Sonu KESMEZ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "kesmez" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. Sonu kesmez ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında kesmez olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde kesmez olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KESMEZ

Konya kenti, Karapınar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

BALTAKESMEZ

Görgüsüz, patavatsız kişi.

ARPAKESMEZ

Kilis şehri, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

  -   -   -  

Anlamında KESMEZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KESMEZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KÖRLEŞMEK

Kesmez, işlemez veya yararlanılmaz duruma gelmek. Değer, önem veya yeteneğini yitirmiş duruma gelmek.

ÇÖNGELİK

Kesmezlik, küntlük.

KERHAT

Taşlı yer. Kesmez duruma gelmiş, körleşmiş (bıçak, makas vb.).

KÖRELMEG

Ateş ya da ışık yavaş yavaş sönmeye yüz tutmak. Bıçak, balta gibi şeylerin ağızlan kesmez olmak, körlenmek.

KÜND

Kök: Bu ağacın kündü kırılmış. Karşılıklı ve kovalamaca biçiminde oynanan bir oyun. Ekmek yapmak için ayrılan hamur topağı, beze. Ekmek yapmak için ayrılmış hamur topağı, beze. Kör, körleşmiş, kesmez. Ahmak, aptal.

PATLAŞMAK

Kesmez duruma gelmek, körleşmek : Çakının ağzı patlaşmış.

KÖRLÜK

Görme engellilik. Kesmez olma durumu. Dikkatsizce ve beceriksizce yapılan iş. Gerçeği görememe durumu. Bitkilerin tomurcuk vermemesi durumu. Kıskandırma nispet, inat : Sana körlük olsun diye yaptığını biliyorum. Fener. Sıkıntı: Oğlum körlük etme. Tıp yönünden gözün ışık karşısında bütünüyle duyuşuz olması durumu. Görüş gücünün onda birden az olması durumu. Görme yeteneğinin kaybı veya yokluğu. Gözde veya beyindeki bir değişime bağlı olarak biçimlenir. Birbirinin inadına hareket, rağm.

KİTELMEK

Kesmez olmak, körelmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük