Sonu İB ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ib" olan, toplam 31 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ib ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ib olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ib olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

YUKARIHABİB

10 harfli kelimeler

AŞAĞIHABİB

7 harfli kelimeler

HANİCİB, MAHASİB, MİNASİB, MÜNASİB, REGEYİB

6 harfli kelimeler

KERNİB, MEĞRİB, MERKİB, MÖHRİB, MÜSAİB, TESVİB

5 harfli kelimeler

GERİB, GEYİB, KARİB, KESİB, MÖCİB, MÜZİB, NESİB, SAYİB, SEHİB, TAHİB, TEBİB, TEHİB, VACİB, VAHİB

4 harfli kelimeler

ACİB, EYİB, İRİB

Bazı kelimelerin anlamları

GEYİB

Kayıp.

MERKİB

Merkep.

GERİB

Garip.

MAHASİB

Arapça kökenli muhâsib: muhasip.

YUKARIHABİB

Şanlıurfa şehrinde, Birecik ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

MÜNASİB

Münasip.

TESVİB

Arapça kökenli tasvib: tasvip.

AŞAĞIHABİB

Şanlıurfa kenti, Birecik ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MÖHRİB

Arapça kökenli muhrib: muhrip.

MEĞRİB

Batı.

MİNASİB

Münasip.

HANİCİB

Hani, nerede?.

KERNİB

Sukabağı.

MÜSAİB

Arapça kökenli musahib. Arkadaşlık eden, yol arkadaşı, yol ve can kardeşi. Karı kocanın seçtiği "kefil" anlamında eş.

REGEYİB

Arapça kökenli regaib: regaip.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük