Sonu İKAT ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ikat" olan, toplam 18 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ikat ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ikat olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ikat olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

HİLAFIHAKİKAT

11 harfli kelimeler

METASİLİKAT

8 harfli kelimeler

TAHKİKAT, TATBİKAT, TENSİKAT, TETKİKAT, İMBRİKAT, TAHRİKAT

7 harfli kelimeler

BARİKAT, HAKİKAT, SİLİKAT, TARİKAT, İHTİKAT, TALİKAT

6 harfli kelimeler

İNİKAT, İTİKAT

5 harfli kelimeler

ŞİKAT

4 harfli kelimeler

İKAT

Bazı kelimelerin anlamları

İKAT

İpliklerin boyanmak istenmeyen bölümlerinin ağaç kabukları, yapraklar ya da balmumuyla sarılarak boyaya batırılması yoluyla uygulanan, en çok da Endonezya'da (özellikle Sumatra'da), Siyam'da, Malaya'da ve Kamboçya'da yaygın olan bir tür boyama tekniği, a. bk. batik, plangi.

SİLİKAT

Yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla vb. maddelerin birleşiminde bulunan, silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz.

İHTİKAT

İtikat.

BARİKAT

Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanılarak yapılmış olan engel.

TAHRİKAT

Kışkırtmalar.

TETKİKAT

Araştırmalar. İncelemeler.

TATBİKAT

Uygulama. Asker birliklerini savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılmış olan geniş ölçüde savaş denemesi, manevra.

TALİKAT

Yazmanın içindekilerini göstermek ve (ya da) bir düzeltme yapmak amacıyla sayfa kenarına yazılan yazılar, a. bk. sayfa kenarı. Bu tür yazılardan oluşan kitap a. bk. haşiye.

METASİLİKAT

Metasilisik asidin tuzları.

HİLAFIHAKİKAT

Gerçek dışı.

HAKİKAT

Gerçek. Gerçekten. Gerçeklik.

İMBRİKAT

Balık sırtındaki pullar ya da çatı kiremitleri gibi üst üste binmiş yapılar.

TENSİKAT

Düzen vermeler, düzenlemeler. Bir iş yerinde kadro düzenlemeleri.

TAHKİKAT

Soruşturma.

İNİKAT

Toplanma, birleşim. Anlaşma, kararlaştırma.

TARİKAT

Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri.

  -   -   -  

Anlamında İKAT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İKAT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CAN

İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. Güç, dirilik. Kişi, birey. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. Gönül. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin. İnsanın kendi varlığı, özü. Yaşama, hayat.

BEKTAŞİ

Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına girmiş olan kimse.

BEDEVİLİK

Bedevi olma durumu. XIII. yüzyılda kurulan bir Sünni tarikatı.

DEDE

Torunu olan erkek, büyükbaba, büyükpeder. Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan. Büyükbabadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri. Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

ÇİZER

Karikatürcü.

BİRLEŞİM

Birleşme işi. Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi. Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat.

BEKTAŞİLİK

Bektaşi tarikatı. Bu tarikata mensup olma durumu.

BARİKATLAMAK

Barikat ile çevirmek, barikat yapmak.

BACI

Kız kardeş. Tarikat şeyhlerinin karısı. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen unvan. Büyük kız kardeş, abla. Kadınlara söylenen bir seslenme sözü.

BERİL

Doğada altıgen billurlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve alüminyum silikat.

BAYRAMİLİK

Bayrami tarikatı. Bayrami tarikatından olma durumu.

BABAİ

Babailik tarikatından olan kimse.

BAYRAMİ

Hacı Bayram Veli'nin tarikatına girmiş olan kimse.

BABAİLİK

XIII. yüzyılda Baba İshak'ın kurduğu tarikat.

BALON

Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan, atmosferde uçabilen, küre biçiminde araç. Aslı olmayan, palavra şey. Karikatürde içi sözle doldurulan yuvarlak. Karnı yuvarlak ve şişkin, boynu dar cam kap. Hava veya gazla doldurulmuş, kauçuktan yapılmış olan çocuk oyuncağı. Geriden gelen rüzgârdan yararlanmak amacıyla yatın ana direği üzerine çekilen üç köşeli, hafif yelken.

BABA

Çocuğu olan erkek, peder. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme. Çok kaliteli, üstün nitelikli. Tarikatların bazısında tekke büyüğü. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse. Çatı merteği. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. Anlayışlı, iyi huylu erkek. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı. Ata. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge. Bu gibi kimselere verilen unvan.

AKILSAL

Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan, hakikati içine alan.

BARİKATLAMA

Barikatlamak işi.

BEDEVİ

Çölde, çadırda yaşayan göçebe. Böyle bir hayat sürdüren kimse. Bedevilik tarikatından olan derviş.

AMFİBOL

Piroksenlere yakın siyah, esmer, yeşil renkli bir silikat grubu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük