasempatik sistemini uyarıcı ilaç.

MELFERON

Beyindeki dopaminerjik nöronlar üzerine seçici etkisi bulunan ve antipsikotik olarak kullanılan butirofenon türevi ilaç.

KOTİLEDONİTİS

Kotiledonların yangısı.

KERATOMİKOZİS

Mikotik kornea yangısı.

KOLEOPTİL

Ot gibi bazı monokotiledon bitkilerde filizin ucunu saran koruyucu örtü.

UYUŞTURUCU

Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik. Hareketten, gereği gibi düşünmekten alıkoyan.

ADENİN

Nükleik asitlerin yapısında bulunan azotlu bir pürin. Adenozin nükleositin, adenozin trifosfatın (ATP), nikotinamit adenin dinükleotidin (NAD), nikotinamit adenin dinükleotit fosfatın (NADP), flavin nükleotit, flavin adenin dinükleotit (FAD) ve flavin mononükleotidin (FMN) yapısında bulunan azotlu bir baz. Adenozin nükleositin, adenozin trifosfatın (ATP), adenozin difosfatın (ADP), (AMP), nikotinamit adenin dinükleotitin (NAD), nikotinamit adenin dinükleotit fosfatın (NADP), flavin nükleotitin, flavin adenin dinükleotitin (FAD), flavin mononükleotitin (FMN) ve nükleik asitlerin yapılarında bulunan azotlu bir pürin bazı. Nükleik asitlerin, adenozin trifosfat, nikotinamit adenin dinükleotit, nikotinamit adenin dinükleotit fosfat ve flavin adenin dinükleotidin yapısına giren bir pürin bazı.

ANIH

Nane, dağnanesi. Yemeklere konulan bir çeşit kokulu ot. Yemeğe sonradan dökülen kızdırılmış yağ ve soğan. Yemek için biriktirilen, saklanan öteberi, yiyecek içecek. Nane. Eski türkçe anuk: çorbalara katılan, kurutularak hazırlanmış kokulu bitkiler (aşoti, darağoti, Etoti, kekoti, nane, reyhan, tarhın, yarpız vb).

ALKOLOİT

Morfin, nikotin, striknin, efedrin, kodein ve kinin gibi insan ve hayvanlar tarafından alındıklarında bariz fizyolojik etkileri olan, büyük kısmı bitkilerde bulunan karmaşık yapılı bileşiklere verilen genel ad.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük